Hoppa till innehållet
Choose language

Vill du stå värd för ett möte i Göteborg?

Funderar du på att ansöka om värdskapet för en kongress och bjuda in kollegor från hela världen till Göteborg? Låt det bli verklighet. Vi hjälper dig gärna med råd och stöd i processen fram till beslut om mötets lokalisering. Helt kostnadsfritt.

Varför bli mötesambassadör?

Det är en härlig känsla att få ett möte förlagt till sin stad och det finns många fördelar med ett värdskap:

 • Ditt arbete och ditt forskningsområde synliggörs  
 • Nya kontakter och fördjupade nätverk kan leda till nya forskningssamarbeten och också vara värdefulla för din karriär. 
 • Din verksamhets kompetens och varumärke exponeras, vilket kan leda till samarbeten, investeringar och förbättrade rekryteringsmöjligheter. 
 • Mötet möjliggör fortbildning då fler kollegor kan delta när det arrangeras på hemmaplan. 
 • Tillfälle att skapa opinion, öka kunskapsnivån om det aktuella ämnet i samhället och bidra till utveckling och policyskapande.  
 • Mötet bidrar till att göra Göteborg mer attraktivt. 

Vad vill du och din organisation uppnå med värdskapet av mötet? Tydliga mål ökar engagemanget och det blir lättare att mäta resultatet.  

Helena Brisby, ordförande i den lokala organisationskommittén för EUROPSPINE berättar om värdet av att vara mötesambassadör.

Vem kan bli mötesambassadör?

Det viktigaste är att du brinner för ditt ämne, att du har ett starkt nätverk och att du vill få dina kollegor i Sverige eller runt om i världen att komma till Göteborg. Många mötesambassadörer är engagerade i nationella eller internationella specialist- eller branschföreningar. De är ofta professorer, forskare, ingenjörer, läkare och specialister.

2023 års mottagare av stadens diplom för betydande insatser i mötesstaden. Årligen uppmärksammas framstående mötesambassadörer som, genom sin expertis och renommé, har en avgörande roll i att Göteborg får stå värd för möten. Foto: Marie Ullnert

Göteborg & Co Möten hjälper dig

Som mötesambassadör företräder du kandidaturen och använder ditt nätverk till att kommunicera och förankra idén om att förlägga det aktuella mötet till Göteborg. Resten hjälper vi dig med, oavsett om det handlar om ett fysiskt möte eller ett hybridmöte.  

Vi hjälper dig att:

 • analysera förutsättningarna för en kandidatur och lägger upp en tidsplan. 
 • hitta de bästa lösningarna för mötets specifika behov.  
 • utforma anbud och presentationsmaterial.  
 • samordna en visningsresa s.k. site visit för beslutsfattare. 
 • preliminärboka lokaler och hotell.  
 • ge förslag på studiebesök, sociala program samt aktiviteter som riktar sig till allmänheten. 
 • bistå i kontakten med kommun, region och näringsliv. 
 • sätta dig i kontakt med mötesarrangörer. 
 • formulera mål för värdskapet, hur målet kan uppnås samt följas upp.

Att ta sig an rollen som mötesambassadör

Förutom ambassadörernas egna berättelser nedan, sätter vi dig gärna i kontakt med fler som kan dela med sig om sina erfarenheter av att stå värd för möten.

”Utan Göteborg & Co och Svenska Mässan hade det inte lyckats. Vi behöver varandra, det är ett mycket bra exempel på gott samarbete.” Björn Rydevik, mötesambassadör Eurospine 2021 Foto: Johan Wingborg/Göteborgs universitet
”Det ger Chalmers, men också Göteborg som stad en kvalitetsstämpel. Vi ser en nytta när vi rekryterar unga, men redan väldigt kända forskare, som vill hit.” Ivica Crnkovic – Professor på Chalmers och mötesambassadör för Conference on Software Engineerings ICSE 2018. Foto: Håkan Ivarsson
”Det känns som att vi har varit med och gjort Göteborg en tjänst, att vi har bidragit till att få fler anhängare till Göteborg som kongress- och evenemangsstad.” Ian Milsom, mötesambassadör och ordförande för International Continence Society Annual Meeting – ICS. Foto: Anna Hylander/Göteborg & Co

Anna Hylander. Foto.

Anna Hylander

Projektledare, Organisationsmöten
+46 31 368 40 51
Ulrika Scoliège. Foto.

Ulrika Scoliège

Projektledare, Organisationsmöten
+46 31 368 40 49
Lisa Ehn. Foto.

Lisa Ehn

Projektledare, Organisations- och företagsmöten
+46 31 368 40 59
Fredrik Lundgren. Foto.

Fredrik Lundgren

Projektledare, Organisations- och företagsmöten
+46 31 368 40 47