Hoppa till innehållet

Sök

Vad söker du efter?

Kunskap och statistik

Här vill vi ge dig aktuell information om vår bransch samt omvärldsbevakning och statistik.

Vy över Hisingsbron ur ett grodpesepektiv, stenar och vatten i förgrunden

Utforska och lära dig om vår bransch

Besöksnäringen är en av världens snabbast växande näringar och spelar en betydande roll för Sveriges ekonomi och sysselsättning. Göteborg är ett attraktivt resmål för många människor, och de besökare som kommer hit bidrar ekonomiskt till vår stad. Därför är det viktigt för oss att få en djupare förståelse för våra marknader och våra besökare. 

En ständigt föränderlig omvärld 

Världen runt omkring oss förändras ständigt och skapar nya förutsättningar. Detta innebär att vi måste vara flexibla och anpassningsbara för att kunna möta de utmaningar och möjligheter som uppstår. Vi behöver vara öppna för nytänkande och samarbeta för att skapa en destination som snabbt kan ändra fokus och anpassa sig till nya behov. Tillsammans kan vi forma och stärka vår framtid. 

Så går det för Göteborgs besöksnäring

Varje månad ger Göteborg & Co dig en snabb överblick över destinationens besöksnäring och vilka trender som påverkar turismen. Vi…

Indikatorer och måluppföljning

Data är avgörande för att fatta välgrundade beslut och driva förändring. Nedan presenteras ett urval av indikatorer som hjälper oss…

Rapporter och analyser

Vad ser vi för trender i besöksnäringen? Med rapporter och omvärldsspaningar vill vi leverera fakta och insikter som inspirerar och…

Sveriges tre främsta målgruppssegment

Varje år bestämmer sig resenärer världen över att besöka Sverige och närmare 65 miljoner människor har intresse av att resa…

Prenumerera på Göteborg & Co:s nyhetsbrev

Vill du ha kontinuerliga uppdateringar från Göteborg & Co i din mailkorg?

Registrera