Välkommen till Göteborg & Co

Vårt uppdrag är att få fler att upptäcka och välja Göteborg. Tillsammans med många andra driver vi utvecklingen av Göteborg som en hållbar destination, så att alla som lever här gynnas av en växande besöksnäring. Under 2020 är Göteborg utnämnt av EU-kommissionen till ”Europeisk huvudstad för smart turism”. Läs mer om vad det innebär och om vår verksamhet:

Läs mer om utmärkelsen European Capital of Smart Tourism