Hoppa till innehållet
Choose language

Engångsfria evenemang för en hållbar framtid

Resan har börjat

Våren 2020 beslutade Göteborgs Stad att stadens förvaltningar och bolag ska arbeta för att minska användningen av engångsartiklar. I den regionala avfallsplanen ”Göteborgsregionen minskar avfallet” står specifikt att kommunerna ska minska användningen av engångsartiklar med 50 procent till 2030.

Sedan många år har Göteborg & co arbetat både med evenemangen och destinationen för att skapa en engångsfri stad. Förhoppningen är att evenemangens kraft ska kunna fungera som förändringsmotor med nya beteenden som exempelvis minskad nedskräpning till följd. 

Detta är berättelsen om vår satsning med inspiration för både små och stora evenemang. Här hittar du vägledning, kommunikationsmaterial och konkreta råd.

Ett av projekten som genomfördes var i samverkan med Kretslopp och vatten, Göteborgs stad och delfinansierades av Avfall Sverige och Naturvårdsverket.

Ett startskott för ett engångsfritt samhälle

Vi vill redan nu skapa förutsättningar för ett samhälle utan onödiga engångsprodukter. Men för att nå dit krävs en storskalig beteendeförändring och nya koncept som fungerar både i vardagen och på evenemang. Tidigare har modeller testats på bland annat Göteborgs Kulturkalas för att minska nedskräpningen och öka medvetenhet om olika materials påverkan på naturen.

Foto: Light My Fire.

Engångsfria evenemang har varit ett projekt med syfte att visa att det är möjligt och därigenom inspirera andra evenemang och destinationsaktörer att arbeta med frågan. Vi tror att stadsnära evenemang kan vara ett start­skott för det samhälle vi vill ha året runt – både före, under och efter evenemangen.

Evenemangs kraft ska ge uppmärksamhet åt och stärka vårt rika kulturutbud och på så sätt bidra till att Göteborg upplevs som en mer attraktiv stad att bo och leva i men även att besöka. I detta sammanhang har Engångsfria Evenemang vuxit fram som ett praktiskt exempel på hur man kan genom­föra hållbara evenemang, men också som ett inspirerande startskott för det engångs­fria samhälle som vi behöver eftersträva.

Case: Göteborgs Kulturkalas 2020, med ambitionen att vara engångsfritt

Vill din stad, ditt evenemang eller företag också använda er av pantsystem, minska ert avfall eller göra andra satsningar i den här riktningen? I Göteborgs Kulturkalas 2020 broschyr Engångsfria Evenemang – Så här gjorde vi kan du ta del av praktiska råd och tips. Här hittar du också det kommunikationsmaterial som vi tog fram för att göra Göteborgs Kulturkalas 2020 engångsfritt*.

* Göteborgs Kulturkalas 2020 genomfördes aldrig på grund av Covid-19 pandemin.

Foto: Light My Fire.

Kommunikationsmaterial för Göteborgs Kulturkalas 2020

Bordspratare
Informationsblad
Q&A till matförsäljare
Pantstationsskylt med instruktioner
Restauratörsskylt
Annons om pantsystemet
Puffar för PantaPå-appen

Den publika slutrapporten ”Engångsfria städer” 2022

Filip Eklund

Hållbarhetsutvecklare, Evenemang
+46 31 368 42 78