Hoppa till innehållet

Sök

Vad söker du efter?

En hållbar evenemangsstad

Evenemang med hållbarhet i fokus

Vi bryr oss om vår planet, vår stad och människorna som bor här. Därför är det viktigt för oss att fylla begreppet hållbarhet med mening och konkret innehåll. Oavsett om det handlar om att skapa miljövänliga evenemang, marknadsföra gröna hotell eller förflytta kunskap ut från mötesrummen till stadens befolkning så handlar det om en och samma sak: Att göra Göteborg till en ännu bättre stad att leva och verka i.

Vi strävar efter att minimera evenemangens negativa påverkan på miljö och människor, att bidra positivt till samhället, intressenterna och den lokala ekonomin samt att lämna bestående positiva effekter, lokalt och regionalt. Hela staden och människor av alla åldrar ska känna sig inkluderade och uppleva att evenemangen är till för dem.

På topp i hållbarhet

Göteborgs Stad arbetar fokuserat med frågor som rör hållbarhet, miljön och klimatet. Vi är mycket stolta över att vara världens mest hållbara destination enligt Global Destination Sustainability Index.

Här finns miljöanpassad infrastruktur, miljöcertifierade hotell, klimatsmart logistik, och mer. Alla delar kan vävas in som aspekter i ditt hållbara evenemang.

Social hållbarhet

Social hållbarhet är lika viktig som ekologisk och ekonomisk. Ett socialt hållbart evenemang ska underlätta för människor att mötas. Aktivt arbete med programläggningen för att få till en bra blandning av innehåll bidrar till att skapa en välkomnande mötesplats. Ingen ska känna sig exkluderad på grund av kön, etnicitet, funktionalitet, sexuell läggning, könsidentitet/-uttryck, religion och ålder.

Miljödiplomering

Evenemang och möten som uppfyller vissa specifika kriterier kan bli miljödiplomerade. Diplomeringen är inte bara ett utmärkt kvitto på ditt hållbarhetsarbete, den fungerar också som ett praktiskt verktyg med en konkret checklista som hjälper dig att göra goda val.

Checklistor för hållbara evenemang

Riksidrottsförbundets guide för hållbara idrottsevenemang
Visitas guide för hur du kommer igång med hållbarhetsarbetet
Göteborg & Co: s checklista för hållbara evenemang.

Hållbarhetsdirektiv för evenemang

Målsättningen är att Göteborg blir en omtalad förebild för att använda evenemang som drivkraft för stadsutveckling samt världsledande inom hållbar evenemangsutveckling. Här kan du läsa vårt hållbarsdirektiv för evenemang.

Kontakta oss gärna

Ta gärna kontakt med oss på events@goteborg.com

Engångsfri destination för en hållbar framtid

Från och med januari 2024 måste större försäljare av mat eller dryck i engångsförpackningar av plast erbjuda sina kunder flergångsförpackningar.…

Engångsfria evenemang för en hållbar framtid

Resan har börjat Våren 2020 beslutade Göteborgs Stad att stadens förvaltningar och bolag ska arbeta för att minska användningen av…

Filip Eklund

Hållbarhetsutvecklare
+46 31 368 42 78

Prenumerera på Göteborg & Co:s nyhetsbrev

Vill du ha kontinuerliga uppdateringar från Göteborg & Co i din mailkorg?

Registrera