Hoppa till innehållet
Choose language
  • Hem
  • Nyheter
  • Sveriges destinationer kraftsamlade under Svenska Destinationsdagarna

Sveriges destinationer kraftsamlade under Svenska Destinationsdagarna

I förra veckan genomfördes för första gången branschmötet Svenska Destinationsdagarna. Verksamma personer från svenska destinationsorganisationer, såsom kommuner och lokala destinationsbolag, samlades i Helsingborg för att inspireras och samverka. På plats fanns Göteborg för att dela med sig av dess framgång inom hållbar utveckling.

Annika Hallman från Göteborg & Co presenterade hur möten och kongresser bidragit till Göteborgs hållbara framgång. Foto: Lisa Ehn/Göteborg & Co

Ett gediget program erbjöds under två dagar i Helsingborg. Utöver att bygga relationer destinationer emellan och skapa samarbeten, fanns flera viktiga och aktuella ämnen att diskutera. Såsom omvärldsbevakning, framtidsspaningar, teknikutveckling och AI. Externa talare hade bjudits in, för att dela med sig av inspiration och praktiska exempel från branschen.

Bland talarna fanns Göteborg & Co Möten som presenterade hur möten och kongresser bidragit till Göteborgs hållbara framgång.

– Göteborg har en internationellt stark position inom hållbar destinationsutveckling. Framgången är ett resultat av ett aktivt hållbarhetsarbete i bred samverkan på destinationen. Det är viktigt att dela med sig av kunskap och inspiration om hur en destinations attraktivitet kan öka genom att använda möten som ett verktyg för hållbar utveckling, säger Annika Hallman, chef Göteborg & Co Möten.

– Möten och större kongresser är en viktig motor för bland annat den lokala hotellnäringen,
men inte minst för att attrahera forskning, talanger, beslutsfattare och investeringar, avslutar Annika.

Bakom initiativet stod de tre nationella nätverken; SNDMO (Swedish Network of Destination Management Organisations), SNED (Swedish Network of Event Destinations) och SNCVB (Swedish Network of Convention Bureaus). De tre nätverken har under flera år arbetat parallellt med att driva medlemmarnas aktuella frågor. Destinationsdagarna ses som ett avstamp att samordna nätverken, öka samarbetet mellan de tre nätverken och deras medlemmar. Det förbättrar förutsättningarna för destinationers utveckling och möjlighet att diskutera gemensamma mål för Sveriges basnäring.
Dagarna samlade över 250 deltagare från mer än 50 destinationer i Sverige.