Hoppa till innehållet
Choose language

Så kan evenemang bidra till långsiktiga samhällseffekter

Evenemang utgör en möjlighet för en verksamhet att nå sina visioner och mål och för destinationen att kraftsamla kring samhällsutmaningar. För att skapa långsiktiga samhällseffekter krävs en bred samverkan mellan verksamheten och destinationens olika aktörer. Det är också nödvändigt att arbeta strategiskt och systematiskt. Med tydliga mål ökar engagemanget och det blir lättare att mäta resultatet. Genom vår metodik för effektplanering kan vi maximera värdet av ditt evenemang.

Evenemang påverkar på många plan

Evenemang är värdeskapande. Exempelvis kan ett sportevenemang leda till fler aktiva och fler som engagerar sig i föreningslivet, som leder till förbättrade livsvillkor samt starkare och stabilare idrottsföreningar, som i sin tur leder till bättre folkhälsa och ett mer inkluderande samhälle.

Genom samverkan kan evenemang påverka samhällsförändring och skapa effekter som ger oss ett mer välmående samhälle. Ett evenemang kan påverka inom många olika områden, vilket visas ovan med de sju kapitalen, eller effektområden.

Vad är impact och legacy? Tryck här för att läsa mer.

Strategiskt arbete skapar värden för både staden och verksamheten

Genom att ta vara på möjligheterna kan evenemang alltså användas för att skapa samhällsförändring. Om arbetet ska leda till långsiktiga effekter behövs en bred samverkan och ett strategiskt och systematiskt arbetssätt. Tydliga mål och ambitioner för vilken förändring som ska uppnås leder till ett ökat engagemang och resultatet blir lättare att mäta.

Illustration hur vi når samverkan utifrån gemensamma behov.

För att nå önskad effekt bör arrangörens visioner och mål stämma överens med destinationens behov. Till exempel kan ett mål för ett evenemang vara att minska klyftorna mellan stadsdelar, utveckla en profession eller bidra till att nå de globala målen för hållbar utveckling. Utgångspunkten för att definiera önskad effekt bör vara en utmaning, ett problem eller en lucka i vårt samhälle.

Samverkan säkerställer att vi gör rätt saker och maximerar nyttan.

Göteborg & Co arbetar tillsammans med akademi, näringsliv, stad och region, för att kultur- och sportevenemang ska ses som ett verktyg för samhällspåverkan. Vi samarbetar med föreningar samt lokala, regionala, nationella och internationella intressenter för att maximera nyttan av evenemangen och säkerställa att de har en positiv påverkan på både föreningen och värddestinationen.

Vill du ha en guide till legacy och impact?

Göteborg & Co har tagit fram en guide om hur evenemang kan nyttjas för att möta samhällsutmaningar och skapa långsiktiga effekter. Guiden är till evenemangsarrangörer och föreningar som är intresserade av att arbeta strategiskt med långsiktiga effekter, även kallat legacy eller impact. Beställ guiden här.

Gothenburg Way to Legacy

Vår arbetsmodell ”Gothenburg Way to Legacy” inkluderar metod, en verktygslåda och ett nätverk av ideella organisationer.

Verktyg och inspiration med koppling till evenemang

Fallstudie: Sport som drivande för långsiktig social förändring

Vad händer när idrottsförbund prioriterar långsiktiga positiva effekter i planeringen av ett evenemang?
Och vilken typ av aktiviteter och resultat kan det leda till? För att belysa detta släppte Göteborg & Co en film över en äldre fallstudie från UEFA Women’s Euro 2013, Women’s Champions League-final 2021 i samband UEFA Women’s Euro 2025. Fallet illustrerar Göteborgs framgångsrika arbete för att påverka jämställdhet i positiv riktning på lång sikt.

Fler goda exempel

Här kan du läsa om fler genomförda projekt inom Legacy/Impact

Vår metod för evenemang

Vår metod omfattar tiden före, under och efter evenemanget. Den utgår ifrån den så kallade förändringsteori, både för att sätta…

Verktygslåda för evenemang

Verktygslådan används för att skapa skräddarsydda aktiviteter i samband med evenemang som bidrar till din organisations långsiktiga mål. Den innehåller…

Evenemang som bidrar till lokalsamhället

Ett evenemang kan på ett enkelt sätt bidra till ett positivt avtryck i lokalsamhället. Göteborg & Co förmedlar kontakt med…

Vad är impact och legacy?

Har du någonsin undrat över vad "legacy" och "impact" innebär i evenemangssammanhang och hur du kan integrera dessa begrepp i…

Goda exempel inom legacy och impact

Här kan du läsa om utförda projekt inom legacy och impact.

Kontakt Gothenburg Way to Legacy

Sara Ohlsson

Assisterande Projektledare
+46 722 25 07 90