Hoppa till innehållet

Sök

Vad söker du efter?

Näringslivsgruppen

Näringslivsgruppen arbetar för att stärka Göteborgs attraktionskraft och skapa framtidstro genom satsningar på kompetensförsörjning och inkludering. I gruppen samverkar näringslivet, offentlig sektor och akademin. Tillsammans gör vårt engagemang verklig skillnad för både människor och verksamheter i Göteborgsregionen!

Styrkan i samverkan 

Näringslivsgruppen består av ett 20-tal företag från privata näringslivet, akademi och offentliga sektor som tror på att en attraktiv stad som attraherar människor och verksamheter ger den egna verksamheten tillväxt. Tillsammans skapas en kraftfull och långsiktig resurs för att möjliggöra värdeskapande och innovation, satsa på kompetensförsörjning och inkludering, bidra till en attraktiv, levande och hållbar storstadsregion, och stärka varumärket Göteborg. 

Strategiska områden 

Vi utvecklar samverkansformer

Genom att lotsa in nya aktörer i ett befintligt projekt, förfina satsningar genom tillgång till sakkunskap, kompetens och nätverk, samt vidareutveckla långsiktiga verksamheter. 

Vi initierar och faciliterar nya projekt

Genom att finansiera och vägleda satsningar i uppstartsfas samt skapa och driva nya evenemang och projekt. 

Vi synliggör och ökar kunskapen om Göteborg 

Genom att sprida information till samverkansaktörer, kommunicera i utvalda kanaler och nyttja grupper vi når som ambassadörer. 

Som en röd tråd i alla satsningar finns fokuset på kompetensförsörjning, inkludering och att bygga varumärket Göteborg. 

Vi gör skillnad

Varje år satsar Näringslivsgruppen på ett 20-tal projekt genom att bidra med både finansiella medel och resurs i form av kompetens och nätverk. Här är några exempel:

Vetenskapsfestivalen

Vetenskapsfestivalen är Sveriges största populärvetenskapliga evenemang med runt 60 000 besök årligen från hela landet – digitalt och fysiskt. Syftet är att skapa positiva attityder till forskning och och vetenskaps samt inspirera till högre studier.

Vetenskapsfestivalen


Ung Företagsamhet Göteborg

Ung Företagsamhet arbetar för att unga i Göteborgsregionen ska se och förstå sin företagsamhet genom att utbildas i entreprenörskap. Näringslivsgruppen är en aktiv partner till UF Göteborg och tävlingsvärd för priset Årets UF-företag. 


Changers Hub Hjällbo

Changers Hubs verksamhet handlar om att demokratisera framgång oavsett bakgrund och utan begränsning av omgivningens förväntningar och fördomar. Stödet från Näringslivsgruppen har bland annat bidragit till etableringen av en fysisk hubb i Hjällbo som erbjuder en plats för unga att komma till för att ta del av coachning samt träffa förebilder. 


Göteborgs Companipris

Näringslivsgruppen delar varje år ut Göteborgs Companipris till framgångsrika företag som drivs och utvecklas i Göteborgsregionen. Priset som delats ut sedan 1994 består av 25000 SEK och en silverstatyett.  


Unimeet Gothenburg

Unimeet Gothenburg är ett samarbete mellan Chalmers, Göteborgs universitet och Näringslivsgruppen som välkomnar internationella studenter och forskare till Göteborg för att visa staden som en attraktiv plats att studera, leva och arbeta i. 

Unimeet Gothenburg


GoWest

GoWest – Nordic Venture Capital Forum är Göteborgs och Västsveriges årliga riskkapitalkonferens med målsättning att få nationella och internationella investerare att se Göteborg som en naturlig och effektiv mötesplats där man hittar spännande investeringsobjekt. Med Näringslivsgruppen som huvudpartner har mötesplatsen etablerat sig som ett fönster ut för innovation och entreprenörskap som synliggör västsvenska företag. 


Magasin Götebrog

I Magasin Göteborg lyfts berättelserna fram om och förmedlar bilden av det innovativa och moderna Göteborg. Magasin Göteborg ges ut en gång per år och distribueras som en bilaga till Dagens Industri. I senaste nummer kan ni läsa om elflygbolaget Heart Aerospace som vill revolutionera flygindustrin, om företaget Mycorena som odlar framtidens mat i Gamlestaden, om Northvolts nya batterifabrik som etableras i Göteborg, men också om Göteborgs senaste Michelinkrog ”Project” och mycket mer. Magasinet produceras av Näringslivsgruppen i samarbete med och Business Region Göteborg. Läs alla nummer här.  

Omslag för Näringslivsgruppens årsrapport 2022 på omslaget syns en bild på ett folkhavoch stora silvriga ballonger formade som bokstäverna GBG

Årsrapport för Näringslivsgruppen

Vi kan nu summera år 2022 – ett år då vi i Näringslivsgruppen äntligen kunde bidra till projekt där människor möts fysiskt och värdefulla kontakter skapas. Samtidigt finns oro i vår omvärld vilket än mer ökar behovet av att skapa framtidstro och ljusglimtar i tillvaron genom till exempel möten, kultur och andra upplevelser.

Inledningsord för Näringslivsgruppens årsrapport av Malin Engelbrecht, Chef Näringslivsgruppen

Läs Näringslivsgruppens årsrapport för 2022

Vi hjälper dig

Har du ett projekt eller befinner din verksamhet sig i en utvecklingsfas och söker ny partner? Är du intresserad av att samverka med oss och göra skillnad för Göteborg? Kontakta oss för mer information på naringslivsgruppen@goteborg.com.

Christian Westerberg

Projektledare Näringslivsgruppen
+46 31 368 40 64

Kristin Mari Riera

Projektledare Näringslivsgruppen
+46 31 368 40 66

Malin Engelbrecht

Chef Näringslivsgruppen
+46 31 368 40 50

Elpida Pehlivanidou

Projektadministratör & kryssningskoordinator
+46 31 36 84 207

Vetenskapsfestivalen

Varje år sedan 1997 skapar Internationella Vetenskapsfestivalen Göteborg mötesplatser för kunskap, inspiration och nya perspektiv. Vi älskar att presentera vetenskap…

Unimeet Gothenburg

Unimeet Gothenburg är ett nätverk och plattform som hjälper internationella studenter och forskare vid Göteborgs universitet och Chalmers att uppleva…

Prenumerera på Göteborg & Co:s nyhetsbrev

Vill du ha kontinuerliga uppdateringar från Göteborg & Co i din mailkorg?

Registrera