Hoppa till innehållet

Sök

Vad söker du efter?

Näringslivsgruppen

Göteborg ska vara en attraktiv och hållbar storstadsregion där idéer, verksamheter och människor växer tillsammans.

Ung Företagsamhets regionfinal. Foto: Christopher Busck.

Näringslivsgruppen är en plattform för samverkan med 22 medlemsföretag från näringslivet, akademin och den offentliga sektorni arbetet med att stärka Göteborgs konkurrens- och attraktionskraft. Genom att utveckla och skapa nya strukturer för samverkan, initiera nya projekt, och lyfta Göteborg vill Näringslivsgruppen göra faktisk skillnad för människor och verksamhet i Göteborgsregionen.

I bred samverkan satsar Näringslivsgruppen på långsiktig kompetensförsörjning och inkludering för att bidra till en attraktiv, levande och hållbar storstadsregion. Projekt och satsningar inom kunskap, näringsliv, evenemang och kultur är ett medel i det arbetet. 

  • Vi utvecklar samverkansformer genom att lotsa in nya aktörer i ett befintligt projekt, förfina satsningar genom tillgång till sakkunskap, kompetens och nätverk, samt vidareutveckla långsiktiga verksamheter.
  • Vi initierar och faciliterar nya projekt genom att finansiera och vägleda satsningar i uppstartsfas samt skapa och driva nya evenemang och projekt.
  • Vi synliggör och ökar kunskapen om Göteborg genom att sprida information till samverkansaktörer, kommunicera i utvalda kanaler och nyttja grupper vi når som ambassadörer.

Värdet är tydligt – en attraktiv stad som attraherar människor och verksamheter ger den egna verksamheten tillväxt.

Samarbeta med oss

Har du ett projekt eller befinner din verksamhet sig i en utvecklingsfas och söker ny partner? Skicka din projektbeskrivning till naringslivsgruppen@goteborg.com eller kontakta oss för mer information.

Christian Westerberg

Projektledare
+46 31 368 40 64

Kristin Mari Riera

Projektledare
+46 31 368 40 66

Malin Engelbrecht

Chef Näringslivsgruppen
+46 31 368 40 50

Pauline Modig-Pontois

Kommunikatör
+46 31 368 40 61

Prenumerera på Göteborg & Co:s nyhetsbrev

Vill du ha kontinuerliga uppdateringar från Göteborg & Co i din mailkorg?

Registrera