Nyheter om: Möten

Vi på Göteborg & Co känner varmt för alla som drabbas på olika sätt i de speciella tider vi befinner oss i nu. Här ger vår vd Peter Grönberg sin syn på det som händer inom besöksnäringen till följd av coronakrisen och på den roll Göteborg & Co har som samverkansplattform.

Mer information angående coronaviruset.

Med anledning av coronaviruset Covid-19 har resandet i världen i stort sett helt avstannat. Stora publika evenemang och möten ställs in eller skjuts på framtiden. Vi känner varmt för alla som nu drabbas av krisen på olika sätt. Förutsättningarna för att driva företag inom besöksnäringen har förändrats i grunden. Vi på Göteborg & Co tar vår roll som samverkansplattform på stort allvar och jobbar hårt för att vara så behjälpliga som möjligt.

Här delar vi information angående coronaviruset och destinationen Göteborg.

Senast uppdaterad: 2020-03-20

Nya ansikten på Göteborg & Co Möten

Publicerat av Linda Nordberg 27 februari, 2020 under Möten.

Sedan en tid tillbaka har två nya medarbetare börjat arbeta i mötesstaden Göteborg. Fredrik Lundgren förstärker projektledarsidan med att attrahera fler nya möten och Lena Edemell arbetar både med research och support till beslutade möten.

Fotot på Fredrik Lundgren och Lena Edemell.
Fredrik Lundgren och Lena Edemell. Foto: Linda Nordberg, Göteborg & Co

Fredrik har mångårig erfarenhet som projektledare samt inom marknad- och försäljning och har under de senaste åren arbetat med Sveriges och världens största idrottsevenemang, bland annat med Partille Cup – World of Handball. På Göteborg & Co Möten kommer han att arbeta med fokus på både på organisations- och företagsmöten och ser fram emot arbetet som projektledare.

– Mina förhoppningar på tjänsten som projektledare var väldigt höga och så här långt har de verkligen infriats. Att få bygga relationer med så många intressanta och duktiga forskare, professorer och ledare inom den akademiska världen och näringslivet är verkligen en bonus som kommer med jobbet. Kontakten med de internationella kongressarrangörerna och de övriga destinationerna är en annan del av jobbet som jag ser fram emot.

– Tack vare de vetenskapliga möten som vi på Göteborg & Co Möten lyckas värva hem, får forskningen som utgår från Göteborg ytterligare spridning. En viktig drivkraft som leder till att staden, vetenskapen och näringslivet hittar nya vägar till samarbeten. Men som också tydliggör vikten av vårt nätverksarbete.

– Historiskt sett känns det som vi befinner oss mitt i ett utvecklingssprång. Oavsett om det handlar om hållbara strategier för mötesindustrin eller ny teknik som växer fram längs med älvkanten, är vi en del av denna utveckling. Just känslan av att få vara med där det händer och att få skrapa lite på ytan av den senaste forskningen är väldigt inspirerande. Staden Göteborg befinner sig dessutom i en otrolig expansionsfas, inte minst när det gäller hotellbyggandet. Utbudet och gästkapaciteten ökar, vilket kommer att ge oss nya möjligheter att buda på fler och större möten. På det hela taget så känns det som att vi på Göteborg & Co har några väldigt inspirerande år framför oss.

Lena, som är lite mer varm i kläderna och varit på plats sedan hösten 2019, kommer närmast från Sahlgrenska Universitetssjukhuset där hon under flera år arbetat som bland annat enhetschef och FoUU-koordinator (Forskning, Utveckling och Utbildning). Lena, som genom åren arbetat upp ett stort nätverk, tar med sig sina erfarenheter till arbetet med att identifiera nya möten som kan värvas till Göteborg, däribland medicinska kongresser. Lena kommer också att fungera som kontaktperson utåt när det gäller support och frågor gällande redan beslutade möten.

– Att byta inriktning efter många år inom sjukvården i Västra Götalandsregionen kändes som en spännande och intressant utmaning. En viss skräckblandad förtjusning byttes dock snabbt till en genuint go’ känsla, mycket på grund av den härliga kreativa miljön och kollegorna på Göteborg & Co.

– Mötesbranschen är spännande och i konstant utveckling, med stor bredd och mycket som händer, det är väldigt roligt att få vara med på denna resa. Det är fantastiskt härligt att se de synergieffekter som möjliggörs genom det goda samarbete vi har med våra intressenter. Det är ganska unikt och utmärkande för Göteborg som mötesdestination och något att vara stolt över!

Kontakta Fredrik och Lena.

Utvecklingen av Göteborg som mötesstad går framåt. Mycket tack vare engagerade personer inom forskning och akademi. Via internationella nätverk förstärks Göteborg ytterligare som mötesstad. För fjärde året i rad delades stadens diplom ut till personer för betydande insatser i mötesstaden.

Bilden visar de mötesambassadörer som uppmärksammas av Göteborg.
På bilden från vänster: Sandi Habinc, (Cobham Gaisler), Christian Blomstrand, (Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin), Per Nellgård, (Sahlgrenska Universitetssjukhuset), Marie Kivi (Göteborgs universitet), Anneli Rhedin (Kommunfullmäktiges ordförande, Göteborgs Stad), Boo Johansson (Göteborgs universitet), Björn Johansson, (Chalmers tekniska högskola), Jenny Nyström (Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin), Mattias Hallquist (Göteborgs universitet). Foto: Marie Ullnert

I syfte att uppmärksamma och tacka personer som varit extra betydelsefulla för Göteborg som mötesstad bjöd Göteborg & Co Möten nyligen in till en högtidlig ceremoni på Residenset. Dessa nyckelpersoner, verksamma inom bland annat kommunikation i rymden, luft och klimat, produktionssystem, gerontologi, intensivvård och neurovetenskap, fungerar som ambassadörer för staden och har, genom sin expertis och renommé, en avgörande roll i att Göteborg får stå värd för möten. Det var fjärde året i rad som stadens diplom delades ut för betydande insatser i mötesstaden Göteborg. I år deltog åtta diplommottagare i närvaro av kommunfullmäktiges ordförande och representanter för akademins ledningar.

Göteborg behåller förstaplatsen bland världens mest hållbara städer. På onsdagen avslöjades resultatet av Global Destination Sustainability Index 2019, där över 50 städer i världen deltar. För fjärde året i rad kom Göteborg överst.

Annika Hallman tar emot priset av Guy Bigwood, GDSI, och James Reese, ICCA Photo: Buller

– De senaste åren har Göteborg tagit en ledande roll och inspirerat andra destinationer att bli mer hållbara. Vi har nyttjat vår topplacering för att driva utvecklingen mot en mer hållbar mötesnäring, samtidigt som det stärkt Göteborgs profil som mötesstad, säger Annika Hallman möteschef på Göteborg & Co som tog emot priset på en världskongress i Houston.

Global Destination Sustainability Index (GDSI) startades av MCI-Group ihop med internationella mötesorganisationen ICCA. Rankingen gjordes första gången 2016 och i år var intresset att vara med större än någonsin med över 50 städer. Göteborg tog förstaplatsen tätt följd av Köpenhamn och Zürich.

Förutom GDSI fick Göteborg en annan stor utmärkelse nyligen när EU-kommissionen utnämnde staden till European Capital of Smart Tourism 2020. Även här är arbetet med hållbarhet ett tungt vägande skäl.

– Båda utmärkelserna kommer sätta ännu mer ljus på Göteborg som förebild. Nästa år kommer det bli stort fokus på hur man kan arbeta för att bli smartare inom områden som digitalisering, tillgänglighet, kultur och hållbarhet, säger Peter Grönberg VD på Göteborg & Co.

GDSI mäter hållbarhet ur alla dimensioner; ekologisk, social och ekonomisk. Alla städer bedöms utifrån flera kriterier: Exempelvis hur bra staden är på återvinning, sophantering, miljödiplomering av hotell och krogar, utsläpp av växthusgaser, tillgänglighet, trafiksituationen, system för lånecyklar och om det finns hållbarhetsstrategier hos både offentliga och privata aktörer.

För att läsa mer om mätningen och alla städers resultat gå till: http://gds-index.com/

Göteborg tog sig över Atlanten

Publicerat av Linda Nordberg 25 september, 2019 under Möten.

I mitten av september deltog Göteborg för första gången på Imex America, den största årligen återkommande internationella branschmässan i USA. På mässan fanns 3 500 köpare från 68 länder och det var ett viktigt strategiskt beslut att delta och få möjlighet att visa upp Göteborg som mötesdestination.

Maria Thylén, Svenska Mässan/Gothia Towers och Eva Ahlm Tobisson, Göteborg & Co Möten.

Eva Ahlm Tobisson, projektledare på Göteborg & Co Möten är nyligen hemkommen från ett lyckat deltagande på Sands Expo & Convention Center i Las Vegas där Imex America ägde rum 11–13 september. Under dagarna ställde Göteborg ut tillsammans med bland annat Svenska Mässan & Gothia Towers i den skandinaviska montern, även kallad Scandinavian Pavillion.

I Scandinavian Pavillion fanns flera andra destinationer och företag representerade. Foto: Chuck Janda

Inför deltagandet gjordes flera utskick till anmälda besökare med syfte att skapa en nyfikenhet för Göteborg som mötesdestination och boka upp individuella möten. Utskicken handlade bland annat om stadens matkultur, natur och aktiviteter, men också om mer mötesspecifika fördelar såsom mötesplatser, samarbetet i staden och stadens hållbarhetsposition. De fördelar som ofta leder till att såväl arrangörer som delegater är nöjda med Göteborg som mötesstad. Genom dessa utskick bokades många individuella möten med Eva. Utöver dessa möten kom flertalet kunder spontant till montern då Göteborg anses som en attraktiv destination.

Scandinavian Pavillion. Foto: Eva Ahlm Tobisson

– Vi fick givetvis många frågor om vad man kan göra i Göteborg med omnejd där kusten, naturen och maten är intressant för kunderna. Vissa sökte upp oss då de upplever att hållbarheten ställs högre upp på mötets kravlista, ett område där Göteborg står ut. Man arbetar också ofta med bolag som har kopplingar till Göteborg. Sist men inte minst är Gothia Towers och Svenska Mässan unika i Europa, med sin storlek och läge. Detta är något som den amerikanska marknaden lyfter som en av Göteborgs stora fördelar, förklarar Eva.

Förutom alla individuella möten, var årets monter-gemensamma tema ”Take a liking to a Viking” i den Skandinaviska paviljongen, där det bjöds på Viking-snacks och en interaktiv quiz för grupper som besökte montern.

Viking-quiz i den skandinaviska montern. Foto: Chuck Janda

Om det blir någon medverkan under Imex America nästa år är inte bestämt ännu.

– Vi får utvärdera och komma fram till om det finns ett värde i att komma tillbaka nästa år. Men spontant känns det som att det var väldigt värdefullt och att intresset är stort för Göteborg. Så i detta fall får man ju hoppas att det som hände i Vegas, inte stannar i Vegas, avslutar Eva.

Göteborg samlade experter inom inkontinens

Publicerat av Linda Nordberg 13 september, 2019 under Möten.

Ian Milsom är till vardags områdeschef på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, där han leder arbetet inom kvinno- och barnsjukvård. Ian är också initiativtagare och ordförande till den 49e kongressen om inkontinens (International Continence Society Annual Meeting – ICS) som genomfördes i Göteborg i början av september. Kongressen besöktes av nära
2 000 personer från cirka 70 länder och många av deltagarna är välrenommerade internationella experter inom inkontinens och störningar i bäckenbotten.
Vi fick möjlighet att ställa några frågor till Ian om kongressen och hans upplevelser. 

Ian Milsom och Daniel Snowdon, Executive Director ICS
Ian Milsom och Daniel Snowdon, Executive Director ICS. Foto: Anna Hylander/Göteborg & Co

Hej Ian! Berätta lite om kongressen…

Det var ungefär 2 000 deltagare på kongressen inom många yrkeskategorier, till exempel urologer, gynekologer, geriatriker, allmänläkare, men också grundforskare och sjukgymnaster. Den största delen av deltagarna kom från USA, men också många från Japan och övriga delar av världen. Eftersom kongressen var i Sverige så såg man också att fler svenskar besökte kongressen än tidigare år.

Så här i efterhand, är ni nöjda med utfallet?

Under kongressen kom många fram till mig och berättade att de tyckte att kongressen var mycket bra, att innehållet och programmet var bra och relevant. Det var roligt att höra. Och föreläsningssalarna var ju fullsatta.

Vi hade jobbat mycket med kongressen i ett par år och väldigt intensivt sista året. När vi fick kongressen till Göteborg, så hade vi tävlat med ett tiotal andra destinationer. Till slut stod det mellan oss, Paris, Glasgow och Prag. Så visst är det roligt när man hör positivt om kongressen. Möteslokalerna, utställningen och att allt var integrerat med hotellet var det också många som var imponerade av. Ofta är man på kongressen till 17.00 och sedan är det ett socialt event vid 19.00. Då är det bra att det är nära.

Vi fick väldigt stor hjälp av kongressarrangören Kenes, och de var också imponerade av Göteborg som mötesstad och fantastiskt nöjda med Svenska Mässan och Gothia Towers, precis som vi. Vi fick också mycket support av Göteborg & Co Möten, inte minst Anna Hylander och Annika Hallman. Andreas Wiktorsson var den som var ansvarig projektledare från Svenska Mässans sida och vi är även väldigt nöjda med allt kring planering och lokaler.

Det känns som att vi har varit med och gjort Göteborg en tjänst, att vi har bidragit till att få fler anhängare till Göteborg som kongress- och evenemangsstad. Det enda man kanske kunde önska är att vädret var lite bättre just under veckan då mötet var.

Hur står sig Göteborg till skillnad från andra europeiska städer, tror du?

Göteborg står sig bra! Det var många som såg fördelarna och till exempel valde flygbussen i stället för taxi. Det gick snabbt att ta sig från flygplatsen och man hade möjlighet att prata med kollegor på bussen. Det var också många som var imponerade av Göteborg när det kommer till hotellen och restaurangerna med utbudet och kvalitén på maten.

En del deltagare till kongressen hade även med sig sin partner på resan, och till och med sina barn och de upplevde att det fanns ett stort utbud av aktiviteter för dem. Vissa shoppade, andra gick på museum. Poseidon var självklart en attraktion och eftersom ICS hade Poseidon som grafiskt element, så var det många som ville besöka statyn. Det var väldigt vackert där med blommor på Götaplatsen, runt om Poseidon.

Några valde också att resa hit innan kongressen startade och passade på att uppleva den fantastiska skärgården.

Det hölls en middag i kongresshallen på Svenska Mässan. Hur viktigt är det med sociala aktiviteter under en kongress? Jag hörde förresten att det var väldigt lyckat…

Ja, det var lyckat. Många tyckte att det var imponerande hur man kunde förvandla en kongresshall till en middagslokal på det sättet och jag fick berätta hur det gick till.
Huvudpoängen med en kongress är givetvis ett vetenskapligt utbyte, men ja, jag tror att det är väldigt viktigt med sociala aktiviteter, att folk får nätverka. Att lära känna andra inom samma profession.

Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen höll också en fin presentation under välkomstmottagningen. Det gav också ett tillfälle att knyta kontakter.
Fler mindre sociala aktiviteter genomfördes också.

Vad hoppas du att deltagarna fick med sig när de lämnade kongressen?

Att man tyckte att det vetenskapliga innehållet var bra. Vi hade en vetenskaplig kommitté som gallrade bland innehållet, så att det skulle bli ett sådant intressant innehåll som möjligt. Jag hoppas självklart att deltagarna har lärt sig en del och känner sig stimulerade att testa nya behandlingar och kunna ge nya behandlingsråd. Att man lärt känna andra personer inom samma yrkeskategori och får möjlighet att även framöver utbyta kunskaper och föra forskningen framåt.

Och jag hoppas att folk vill komma tillbaka till Göteborg. Faktum är att en deltagare ända från Kairo planerar att komma tillbaka för att paddla kanot.

Nästa år går kongressen i Las Vegas, USA.

Mellan den 2-5 juli är Svenska Handbollsförbundet och Göteborg värd för det Internationella Handbollförbundets (IHF) årliga kongress. Kongressen arrangeras parallellt med Partille Cup och kommer därför att ha en ungdomlig profil på temat ”In the spirit of world youth handball”. Till Göteborg anländer ungefär 350 delegater från runt 170 länder, där samtliga kontinenter är representerade.

Foto: Partille Cup

Kongressdelegaterna bor och konfererar på Gothia Towers. Att vara värd för kongressen är en del i svensk handbolls och Göteborgs gemensamma nära samarbete med IHF kring genomförandet av världsmästerskap i handboll. Sverige och Göteborg är arrangörer för herrarnas VM 2023, där matcher ska spelas i Scandinavium. IHF ser Partille Cup som en årlig höjdpunkt för den internationella handbollen och det är därför särskilt lyckat att kongressen sker under Partille Cup. Delegaterna kommer att få ta del av evenemanget på flera olika sätt under veckan, och de kommer även att få uppleva Göteborg.

Göteborg & Co Möten deltar på ett antal olika mässor och kongresser för att omvärldsbevaka, skapa relationer och affärer samt marknadsföra Göteborg som mötesstad. I maj deltog Göteborg & Co Möten, tillsammans med lokala partners och nätverket Swedish Network of Convention Bureaus, på den årliga internationella branschmässan IMEX i Frankfurt.

Under den årliga internationella branschmässan IMEX i Frankfurt i maj nyttjades tillfället till att, förutom träffa nya och befintliga kunder, följa upp Association World Congress & Expo som genomfördes i april då många av deltagarna fanns på plats. Göteborg som mötesstad fick mycket positiv återkoppling från kunderna.

Eva Ahlm Tobisson från Göteborg & Co Möten och Maria Thylén från Svenska Mässan höll en välbesökt föreläsning om Göteborg under IMEX.
– Det var roligt att se att så många är intresserade av Göteborg som mötesstad. Man har verkligen fått upp ögonen och förstår fördelarna med att lägga möten här: gångavståndet i staden, prisbilden, venues, service och inte minst vårt unika samarbete med akademi och näringsliv, säger Eva Ahlm Tobisson, Projektledare Göteborg & Co Möten.

Maria Thylén, Svenska Mässan och Eva Ahlm Tobisson, Göteborg & Co Möten.

Positionen som globalt ledande destination för hållbara möten i ICCA Global Destination Sustainability Index nyttjas för att driva utvecklingen mot en mer hållbar mötesnäring och samtidigt stärka Göteborgs profil som mötesstad. Göteborg & Co:s hållbarhetsstrateg, Katarina Thorstensson, höll i en välbesökt workshop för den internationella mötesnäringen om Göteborgs hållbarhetsarbete under mässan. Guy Bigwood, initiativtagare till hållbarhetsindexet GDS-Index medverkade också under workshopen.

Guy Bigwood, GDS-Index och Katarina Thorstensson, Göteborg & Co föreläser om hållbarhetsarbete.

IMEX samlar över 5 000 mötesarrangörer från hela världen och då det är en av Göteborg & Co Mötens viktigaste evenemang för att värva möten, deltar vi årligen.

Här kan du se på vilka övriga evenemang Göteborg & Co Möten finns på plats under året.

Anna Hylander, Projektledare Göteborg & Co Möten. Foto: Linda Nordberg/Göteborg & Co

Anna Hylander är en av dem som under det senaste året arbetat intensivt med Associations World Congress & Expo (AWC) och även fanns på plats under genomförandet när nära 500 internationella besökare samlades på Svenska Mässan under april. Bakom kongressen står organisationen Association of Association Executives (AAE).

Hej där Anna, hur gick genomförandet?
– Jättebra, närmare 500 delegater från hela världen deltog och vi har fått väldigt bra feedback efteråt.

Vad har varit roligast under den här resan?
– De internationella kontakterna och att planera för värdskapet. Att knyta ihop alla olika aktörer; alltifrån politiker, personer inom forskning och besöksnäring till särskilt inbjudna gäster och talare och självklart organisationens team.
– Det var också roligt att få visa hur ett möte kan genomföras hållbart, att miljöcertifiera hela kongressen och att dela med oss av kunskap genom att bidra med lokal kompetens i programmet.

Göteborg & Co Möten brukar inte vara med i genomförande av möten, hur kommer det sig att det blev så med AWC?
– Nej, precis. I vanliga fall stöttar vi med allt som behövs för att få en kongress till Göteborg. Det kan vara strategier, ansökningsdokument, marknadsföringsmaterial, värdefulla kontakter inom staden, råd och information
– AWC var en strategisk satsning, som också innebar aktivt värdskap från vår sida. Det är ett steg i att öka kännedomen om Göteborg som mötesdestination och få visa upp staden för beslutsfattare till internationella kongresser. Och det lyckades vi med.

Vad var det bästa under dagarna?
– Att programmet blev så uppskattat. Att vi fick med framstående lokala företrädare som talare, till exempel från Volvo Car Group och Nobel Media. Vi fick också möjlighet att visa upp lokal innovation inom t ex medicinteknik med bioprinting och med körsång knyta an till European Choir Games.
– Dessutom så var det var mycket folk i staden redan när AWC startade eftersom Eurohorse höll på att avslutas. Så folk kom till en stad med puls och mycket aktiviteter.

Hur känns det så här i efterhand?
– Fantastiskt! Alla är så nöjda med upplevelsen. Att värdskapet lyckades. Den goda maten och all personal som genomgående får beröm. I synnerhet hos Svenska Mässan/Gothia Towers och Stjärnkockarna som kom samman och överraskade under kongressmiddagen på Kajskjul 8 i regi av Göteborgs Restaurangförening ”Smaka på Göteborg”.
– Det var också överväldigande många deltagare som ville veta mer om Göteborg och stannande en extra dag när vi anordnade en s.k. Destination day med besök bland annat hos AstraZeneca i Mölndal, Lindholmen Science Park och det nya centret för artificiell intelligens.

Vad hoppas du att besökarna fick med sig från kongressen?
– Jag hoppas såklart att de känner att det var det bästa programmet ever. Också att de fick en positiv bild av Göteborg som en hållbar mötesdestination och att de fick inspiration till kommande möten och kongresser, oavsett om de hamnar här eller någon annanstans i världen. Men självklart hoppas jag att beslutsfattarna tänker på oss som ett givet val för kommande kongresser.

 

Kongress om åldrande i Göteborg

Publicerat av Linda Nordberg 1 april, 2019 under Möten.

Det arbetas intensivt med att få alla bitar på plats inför den stora gerontologi- och geriatrikkongressen, IAGG-ER, som kommer att genomföras på Svenska Mässan i Göteborg under maj månad. Boo Johansson är tillsammans med Marie Kivi delar av kärnan bakom kongressen.

Planeringen av ”The 9th International Association of Gerontology and Geriatrics European Region Congress”, eller lättare uttryckt som IAGG-ER, är i full gång. Boo har rollen som kongresspresident och Marie rollen som ”Deputy General Secretary”, där hon fungerar som spindeln i ett komplext nätverk. Till vardags, när de inte planerar kongressen, arbetar båda på Göteborgs Universitet med undervisning och forskning om åldrande. Bland annat hur minne och tankeförmåga påverkas och hur människor mår med stigande ålder, det vill säga psykiskt välbefinnande.

Nordiskt möte startade processen

Boo Johansson Göteborgs universitet
Boo Johansson. Foto: Johan Wingborg

Det började 2014 efter den 24:e nordiska gerontologikongressen i Göteborg. Kongressen hade fallit väl ut och med det i åtanke väcktes tankarna på att även locka hit ett europeiskt möte.

– Det var så det började, litegrann på grund av erfarenheten från 2014, när den nordiska gerontologikongressen hölls i Göteborg. Då kongressen blev väldigt lyckad i alla avseenden, kände vi att, det här skulle vi klara att göra igen, säger Boo.

AgeCap, Centrum för åldrande och hälsa, d.v.s det konsortie som engagerar många inom Göteborgs Universitet med åldrandeinriktning, kom också då in i bilden. Eftersom AgeCap nyligen etablerats så skulle europakongressen kunna fungera som en manifestation för universitetet och alla involverade.
Samtidigt så tog Göteborg & Co Möten kontakt med Boo och frågade om han ville arbeta för att ta hit det europeiska mötet. Det kom propåer från flera olika håll att söka denna kongress för 2019.

Beslut togs om att söka stöd för detta hos den europeiska organisationen IAGG-ER. Organisationen tog även kontakt med den mötesarrangör, PCO, MeetX som de hade arbetat tillsammans för det nordiska mötet.

– Det blev nog tuffare än vi väntat, då föregående IAGG-ER kongress använt upp alla tillgångar. Vi fick kämpa i ekonomisk motvind redan från början. Man kan ju undra varför man gör något sådant här då det finns en ekonomisk risk med ett sådant här engagemang. Men inom akademin drivs vi ju av andra krafter, nämligen att få möjlighet att träffa kollegor och dela med oss av pågående forskning, säger Boo.

IAGG-ER går var fjärde år och under kongressen 2015, vann Göteborg i konkurrens med Málaga, som hade fått Antonio Banderas att agera som ambassadör för sin hemstad. Beslutet om att förlägga 2019 års kongress i Göteborg togs efter en omröstning bland delegater från alla medlemsländer och organisationer i ett council-möte där organisationen lyckades övertyga om att Göteborg skulle vara det bästa och mest självklara valet för nästa kongress.

– Det var ju en flagga, absolut! Det betyder mycket för oss som var engagerade och vi såg även att det skulle vara bra för AgeCap. Vi skulle nu få en exponering långt utöver Göteborgs Universitet och Sverige. Jag tror att vi har lyckats väl med att marknadsföra mötet även internationellt. Det är ju ett ”win-win” med den här typen av möten, säger Boo.

Marie Kivi
Marie Kivi. Foto: Peter Nilsson

– Efter beslutet om att förlägga kongressen till Göteborg har vi varit på flera andra kongresser runt om i världen, såsom världsmötet för hela IAGG i San Fransisco 2017, men även det nordiska mötet i Oslo 2018, för att marknadsföra kongressen i Göteborg, fortsätter Marie.

När Boo och Marie funderar över vad som gjorde att Göteborg vann IAGG-ER tror de att det främst handlar om erfarenheter från den framgångsrika nordiska kongressen 2014, erfarenheter som också många av delegaterna som röstade hade fått. Detta, tillsammans med det faktum att vi i Skandinavien har hög kvalitet, ordning och reda och faktiskt får allt att fungera som det ska när det kommer till möten och kongresser.

– Vi är väldigt tacksamma att kunna ha kongressen i en sådan miljö som på Svenska Mässan. Hade vi inte haft det, så hade vi inte ens haft en tanke på att försöka förlägga till Göteborg. Mässan är suverän med just kombinationen med hotellmöjlighet och alla andra faciliteter med mötesrum, restauranger och annat, mitt i centrum dessutom. Det är en stor konkurrensfördel om man jämför med andra städer, säger Boo och fortsätter:
– Vi uppskattar också att Göteborg & Co var med som en initial pushare och hjälpte till att ta fram material så vi kunde marknadsföra kongressen.

Capability in ageing – from cell to society

Kongressen handlar om åldrande, allt från vad som händer i celler till vad som händer i samhället när vi åldras. Det innebär alltså att många olika typer av vetenskapliga discipliner blir engagerade för att kunna täcka in alla aspekter av åldrande.

– Inom AgeCap har vi valt att betona något vi kallar kapabilitet där vi ställer frågan om vi kan realisera våra förmågor utifrån det vi själva vill åstadkomma på äldre da’r? Hur vi vill leva och hur kan vi få ett gott liv även på äldre dagar. Det är ett övergripande tema, säger Boo och fortsätter:
– För att vi ska kunna få ett sådant gott liv, så måste cellerna fungera, likväl som samhället. Det är så vi knyter ihop kongressen, ”Capability in ageing – from cell to society”.

När man tänker på åldrandet så menar Boo på att samhället ofta enbart lägger fokus på negativa aspekter vilket ses i fördomar och diskriminering, så kallad ålderism. Han menar därför att det är viktigt att undersöka vad man faktiskt kan göra trots högre ålder. Att bekämpa handlingar och synsätt där man blir behandlad utifrån kronologisk ålder, inte utifrån vad man faktiskt kan eller skulle kunna.

Förutom de många parallella sessioner som kommer att finnas under de tre kongressdagarna, så kommer det under IAGG-ER också att finnas öppna scener som kommer att användas i pauserna. Där kommer organisationer att få möjlighet att presentera sig och sitt arbete.

– Det kommer att finnas en mängd olika aktiviteter på scenerna, under pauser och luncher. Exempelvis så kommer Margaretakören, där äldre sjunger tillsammans med barn. En fashion-show med mode för äldre, kommer man också att få se. Ja, sådant som inte är rent vetenskapligt, men ändå på något sätt berör förutsättningarna för ett gott åldrande, berättar Marie.

I samband med IAGG-ER i Göteborg kommer också ett ”World Councilmöte” att hållas för hela den internationella organisationen.

– Det är alltid en utmaning med möten i möten, förklarar Boo. Men det innebär i detta fall att vi även kommer att få deltagare från alla världsdelar till det vetenskapliga programmet.

Under kongressen kommer man att behöva ta hjälp av många volontärer. Alltifrån studenter till pensionärer som bidrar med sin tid för att hjälpa till att göra kongressen så lyckad som möjligt. Boo och Marie är övertygade om att volontärerna också får många nya och värdefulla erfarenheter från detta frivilligarbete.

Publika aktiviteter

Foto från utställningen Årsrika. Sten med hunden Ludde. Foto: Elisabeth Ohlson Wallin

På samma sätt som man gjorde under den stora strokekongressen, ESOC, som gick i Göteborg 2018, så är det även planerat för ett antal mer publika aktiviteter som genomförs utanför kongresslokalerna. Årsrika är en utställning som kommer att visas på Stadsbiblioteket. Utställningen skildrar äldre med olika bakgrunder och erfarenheter. Genom fotografier berättar man sin historia om livslust, sorg, kärlek, njutning och död. Delar av utställningen kommer också att visas på andra platser runt om i staden.

Carin Mannheimers pris som ges till unga forskare inom AgeCap för all typ av forskning kring åldrande kommer att delas ut på kongressen. Pristagarna kommer efter prisceremonin att bege sig till Stadsbiblioteket, där pristagarna kommer att presenteras tillsammans med de tidigare årens pristagare.
Därutöver hoppas organisationen även på medial uppmärksamhet i press, radio och TV för att nå ut till en bred allmänhet.

Foto från utställningen Årsrika.
Göteborgarna Iris & Gunvor finns med i utställningen Årsrika. Foto: Elisabeth Ohlson Wallin

Förhoppningar

I dag är närmare 1 300 deltagare registrerade till kongressen, men prognosen tyder på ett högre antal. Boo och Marie hoppas på närmare 1 500. Trots att möten i Norden håller en hög kvalitet, både när det kommer till innehåll, logistik och teknik, så finns det ändå saker som kan försvåra.

– Om man tittar på vad det kostar för en enskild person – hela paketet, att resa, vara borta, bo och så vidare, så är det mycket pengar det handlar om. Det är också en så kallad breddkongress som spänner över flera olika områden och det kan ibland vara svårt att motivera, då man också behöver medverka på mindre och smalare möten, som handlar om precis det man själv sysslar med, säger Boo.

Organisationen skulle gärna se många juniora forskare på kongressen, då det finns mycket värdefullt för dem att ta del av.

– Vi har självklart också en lägre avgift för de som ännu inte nått en doktorsexamen. Det är alltid en utmaning att göra det möjligt för juniora forskare, med sämre ekonomiska möjligheter, att delta i kongresser, trots att det ju egentligen är dessa som ska ansvara för den framtida forskningen. Vi ser också att det bland anmälningarna finns ett högre antal studenter än under tidigare kongresser, fortsätter Boo.

Till kongressen kommer deltagare främst från Europa, men även från Sydamerika, USA, Canada och Australien.

– Västra Götalandsregionen är en partner som har gett mycket stöd till kongressen, och därifrån kommer mycket personal. Det blir en värdefull personalutbildningsmöjlighet på ”hemmaplan”, säger Boo.
– Det gäller även Göteborgs stad, fyller Marie i. De har en option på 200 personer som kan delta och på samma sätt förhoppningsvis få en kick under kongressen. Vi skulle nog båda med de erfarenheter vi gjort från vår planering vilja rekommendera regionen med kranskommuner att alltid försöka dra nyttja av sådana här möten som avancerad personalutbildning och stimulera forsknings- och utvecklingsarbeten på hemmaplan.

– …det där var ett kanonmöte, det var den bästa kongressen!

När Boo och Marie får frågan om vad deltagarna skall få med sig från kongressen, vad de skall känna, tycka, tänka och veta när de åker hem, så svarar de:

– Att det där var ett kanonmöte, det var den bästa kongressen! Att man får med sig många nya idéer och nya kontakter. Ordning och reda, säger Boo.

Marie fortsätter:
– Välorganiserat, bra lokaler, fin stad och ett bra innehåll! Vi har skapat tematiserade symposier och en vetenskaplig konferens som hänger ihop. Det blir mycket mer intressant att ta del av saker som hänger ihop, istället för att man bara får små bitar utan sammanhang.
– Jag tror att det kommer att bli ett kanonmöte, avslutar Marie.

Vill du arbeta som volontär under kongressen IAGG-ER, kontakta gärna volontäransvarig Grazina.WojnickiJohansson@gmail.com