Välkommen till Göteborg & Co

Vårt uppdrag är att få fler att upptäcka och välja Göteborg. Vi leder och driver utvecklingen av Göteborg som en hållbar destination i bred samverkan, så att alla som lever här gynnas av en växande besöksnäring. Under 2020 är Göteborg utnämnt av EU-kommissionen till ”Europeisk huvudstad för smart turism”. Läs mer om vad det innebär och om vår verksamhet:

Läs mer om utmärkelsen European Capital of Smart Tourism
Nyheter

Unimeet Gothenburg invigdes med filmvisning på Bio Roy

Sedan januari 2020 har Student Göteborg och Go Science slagits samman och bildat Unimeet Gothenburg med målet att inrikta sig mot enbart en internationell målgrupp. Invigningen av den nya satsninge...

Läs mer