Hoppa till innehållet
Choose language

Indikatorer och måluppföljning

Data är avgörande för att fatta välgrundade beslut och driva förändring. Nedan presenteras ett urval av indikatorer som hjälper oss att utvärdera målen och framsteg inom hållbar destinationsutveckling.

Indikatorerna är direkt kopplade till destinationens åtta delmål, som i sin tur är knutna till de tre perspektiven leva, verka, besöka inom ramen för vår målbild: en hållbar destination 2030. Alla strategier, mål och indikatorer finns samlade i Göteborgs Stads program för destinationsutveckling 2023-2030, som Göteborg & Co ansvarar för.

Klicka på bilden för att se den i större format.

Kvalitativ och kvantitativ KPI

Dashboarden ger insikt i hur svenska besökare i Göteborg och invånare i Göteborgsregionens 13 kommuner uppfattar destinationen Göteborg. Den ger även en överblick över efterfrågan inom besöksnäringen. Observera att den kvantitativa indikatordelen av dashboarden är för närvarande i beta-version och en mer interaktiv version kommer snart att publiceras.

Bilden ovan är ett skärmklipp från verktyget Power BI. Klicka på bilden för att se den i större format. En interaktiv version av dashboarden kommer inom kort.

Environmental certifications: Type of certifications: Svensk Miljöbas, Svanen, ISO 14001, Green Key. |  The calculation is based on a sample of 58 hotels, that stands for 11 900 hotel rooms at the Gothenburg region. Smaller hotels (< 50 rooms) are not included.

Tourism supply & employment: The target related to employees in the tourism industry has been exceeded during 2022 on a regional level as an effect of the strong domestic recovery after the pandemic. However, the proportion of employees in the tourism industry out of all employees in the Greater Gothenburg Metropolitan area is the same as before the pandemic (2019 & 2022: 7%).

Bernadett Pakucs

Analytiker
+46 31 368 40 08