Hållbara möten

Göteborg är världens mest hållbara mötesdestination enligt hållbarhetsindexet Global Destination Sustainability Index 2016, 2017, 2018 och 2019.

Göteborg & Co Möten finns här för att hjälpa dig att nå dina miljömässiga, sociala och ekonomiska hållbarhetsmål. Följ länkarna nedan för användbar information, checklistor, hållbara leverantörer med mera.

Här finns också en ”Guide till en grön destination” (engelska) med information, inspiration och exempel på hållbara leverantörer, för att göra det enkelt för dig att välja ett grönt alternativ.