Hoppa till innehållet

Hållbarhet

Göteborg är en grön och hållbar destination. Den internationella rankingen Global Destination Sustainability Index har flera gånger utnämnt Göteborg till världsledande i hållbarhet.

Göteborg & Co arbetar för att göra Göteborg till en hållbar stad genom att ta
ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvar samt genom att alltid utmana hållbarhetsbegreppet. Via samverkan med andra aktörer inom besöksnäringen bidrar Göteborg & Co till ett levande Göteborg med hållbara, attraktiva och unika upplevelser.

Priser tillverkade i glas. Göteborg är världens mest hållbara destination.
Foto: Peter Kvarnström

Världens mest hållbara destination

För femte året i rad placerar sig Göteborg på första plats i Global Destination Sustainability Index.

Läs mer om Global Destination Sustainability Index.

Hållbarhetsstrategier

Göteborg & Co:s hållbarhetsarbete utgår från tre bolagsövergripande strategier som växelverkar och stärker varandra:

 • Vi ska vara förebild och föregångare och visa vägen i det vi gör och har rådighet över.
 • Vi ska uppmuntra och utmana destinationens aktörer och samarbetspartners att utvecklas i hållbar riktning.
 • Vi ska inspirera och hjälpa till hållbar konsumtion av destinationens utbud.

Prioriterade områden

Göteborg & Co har identifierat fyra prioriterade hållbarhetsområden. Inom respektive område ryms tre viktiga hållbarhetsfrågor som verksamheten fokuserar på. Områdena och frågorna har identifierats och prioriterats utifrån intressenternas förväntningar samt verksamhetens faktiska påverkan.

Foto: Niklas Bernstone

Välkomnande och inkluderande destination

Alla som besöker eller lever i Göteborg ska känna att de är en del av staden
och att utbudet är till för dem. Göteborg & Co arbetar för att alla ska kunna
ta del av utbudet i Göteborg, oberoende av kön, tro, etnisk bakgrund, sexuell läggning, funktionsvariation, ålder och språk. Bolaget ska också bidra till trygga och säkra upplevelser.

Foto: Daniel Breece

Växande och välmående destination

Göteborg & Co verkar för att Göteborg ska vara en attraktiv och hållbar
storstadsregion där idéer, verksamheter och människor växer tillsammans.
Besöksnäringen skapar arbete och ekonomisk tillväxt i staden, och möjliggör att viktiga samhällsfrågor kan lyftas fram.

Klimat- och miljösmart destination

Göteborg är en grön stad, med parker, skog och vatten alldeles runt hörnet.
Det är en liten storstad där det mesta ligger på gångavstånd. Turismens och
Göteborg & Co:s verksamhet gör avtryck på klimatet och miljön. Bolaget ska
genom sin verksamhet, beslut och handlingar minska påverkan från den
egna verksamheten, och genom samarbete och kommunikation bidra till en
hållbar destination.

Foto: Peter Kvarnström

Schyssta villkor

För Göteborg & Co är det självklart att arbete för hållbar utveckling även
genomsyrar den egna verksamheten. Därför pågår en ständig utveckling
och förbättring av det interna hållbarhetsarbetet. Som offentligt ägd verksamhet är det också viktigt med en transparent upphandling och en hög affärsetik.

Goda förutsättningar i Göteborg

 • I stort sett alla hotell är miljöcertifierade.
 • Landvetter Flygplats innehar högsta miljöackreditering: ”European Airport Carbon” sedan 2011.
 • Cirka 95 procent av Göteborgs kollektivtrafik drivs med förnybar energi.
 • Under året kommer Styr & Ställ hyrcyklar att finnas på på 135 stationer (1 750 cyklar).
 • Alla restauranger i restaurangföreningen Smaka på Göteborg är miljöcertifierade eller håller på att bli miljöcertifierade.
 • Allt kött som serveras i kommunen ska vara ekologiskt.
 • 2011 fick Göteborgs hamn Sustainable Shipping Award för “Regional Environmental Protection Contribution”. Hamnen var först i världen med elanslutning av fartyg vid kaj.
 • Hösten 2013 blev Göteborg först i världen att ge ut en grön obligation till investeringar som gynnar miljön och klimatet.
 • Göteborg är en grön stad, särskilt med tanke på närheten till skog och parker, men också tack vare korta avstånd i staden. Göteborg är en liten storstad där det mesta ligger på gångavstånd.

Utmärkelser:

 • Toppdestination i hållbarhetsindexet Global Destination Sustainability Index 2016, 2017, 2018 och 2019. GDSI startades av MCI-Group ihop med internationella organisationen ICCA (International Congress and Convention Association).
 • Sveriges Klimatstad 2015.
 • Access City Award 2014.
 • Klimatkommun sedan 2012.
 • ICCA:s, International Congress and Convention Association, toppdestination i UNWTO-prisat hållbarhetsindex; Scandinavian Destinations Sustainability Index 2012 och 2013.
 • Europas bästa miljöturism-destination 2011.
 • Fairtrade City sedan 2011.

Exempel från verkligheten

Hotellfruktost
Foto: Jennie Smith

En av världens mest hållbara hotellstäder

I Göteborg finns det fler än 12 600 hotellrum, där 95 % av alla hotell i Göteborg är miljöcertifierade och innehar tredjepartsmärkning som Svanen, Green Key, Svensk Miljöbas Miljödiplomering, ISO 20121 eller ISO 140001.

Kraven för de olika märkningarna skiljer sig åt men gemensamt för alla är att de ställer höga krav på verksamhetens miljö- och hållbarhetsarbete. Märkningarna ställer exempelvis krav på användningen av fossila energikällor, energieffektivitet, avfallshantering, materialval och miljömärkt mat. Dessutom kräver märkningarna utbildning av medarbetare, mål och uppföljning. Att miljömärkning är en viktig konkurrensfördel fungerar som en ytterligare garanti för att hotellen tar sitt hållbarhetsarbete på största allvar.

Foto: Studiografen

Göteborgs Kulturkalas är en hållbar förebild

Göteborgs Kulturkalas är en av Nordens största kulturfestivaler och arrangeras av Göteborg & Co i egen regi. 2019 kunde besökare ta del av 747 programstarter, samtliga gratis. Bland de 750 000 besökarna var 57 % kvinnor, 42 % män och 1 % annan könstillhörighet.

Under 2019 års evenemang bar alla funktionärer second hand-kläder från Björkå Frihet. Satsningen på engångsfritt var ännu större än tidigare och även frågan om matsvinn var i fokus. Tallrikar, glas och bestick som användes under festivalen var återbrukade och precis som tidigare år hade besökarna chans att med medhavd matlåda köpa mat till reducerat pris. För de som inte hade egen matlåda med sig fanns möjlighet att få en matlåda genom ett pantsystem, genom vilket matlådan sedan kunde återbrukas. På festivalområdet fanns även engångsfria zoner för mat och dryck.


Arbetet resulterade i att 12 153 engångstallrikar och bestick kunde undvikas och 82 % av evenemangets avfall sorterades.

Foto: Anders Hjort

BonnierHoops – evenemang skapar sociala värden

BonnierHoops är ett sommarlovsprojekt som genomförts i Biskopsgården under flera år. 2019 deltog barn och ungdomar under hela sommaren, måndag till lördag, i olika aktiviteter som streetbasket, läsa böcker, tävla i spoken word och mycket mer. Projektet avslutades under bokmässan med en stor poesitävling, där unga i åldern 14–21 år tävlade i slam poetry.

Evenemanget anges som en av anledningarna till att brottsligheten under sommaren minskade med nära 50 % jämfört med tidigare år i Biskopsgården. Projektet har även bidragit till att ungdomar ökat sina färdigheter i att läsa och skriva, samt ökad trygghet och tillhörighet i olika föreningar.

BonnierHoops har arrangerats sedan 2018 och är ett samarbete mellan Bonnierförlagen, Svenska Basketbollförbundet, Göteborgs Stad, Polisen, Näringslivsgruppen Göteborg & Co, Bokmässan, Bostadsbolaget, Poseidon, Bo Bra och Västra Hisingen Basket. 2020 driver Biskopsgården projektet själv i sin stadsdel och Näringslivsgruppen på Göteborg & Co finns med som strategisk partner.

Läs om hur Göteborg Stad arbetar med hållbarhet på goteborg.se.

Hållbarhetsrapport 2020

Göteborg & Co:s arbete ska leda till hållbar tillväxt och bidra
till att stärka Göteborg som hållbar destination, så att alla
som lever och verkar här gynnas av en växande besöksnäring. Destinationens målbild är att till 2030 ha fördubblat turismen genom att vara en internationell förebild och alltid utmana hållbarhetsbegreppen.

Hållbarhetsramverk

Hållbarhetsramverket ska driva på utvecklingen och vägleda bolagets verksamhet och medarbetare. Det skapar ramen för vad hållbarhet är och vad vi vill åstadkomma för såväl bolagets interna verksamhet som för destinationsuppdraget. Ramverket är således kompletterande och stödjande till exempelvis mötes-och evenemangsstrategierna. Ramverket fungerar även vägledande och stödjande för destinationens aktörer.

Tävlingen European Capital of Smart Tourism startades av EU-kommissionen för att belöna städer som utmärker sig för smarta, innovativa och…

Hållbarhet för Göteborg & Co Detta dokument förklarar grunden för Göteborg & Co:s hållbarhetsarbete och sammanfattar bolagets ambitioner med utgångspunkt…

Prenumerera på Göteborg & Co:s nyhetsbrev

Vill du ha kontinuerliga uppdateringar från Göteborg & Co i din mailkorg?

Registrera