Hoppa till innehållet
Choose language

Näringslivsgruppen

Näringslivsgruppen arbetar för att stärka Göteborgs attraktionskraft och skapa framtidstro genom satsningar på kompetensförsörjning och inkludering. I gruppen samverkar näringslivet, offentlig sektor och akademin. Tillsammans gör vårt engagemang verklig skillnad för både människor och verksamheter i Göteborgsregionen!

Styrkan i samverkan 

Näringslivsgruppen består av ett flertal företag från privata näringslivet, akademi och offentliga sektor som tror på att en attraktiv stad som attraherar människor och verksamheter ger den egna verksamheten tillväxt. Tillsammans skapas en kraftfull och långsiktig resurs för att möjliggöra värdeskapande och innovation, satsa på kompetensförsörjning och inkludering, bidra till en attraktiv, levande och hållbar storstadsregion, och stärka varumärket Göteborg. 

Strategiska områden 

Vi utvecklar samverkansformer

Genom att lotsa in nya aktörer i ett befintligt projekt, förfina satsningar genom tillgång till sakkunskap, kompetens och nätverk, samt vidareutveckla långsiktiga verksamheter. 

Vi initierar och faciliterar nya projekt

Genom att finansiera och vägleda satsningar i uppstartsfas samt skapa och driva nya evenemang och projekt. 

Vi synliggör och ökar kunskapen om Göteborg 

Genom att sprida information till samverkansaktörer, kommunicera i utvalda kanaler och nyttja grupper vi når som ambassadörer. 

Som en röd tråd i alla satsningar finns fokuset på kompetensförsörjning, inkludering och att bygga varumärket Göteborg. 

Vi gör skillnad

Varje år satsar Näringslivsgruppen på ett 20-tal projekt genom att bidra med både finansiella medel och resurs i form av kompetens och nätverk. Här är några exempel:

Vetenskapsfestivalen

Vetenskapsfestivalen är Sveriges största populärvetenskapliga evenemang med runt 60 000 besök årligen från hela landet – digitalt och fysiskt. Syftet är att skapa positiva attityder till forskning och och vetenskaps samt inspirera till högre studier.

Vetenskapsfestivalen


Ung Företagsamhet Göteborg

Ung Företagsamhet arbetar för att unga i Göteborgsregionen ska se och förstå sin företagsamhet genom att utbildas i entreprenörskap. Näringslivsgruppen är en aktiv partner till UF Göteborg och tävlingsvärd för priset Årets UF-företag. 


Changers Hub Hjällbo

Changers Hubs verksamhet handlar om att demokratisera framgång oavsett bakgrund och utan begränsning av omgivningens förväntningar och fördomar. Stödet från Näringslivsgruppen har bland annat bidragit till etableringen av en fysisk hubb i Hjällbo som erbjuder en plats för unga att komma till för att ta del av coachning samt träffa förebilder. 


Nextar

Nextar samverkar med skolan, mentorer och partnerföretag för att inspirera Sveriges nästa stjärna. Deras mentorskapsprogram som drivs på utvalda högstadium syftar till att få unga att se vilka möjligheter de har i arbetslivet, uppmuntra drömmar och hjälpa dem förstå värdet av skolan. Stödet från Näringslivsgruppen möjliggör mentorskapsprogrammet, Nextar inspirationsträffar, studiebesök och jobbdagar för målgruppen. 


Göteborgs Companipris

Näringslivsgruppen delar varje år ut Göteborgs Companipris till framgångsrika företag som drivs och utvecklas i Göteborgsregionen. Priset som delats ut sedan 1994 består av 25000 SEK och en silverstatyett.  

Se alla tidigare vinnare här.


Unimeet Gothenburg

Unimeet Gothenburg är ett samarbete mellan Chalmers, Göteborgs universitet och Näringslivsgruppen som välkomnar internationella studenter och forskare till Göteborg för att visa staden som en attraktiv plats att studera, leva och arbeta i. 

Unimeet Gothenburg


GoWest

GoWest – Nordic Venture Capital Forum är Göteborgs och Västsveriges årliga riskkapitalkonferens med målsättning att få nationella och internationella investerare att se Göteborg som en naturlig och effektiv mötesplats där man hittar spännande investeringsobjekt. Med Näringslivsgruppen som huvudpartner har mötesplatsen etablerat sig som ett fönster ut för innovation och entreprenörskap som synliggör västsvenska företag. 


Magasin Götebrog

I Magasin Göteborg lyfts berättelserna fram om och förmedlar bilden av det innovativa och moderna Göteborg. Magasin Göteborg ges ut en gång per år och distribueras som en bilaga till Dagens Industri. I senaste nummer kan ni läsa om skeppsredare Höglund som lever grön omställning, Leyla som reser i många göteborgares fotspår av utrikeshandel, en professor som djupdyker i havet, men också om Viktor Leksell som nu är redo för de riktigt stora scenerna och mycket mer. Magasinet produceras av Näringslivsgruppen. Läs alla nummer här.  

Vi hjälper dig

Har du ett projekt eller befinner din verksamhet sig i en utvecklingsfas och söker ny partner? Är du intresserad av att samverka med oss och göra skillnad för Göteborg? Kontakta oss för mer information och om ni önskar ansöka om medel på naringslivsgruppen@goteborg.com.

Alexsandra Flinck

Marknadskoordinator, Näringslivsgruppen och Unimeet Gothenburg
+46 703 37 05 89

Christian Westerberg

Projektledare, Näringslivsgruppen
+46 31 368 40 64

Kristin Mari Riera

Projektledare, Näringslivsgruppen
+46 31 368 40 66

Malin Engelbrecht

Chef Näringslivsgruppen
+46 31 368 40 50

Vetenskapsfestivalen

Varje år sedan 1997 skapar Internationella Vetenskapsfestivalen Göteborg mötesplatser för kunskap, inspiration och nya perspektiv. Vi älskar att presentera vetenskap…

Unimeet Gothenburg

Unimeet Gothenburg är ett nätverk och plattform som hjälper internationella studenter och forskare vid Göteborgs universitet och Chalmers att uppleva…

Göteborgs Companipris

Närngslivsgruppen, Göteborg & Co, har sedan 1994 delat ut det ärofyllda priset Göteborgs Companipris till framgångsrika små och medelstora företag…