Hoppa till innehållet
Choose language

Om Göteborg & Co

Göteborg & Co är officiellt destinationsbolag för Göteborgs Stad och storstadsregionen. Vi verkar som en icke-kommersiell och neutral part i utvecklingen av Göteborg inom turism, evenemang, möten och reseanledningar.

Vinga fyr

Göteborg & Co:s mål är att få fler att upptäcka och välja Göteborg. Det når vi genom att i bred samverkan leda och driva utvecklingen av Göteborg som en hållbar destination, så att alla som lever och verkar här gynnas av en växande besöksnäring.

Göteborg vill växa som destination och grogrunden finns i ett välmående näringsliv, genom att fler upptäcker och väljer Göteborg, att människor trivs och känner stolthet, att talanger och kompetens attraheras till näringsliv och akademi. För detta spelar besöksnäringen en viktig roll.

I besöksnäringen ingår upplevelser, transporter, boende, restauranger, kultur- och idrottsevenemang, attraktioner, handel och mycket annat som skapar liv i en stad. Det är ett ekosystem av tjänster som ger draghjälp åt varandra.

En plattform för samverkan

Besöksnäringen utvecklas genom samarbete. Långsiktiga partnerskap mellan offentliga och privata aktörer från lokal, regional, nationell och internationell nivå, som delar affärsrisken och ökar möjligheten att växla upp individuella insatser, främjar just det förhållningssättet. För bästa möjliga genomslag krävs kontinuitet. I denna samverkan fungerar Göteborg & Co som en plattform.

Värdegrund

Göteborg & Co:s värdegrund bygger på samma kärnvärden som ska genomsyra destinationen Göteborg:

  • Mänsklig – varm, vänlig, välkomnande
  • Inspirerande – mångsidig, progressiv, i förändring
  • Pluralistisk – rebellisk, innovativ, dynamisk

Varje medarbetares kompetens och engagemang är viktigt för att Göteborg & Co ska kunna uppfylla sitt uppdrag. Men också för hur vi vill uppfattas som arbetsgivare. Kärnvärdena beskriver vad som ska forma verksamhetens kultur och hur medarbetare och samarbetspartners ska vara mot varandra.

Klustret Turism, Kultur & Evenemang

Göteborg & Co ägs av Göteborgs Stad och ingår tillsammans med Liseberg, Got Event och Göteborgs Stadsteater i klustret Turism, Kultur & Evenemang. Göteborg & Co är klustrets moderbolag.

Organisation

Göteborg & Co är indelat i i åtta olika avdelningar/verksamhetsområden.

Kontakta oss

Här finns mejladresser och telefonnummer till våra medarbetare.

Besöks- och faktureringsadresser

Vill du hitta till oss, skicka post eller fakturor så hittar du uppgifterna här.

Hur styrs Göteborg & Co?

Bolagets ägare, mål och uppdrag Göteborgs Stadshus AB är som koncernbolag ägare till samtliga Göteborgs Stads bolag. Koncernen är i…

Affärsplan och verksamhetsberättelser

Göteborg & Co:s års- och hållbarhetsredovisningar och affärsplaner berättar om hur vi arbetar för en hållbar tillväxt av destinationen. I…

Jobba hos oss

Göteborg & Co:s största tillgång är våra medarbetare och samverkanspartners. Vårt mål är att uppfattas som en nyskapande, kreativ och…