Hoppa till innehållet
Choose language

Göteborg & Co:s hållbarhetsarbete

Göteborg & Co jobbar hela tiden med hållbarhet. Miljömål har satts för året och flera andra hållbara initiativ för att bolaget ska hålla en hög standard inom hållbarhetsfrågor. Här hittar du några exempel på hur vi arbetar med hållbarhet.

För snart 40 år sedan började staden, näringslivet och besöksnäringen ett samarbete för att göra Göteborg till en mer välkomnande och klimatsmart destination. Följ med Katarina Thorstensson på utvecklingsresan.

Katarina Thorstensson, Hållbarhetsstrateg på Göteborg & Co presenterar destinationens och bolagets hållbarhetsresa.

Göteborgs 400-årsjubileum – hållbarhet i handling

Jubileumsarbetet präglas av hållbarhet i alla tre dimensionerna: den sociala, den ekologiska och den ekonomiska. Ytterst handlar det om att bygga en stad där drömmar tas tillvara, där vi som bor och verkar känner delaktighet och sammanhang, samtidigt som staden lockar fler besökare. Det är så vi tillsammans vill fira vår stad och göra avtryck i världen. Hållbarhetsarbetet följer Göteborgs Stads beslutade policys och riktlinjer för att förvalta och genomföra uppdraget för göteborgarnas bästa.

I grunden handlar Göteborgs 400-årsjubileum om att vara en förebild för hållbar utveckling, att inkludera och skapa delaktighet i stadens utveckling. Arbetet utgår från göteborgarnas idéer och genomsyras av hållbarhet i handling.

Vägen fram till Göteborgs 400-årsjubileum har varit lika viktig som firandet. Varje år sedan 2015 har haft ett särskilt tema och varit ett så kallat ”fokusår” där invånare och verksamheter i hela staden och regionen involverats och samlats kring angelägna områden. Dessa fokusår har skapat unika möjligheter till breda samarbeten och plattformar för att engagera hela staden. Exempelvis Kultur 2016 och Grön och skön stad 2017. Under 2022 lyftes Hälsa ur olika perspektiv genom bland annat tre utställningar; Snabb. Stark. Årsrik., Vi som arbetar med våra kroppar och Att bli synlig.

De olika jubileumssatsningarna har också haft ett syfte att ge fler unga en chans till sammanhang och sysselsättning. Jubileumsarbetet utformas bland annat i samarbete med en ung referensgrupp, Power to the Youth, som består av cirka 15 personer mellan 16–26 år.​ Power to the Youth-gruppens unga medlemmar var 2022 moderatorer vid jubileets stora samverkansmöten och engagerades i satsningen Framtidstro via prao där praoelever från årskurs nio välkomnades till ett fullspäckat program för att inspirera inför arbetslivet.

Göteborgs jubileumsfestival den 2-5 juni 2023 är starten av firandet. Festivalen följer en tydlig hållbarhetspolicy som vägleder Göteborg & Co som arrangör och alla som vill samverka med oss. Evenemanget ska vara tillgängligt och tryggt, jämställt och jämlikt. Miljömässigt hållbart vad gäller resor och transporter, mat och dryck samt cirkulärt och avfallssnålt. Evenemanget har även genomgått en hållbarhetsdiplomering, och en extern part kommer göra miljörevision på plats under festivalen.

Läs mer om Hållbarhet på jubileumsfestivalen (Goteborg2023.com)

Nätverk och initiativ

Halvera utsläpp från turismsektorn med The Glasgow Declaration on Climate Action in Tourism

Göteborg & Co har skrivit under avtalet ”The Glasgow Declaration on Climate Action in Tourism”. Det innebär att bolaget förbinder sig att bidra till att världens utsläpp från turismsektorn halveras till 2030 och når netto noll så snart som möjligt innan 2050. Bolaget är även delaktiga i initiativet ”Net Zero Carbon Events” som har samma utsläppsminskningsmål men med fokus på evenemang.

Fossilfritt resande med Elektrifierad Stad och Gothenburg Green City Zone

Fossilfritt resande är en strategiskt viktig fråga ur ett destinationsperspektiv. Göteborg & Co medverkar med ansvar för besöksnäringsperspektivet i Elektrifierad Stad och Gothenburg Green City Zone; två elektrifieringsprojekt under Business Region Göteborgs ledning.

Minska klimatavtryck från evenemang med Greentopia

Göteborg & Co var med och startade upp samarbetet Greentopia tillsammans med livemusikbranschen, idrottsrörelsen och flera svenska städer, för att minska de klimatavtryck som evenemang för med sig. Greentopias första klimatmöte ägde rum på Way Out West 2022. Bolaget har även ett samarbete tillsammans med Got Event för att beräkna klimatpåverkan på evenemang.

Hållbarhetscertifierade evenemang

Under året arrangerar Göteborg & Co flera återkommande evenemang som är hållbarhetsdiplomerade och där ingår hållbarhet inom alla tre dimensioner: social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Nedan är ett axplock av olika saker som görs.

Kulturkalaset

Bältespännarparken ska vara en ”hållbar oas” där besökarna kommer hänga och lyssna på lokalproducerad musik med influenser från hela världen och samtidigt smaka på framtidens mat med fokus på food tech, alternativa proteiner och lokal produktion.

Kulturkalaset kommer i största möjliga mån skapa fysisk tillgänglighet som exempelvis läktare för rullstolar och syn- och teckentolkning.

Kulturkalaset följer kriterierna för Fairtrade City Göteborg. Det innebär bland annat att allt kaffe, te och socker som serveras är etiskt märkt.

Kulturkalaset kommer att använda befintliga arenor/platser/scener. I största mån hyra, inte köpa nytt. Även använda flergångsartiklar och sträva efter att vara engångsfritt (i samarbete med Tint och deras system Panter). Kulturkalaset uppmuntrar dessutom besökare att ta med egen vattenflaska för att fylla på med gratis kranvatten i parken, istället för att köpa vatten på plastflaska.

Vetenskapsfestivalen

Under festivalen har besökare möjlighet att boka en vetenskapsvän om man vill ha stöd eller sällskap till en aktivitet. En vetenskapsvän är en av våra värdar som följer med under ditt besök. Denna vän kan passa bra för dig som behöver ledsagning, vill ha sällskap på festivalen eller kanske behöver lite extra hjälp med språket.

Vetenskapsfestivalens arena Experimentverkstaden är avsedd för barn mellan 4-11 år. Den görs tillgänglig genom att alla stationsbeskrivningar översätts. Översättningar görs till de fem språk som flest elever i Göteborg har modersmålsundervisning i.

I stället för att köpa nytt så hyr och återanvänds saker. Alltifrån kläder till material. Tillsammans med Björkåfrihet samlas lämpliga återbrukade kläder ihop som värdarna kan bära för att synas under festivalen.

Under Vetenskapsfestivalen prioriterar våra medarebtare i första hand gång, cykel eller kollektivtrafik som transportmedel. Bilarna som vi använder för att transportera saker under festivalen är eldrivna. Vetenskapsfestivalen uppmanar också sina besökare att resa kollektivt, gå eller cykla till evenemangen.

Fler hållbara exempel

Goda exempel

Vi tror på samarbete och att inspirera varandra. Här delar vi med oss av erfarenheter och lösningar från projekt, evenemang…

Illustration

101 sustainable ideas

Ta del av idéer inom besöksnäringen från hela världen som för oss närmare FN:s globala hållbarhetsmål.

Entrén till Svenska mässan i Göteborg

Fallstudier av lyckade möten i Göteborg

Ett heltäckande hållbarhetsarbete, möten med långsiktig positiv effekt på lokalsamhället, samt högt kongressdeltagande – framgång kan mätas på många sätt.…

Katarina Thorstensson

Hållbarhetsstrateg
+46 31 368 42 85