Hoppa till innehållet

Affärsplan och verksamhetsberättelser

Här kan du ta del av såväl Destinationens som Göteborg & Co:s affärsplaner för 2018 – 2020. De beskriver vägen fram till den offensiva målbilden 2030; att turismen till Göteborg ska dubbleras genom att vara en internationell förebild och alltid utmana hållbarhetsbegreppen.

Planerna visar på en riktning hur vi vill växa. Det ska vara hållbart, med innovativa lösningar och alltid tillsammans. Destinationens affärsplan har tagits fram i samverkan mellan flera hundra beslutsfattare, experter och representanter för olika delar av staden, akademin och näringen. Det vill säga dem som varje dag bidrar till att utveckla Göteborg som en attraktiv och levande storstadsregion.

Göteborg & Co tar fram en affärsplan för 2021. Den kommer publiceras här under våren.

Verksamhetsberättelser & hållbarhetsredovisning, Göteborg & Co

Nedan hittar du våra verksamhetsberättelser samt redovisningar i PDF format.

Affärsplan för Destinationen och Göteborg & Co 2018-2020

Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2020

Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2019

Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2018

Hållbarhetsredovisning 2017

Årsredovisning 2017

Verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2014 

Verksamhetsberättelse 2013 

Verksamhetsberättelse 2012 

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2009 

Verksamhetsberättelse 2008 

Verksamhetsberättelse 2007

Verksamhetsberättelse 2006

Revisionsberättelser & Granskningsrapporter

Här kan du läsa våra revisionsberättelser och granskningsrapporter.

Revisionsberättelse och granskningsrapport 2016

Prenumerera på Göteborg & Co:s nyhetsbrev

Vill du ha kontinuerliga uppdateringar från Göteborg & Co i din mailkorg?

Registrera