Hoppa till innehållet
Choose language
  • Hem
  • Nyheter
  • Hallå där, Thaher Pelaseyed – mötesambassadör för konferens om muciner

Hallå där, Thaher Pelaseyed – mötesambassadör för konferens om muciner

Från hela världen samlas denna vecka 170 mötesdeltagare till den 17:e upplagan av Mucins in Health and Disease Conference på Quality Hotel 11 i Eriksberg. Då delas den senaste forskningen och upptäckterna om en relativt, för allmänheten, okänd grupp av proteiner, så kallade muciner. Konferensen har fått bra respons och deltagarantalet överträffar förväntningarna.

Porträttbild Thaher Pelaseyed.
Thaher Pelaseyed är mötesambassadör, docent och gruppledare vid Institutionen för biomedicin, Göteborgs universitet och har arbetat för att få arrangera Mucins in Health and Disease Conference i Göteborg. Foto: Malin Arnesson

Hej Thaher! Du är docent och gruppledare vid Institutionen för biomedicin på Göteborgs universitet. Du och dina kollegor har arbetat för att få Mucins in Health and Disease Conference till Göteborg och nu är det skarpt läge.

Konferensen handlar alltså om muciner. För den icke insatte – vad är muciner och kan du beskriva forskningen populärvetenskapligt?

Människan lever i symbios med biljoner bakterier som hjälper oss att ta tillvara näringsämnen. Bakterierna tränar också upp vårt immunförsvar. Vi studerar en familj av sockerbeklädda proteiner som kallas muciner. Muciner bygger upp kroppens slemhinnor som skyddar oss mot skadliga bakterier och ämnen. Muciner är komplexa och vi vet väldigt lite om hur de bildas i våra celler, hur de får sina skyddande egenskaper och hur de samspelar med bakterier. Om vi kan förstå hur muciner fungerar kommer vi ett steg närmare att bota de stora folksjukdomarna, som till exempel inflammatorisk tarmsjukdom (IBD), kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och cancer.

En nobelpristagare från USA är huvudtalare på kongressen. Hur lyckades du få Carolyn Bertozzi att komma och tala i Göteborg?
Carolyn Bertozzi är en pionjär inom fältet funktionell kemi. Hennes expertis, i kombination med vår kunskap om kroppens slemhinnor, har gjort det möjligt att i realtid följa hur muciner dekoreras med sockermolekyler i levande celler, ja till och med i hela levande organismer. Vi har under lång tid följt varandras arbete och det kändes naturligt att bjuda in henne till Göteborg. Det ska bli fantastiskt roligt att få lära mer om Carolyns forskning.

Vad betyder det för din forskargrupp och Göteborgs universitet att ha värdskapet för denna konferens på hemmaplan?
Det betyder oerhört mycket. Vi är fler forskargrupper som ingår i Mucin Biology Groups, ett forskningscenter som har en världsledande position i ett forskningsfält som brukar beskrivas som ”the final frontier of science”. De biologiska processer vi fokuserar på kräver expertis som vi har förvärvat över lång tid och metoder som vi har varit först med att utveckla. Trots att vi är relativt okända i Sverige är vi en referenspunkt för forskare utanför Sverige och Europa. Det speglar sig inte minst i den levande internationella miljö som vi har lyckats skapa, med forskare från hela världen som söker sig till oss för att lära sig det allra senaste inom forskningsfältet.

Konferensen har tidigare varit på olika platser i världen, vilka styrkor har Göteborg som mötesdestination i jämförelse med andra destinationer?
Göteborg har lång forskningstradition i fälten glykobiologi (läran om kolhydrater) och masspektrometri (en metod för att identifiera och mäta bland annat proteiner). Den traditionen lade grunden för vår världsledande position inom forskningsfältet, mycket tack vare professor Gunnar C. Hansson vid Göteborgs universitet. När vi nu samlas i Göteborg finns det en utbredd känsla bland deltagarna att konferensen äntligen har kommit ”hem”. Deltagarna ser dessutom Göteborg som en oerhörd attraktiv och exotisk destination, mycket tack vare mångfalden av människor, vår urbana vibe och närheten till skärgården.

Denna vecka är det midsommar. Kommer deltagarna att fira midsommar i Göteborg?
Konferensdeltagarna är enormt nyfikna på midsommar som ju är en mytomspunnen tradition utanför Sverige. Vi har därför samlat en stor mängd information om events i Göteborg med omnejd för de som stannar kvar i Göteborg över midsommar. Goteborg.com, stadens officiella besöksguide har varit en ovärderlig källa för att hitta bra rekommendationer.
Det ska bli fantastiskt roligt att visa upp Göteborg från alla hennes bästa sidor: forskningen, nöjesutbudet, maten och den havsnära naturen.

Mucins in Health & Disease Conference (17th International Meeting)
17–20 juni Quality Hotel 11
Konferensen belyser den senaste forskningen och upptäckterna inom området muciner och deras funktion för hälsa och sjukdom. Ledande experter inom området delar kunskap med kollegor från hela världen och som en viktig del ingår sociala aktiviteter i programmet.

https://www.mucinconference.com/