Hoppa till innehållet
Choose language

Kunskap och statistik

Djupdyk i fakta om destinationen Göteborg. Här hittar du rapporter och analyser, men också omvärldsspaningar och trender. Med bra underlag kan vi tillsammans utveckla destinationen.

Utforska och lära dig om vår bransch

Besöksnäringen är en av världens snabbast växande näringar och spelar en betydande roll för Sveriges ekonomi och sysselsättning. Göteborg är ett attraktivt resmål för många människor, och de besökare som kommer hit bidrar ekonomiskt till vår stad. Därför är det viktigt för oss att få en djupare förståelse för våra marknader och våra besökare. 

En ständigt föränderlig omvärld 

Världen runt omkring oss förändras ständigt och skapar nya förutsättningar. Detta innebär att vi måste vara flexibla och anpassningsbara för att kunna möta de utmaningar och möjligheter som uppstår. Vi behöver vara öppna för nytänkande och samarbeta för att skapa en destination som snabbt kan ändra fokus och anpassa sig till nya behov. Tillsammans kan vi forma och stärka vår framtid. 

För mer fakta och statistik om Göteborgs näringsliv, se även information på Business Region Göteborg:

Så går det för Göteborgs besöksnäring

Varje månad ger Göteborg & Co dig en snabb överblick över destinationens besöksnäring och vilka trender som påverkar turismen. Vi…

Trendspaningar

Vi djupdyker i ett aktuellt ämne och ger en inblick i hur det påverkar besöksnäringen i Göteborg.

Indikatorer och måluppföljning

Data är avgörande för att fatta välgrundade beslut och driva förändring. Nedan presenteras ett urval av indikatorer som hjälper oss…

Sveriges tre främsta målgruppssegment

Varje år bestämmer sig resenärer världen över att besöka Sverige och närmare 65 miljoner människor har intresse av att resa…

Arkiv: Rapporter och analyser

Omvärldsspaningar och undersökningar från 2020-2022, gjorda med boende i och runt Göteborg samt besöksnäringens aktörer. Med fakta och insikter stärker…