Välkommen till Göteborg & Co

Vårt uppdrag är att få fler att upptäcka och välja Göteborg. Vi leder och driver utvecklingen av Göteborg som en hållbar destination i bred samverkan, så att alla som lever här gynnas av en växande besöksnäring. Under 2020 är Göteborg utnämnt av EU-kommissionen till ”Europeisk huvudstad för smart turism”.

INFORMATION ANGÅENDE CORONAVIRUSET