Hoppa till innehållet

Sök

Vad söker du efter?

Användarvillkor för Göteborg & Co:s publika mediabank

A grid with Gothenburg images representing some of the images in the Image Bank from Göteborg & Co

Sammanfattning

  • Materialet får användas i syfte att marknadsföra och/eller visa upp destinationen Göteborg i tryckt och digital media.
  • Materialet får inte användas för att marknadsföra andra produkter eller tjänster än att marknadsföra och/eller visa upp destinationen Göteborg.
  • Materialet får inte användas eller placeras i ett sammanhang som kan uppfattas som stötande, vilseledande eller olagligt.
  • Materialet måste användas inom sex (6) månader efter att bilden har laddats ner.
  • När materialet används måste fotografens namn anges på följande sätt: Fotografens namn/Mediabank Göteborg & Co.
  • Den som använder material från mediabanken är personuppgiftsansvarig och ska följa GDPR

Fullständiga villkor

Allt material i Göteborg & Co:s Mediabank är skyddat av lagen om upphovsrätt. Bilder från denna Mediabank får användas utan kostnad av alla som vill använda bilder i syfte att marknadsföra och/eller visa upp destinationen Göteborg. Detta gäller både för marknadsföring i tryckt och digital media. Marknadsföring av andra produkter eller tjänster är förbjuden.

Material i Mediabanken med en identifierad eller identifierbar fysisk person utgör personuppgifter enligt EU:s dataskyddsförordning, GDPR. Användaren är personuppgiftsansvarig för sin behandling av personuppgifter vid användning av material från Mediabanken. Användarens behandling av personuppgifter ska ske i enlighet med GDPR.

Användaren måste själv ladda ner bilden från Mediabanken och acceptera användarvillkoren. Användarvillkoren är bindande för alla användare. Med användare avses den person, organisation eller företag som använder bilden. Användaren är ansvarig för att hålla Göteborg & Co skadeslösa från krav från bildens rättighetshavare i samband med användande som strider mot användarvillkoren.

I samband med att bilden används måste Fotografens namn anges på följande sätt: Fotografens namn/Mediabank Göteborg & Co.

I de fall då inget namn angetts kan Användaren komma att debiteras för att ha utelämnat upphovsrättsmannens och/eller rättighetshavarens namn.

Användaren har icke-exklusiv och icke-överförbar rätt att använda bilder från Göteborg & Co:s Mediabank. Bilderna får inte överlåtas, licensieras, säljas, kopieras eller spridas till tredje man. Rättigheten att använda bilden måste utnyttjas inom sex (6) månader efter att bilden har laddats ner. Användaren får inte spara bilden för andra syften än det specifika syfte som avsågs vid bildens nedladdning. Bilden måste i så fall laddas ner på nytt från Göteborg & Co:s Mediabank innan den kan användas, för att på nytt godkänna bildens användarvillkor och säkerställa att den fortfarande finns tillgänglig.

Det är tillåtet att använda bilderna i ett kommersiellt sammanhang där destinationen Göteborg visas upp eller marknadsförs, exempelvis av ett företag som representerar Göteborg utomlands (i kundtidningar, presentationer, evenemang eller liknande) så länge företagets produkt eller tjänst inte marknadsförs direkt. Att använda bilden utan tydlig koppling till Göteborg som destination anses inte marknadsföra Göteborg och är därför förbjudet. Det räcker inte heller att företaget har Göteborg eller referenser till Göteborg i sitt namn, sin profil, sin payoff eller liknande.

Bilder från Göteborg & Co:s Mediabank får inte användas på något sätt som är oförenligt med svensk eller internationell rätt. Bilderna får inte användas eller placeras i ett sammanhang som kan uppfattas som stötande, vilseledande eller olagligt. Bilderna får inte användas på ett sätt som kan stöta eller kränka Fotografen och/eller personen/personerna på bilden. Bilder får ej utan upphovsmannens tillstånd utsättas för förvanskning eller förändring – utöver normal redigering. Användaren är ansvarig för eventuella skadeståndskrav från bildens upphovsman eller från personer på bilden som kan uppstå till följd av olämpligt användande.

Göteborg & Co ansvarar inte för att klarera ytterligare användningsrätt och ansvarar inte gentemot ev fotograf/rättighetshavare som framställer anspråk för ej tillåten användning. All annan användning av bilderna måste således avtalas om separat med Fotografen/rättighetsinnehavaren.

Bilderna är inte avsedda för privat bruk och får inte lämnas till tredje part.

Ansvaret för bildpublicering ligger alltid hos Användaren. I de fall där förutsättningarna för bildanvändning inte följs kan Användaren komma att debiteras i efterhand direkt av Fotografen.

Tvister om tolkningen eller tillämpningen av dessa användarvillkor ska avgöras av svensk allmän domstol med Göteborgs tingsrätt som första instans.

Prenumerera på Göteborg & Co:s nyhetsbrev

Vill du ha kontinuerliga uppdateringar från Göteborg & Co i din mailkorg?

Registrera