Hoppa till innehållet
Choose language

Vår metod för evenemang

Vår metod omfattar tiden före, under och efter evenemanget. Den utgår ifrån den så kallade förändringsteori, både för att sätta intentionerna och för själva arbetet med projektet. Det vill säga att metoden tar sin början i ett behov eller en utmaning och illustrerar de logiska sambanden mellan behovet, den önskade förändringen och de resurser och aktiviteter som sätts in för att åstadkomma den önskade förändringen.

Steg för steg

Steg 1: Analys

Vi börjar med att tillsammans identifiera hur ditt evenemang kan bidra till att fylla en lucka eller behov i samhället och vilka långsiktiga effekter som vi vill uppnå. För att projektet ska bli så framgångsrikt som möjligt är det viktigt att arrangörens visioner och mål stämmer överens med värddestinationens behov.

Steg 2: Målsättning

Här är det dags att identifiera vilka effekter på kort till medellång sikt som ska bidra till de önskade långsiktiga effekterna. Dessa effekter kan skilja sig åt mellan olika intressenter. Utifrån detta fastställs projektets målsättningar och vilka indikatorer som ska användas för att mäta och utvärdera

Steg 3: Samskapande

För att evenemanget ska bli framgångsrikt behövs en tillfällig arbetsgrupp sättas samman, med särskilt ansvar för att planera projektet.

Steg 4: Genomförande

Dags för genomförande av aktiviteterna som ska leda till både kortsiktiga och långsiktiga effekter.

Steg 5: Utvärdering och spridning

Det kommer att vara många fler faktorer än bara projektet, som påverkar de långsiktiga samhällseffekterna. Därför är det viktigt att även mäta och kommunicera effekter på kort och medellång sikt. De bidrar till de långsiktiga effekterna. Långsiktiga samhällseffekter är både svårare att både uppnå och att mäta. Förvänta dig inte att det kommer gå att uppnå ett konkret slutresultat. Bygg i stället upp ett bedömningsunderlag och utgå från hypoteser.

Tillsammans skapas långsiktig positiv påverkan

Göteborg & Co Evenemang arbetar strategiskt med arrangörer som vill använda sitt evenemang för att skapa en långsiktig positiv påverkan på värddestinationen. Metoden erbjuds till arrangörer inom områden som matchar Göteborgs visioner och utvecklingsområden. Tillsammans fattar vi beslut om vilka effekter evenemanget vill skapa, vilka mål som ska nås, aktiviteter för att bidra till dessa mål, samt mätmetoder. Metoden möjliggörs av vårt väletablerade nätverk bestående av ambassadörer som representerar akademi, industri och offentlig verksamhet, samt en stark tro på kraften i att samverka.

Gothenburg Way to Legacy

Vår arbetsmodell ”Gothenburg Way to Legacy” inkluderar metod, en verktygslåda och ett nätverk av ideella organisationer.

Sara Ohlsson

Assisterande Projektledare
+46 722 25 07 90