Om Göteborg & Co

Göteborg & Co:s uppdrag är att få fler att upptäcka och välja Göteborg. Det görs genom att i bred samverkan leda och driva utvecklingen av Göteborg som hållbar destination så att alla som lever och verkar här gynnas av en växande besöksnäring.
Göteborg & Co är en del av Göteborgs Stad.

Vinga fyr

Foto: Steampipe Productions

Varför satsa på besöksnäringen?

Hela Göteborg växer av att det kommer hit besökare. Det skapar jobb och arbetstillfällen och bidrar till att göra Göteborg till en ännu bättre stad att leva och verka i. Besöksnäringen är en av de snabbast växande näringarna i världen och står för en betydande del av Sveriges ekonomi och sysselsättning. I en global kontext står sektorn för vart elfte jobb på planeten, en siffra som fram till 2020 kan öka till vart tionde jobb enligt The World Travel & Tourism Council.

Turismen skapar jobb – inte minst för utsatta grupper

Under 2017 ökade antalet personer som var sysselsatta med turism med 6,4 procent samtidigt som den totala sysselsättningen i Sverige ökade med 2,3 procent. Utländska besökare spenderade 134 miljarder kronor och svenska fritids- och affärsresenärer 183,5 miljarder kronor. Sedan 2000 har den totala omsättningen för turismen i Sverige mer än fördubblats räknat i löpande priser. Samtidigt som sysselsättningen inom många traditionella basnäringar i Sverige har minskat har turismen bidragit till fler arbetstillfällen i många olika tjänstebranscher. Källa: Tillväxtverket.se.

Tillväxten kommer inte av sig självt

Under många år har destinationen Göteborg varit framgångsrik. Konkurrensen ökar dock dramatiskt, omvärldens krav förändras och den tekniska utvecklingen skapar hela tiden nya förutsättningar. Det ställer stora krav på vår förmåga till nytänkande och att vi tillsammans skapar en destination som snabbt kan byta fokus och ställa om när förändringar i omvärlden gör att den turistiska kartan måste ritas om.

Göteborg & Co som plattform för samverkan

Samarbete är en grundbult om vi ska fortsätta utvecklas och vara en attraktiv och konkurrenskraftig destination. Långsiktiga partnerskap mellan offentliga och privata aktörer från lokal, regional, nationell och internationell nivå som delar affärsrisken och ökar möjligheten att växla upp individuella insatser främjar just det förhållningssättet. För bästa möjliga genomslag krävs kontinuitet. I det här arbetet fungerar Göteborg & Co som en plattform för samverkan.

Helheten är större än delarna

Destinationens beroende av såväl turist- som mötes- och evenemangsstaden kan inte nog understrykas. Det är synergierna mellan de olika delarna och vinsterna av att se helheten för destinationens bästa som gör att vi kommer att kunna stå ut i det myller av destinationer som slåss om att vara morgondagens attraktiva resmål.

Klustret Turism, Kultur & Evenemang

Göteborg & Co ingår tillsammans med Liseberg, Got Event och Göteborgs Stadsteater i klustret Turism, Kultur & Evenemang. Göteborg & Co är klustrets moderbolag.