Välkommen till Göteborg & Co
Göteborg & Co:s uppdrag är att få fler att upptäcka och välja Göteborg. Det görs genom att i bred samverkan leda och driva utvecklingen av Göteborg som hållbar destination så att alla som lever och verkar här gynnas av en växande besöksnäring.
Göteborg & Co är en del av Göteborgs Stad.

Läs mer om Göteborg & Co och vårt uppdrag
Nyheter

Samverkan för framtidens mötesstad

Varje år bjuder Göteborg & Co Möten in partners, nyckelpersoner från akademin samt näringsidkare inom lokala besöksnäringen till en nätverksträff. Syftet är att ge möjlighet utbyta erfa...

Läs mer