Hoppa till innehållet

Organisation

Göteborg & Co är ett bolag som ägs av Göteborgs Stad vilket innebär att vi arbetar för och med boende, besökare och företagare. För en hållbar stad – öppen för världen.

Bolaget är även moderbolag i klustret Turism, Kultur & Evenemang. I klustret ingår Liseberg AB, Got Event AB, Stadsteatern i Göteborg AB och Göteborg & Co. Informell ledningsgrupp för klustret är vd-rådet som består av vd för respektive klusterbolag.

Samverkan med det privata näringslivet sker via Besöksnäringens Forum där representanter från besöksnäringen i Göteborgsregionen medverkar.

Styrelse

Ledamöter

Jonas Ransgård (M) ordförande
Eva Flyborg (L) 1:e vice ordförande
Alice Vernersson (V) 2:e vice ordförande
Kurt Eliasson (S)
Anna Karin Hammarstrand (D)
Madeleine Jonsson (MP)
Linnea Wikström (S)

Suppleanter

Sarah Ullmark (M)
Jan Nilsson (S)
Thaher Pelaseyed (V)

Ledning

Ansvarar för det övergripande, långsiktiga, strategiska arbetet med att utveckla Göteborg som destination. Ledningen ansvarar också för övergripande affärsutveckling och vissa strategiska projekt och samarbeten. Ledningsgruppen består av chefen för respektive affärsområde samt stabsfunktioner. Vd:n har det övergripande ansvaret för all personal.

Prenumerera på Göteborg & Co:s nyhetsbrev

Vill du ha kontinuerliga uppdateringar från Göteborg & Co i din mailkorg?

Registrera