Välkommen till Göteborg & Co
Göteborg & Co:s uppdrag är att få fler att upptäcka och välja Göteborg. Det görs genom att i bred samverkan leda och driva utvecklingen av Göteborg som hållbar destination så att alla som lever och verkar här gynnas av en växande besöksnäring.
Göteborg & Co är en del av Göteborgs Stad.

Läs mer om Göteborg & Co och vårt uppdrag
Nyheter

Möt Ivica Crnkovic – Mötesambassadör och Professor inom Software Engineering på Chalmers

Ivica Crnkovic är mötesambassadören som tog konferensen International Conference on Software Engineering 2018 till Göteborg, en av världens mest framstående konferenser inom sin genre. Avslu...

Läs mer