Hoppa till innehållet
Choose language

Mötesdelegater nöjda med Göteborg

Årligen mäts delegatnöjdheten vid ett antal internationella kongresser som hålls i Göteborg. Resultatet utvärderas och jämförs med tidigare år. Nöjdheten i årets undersökningar är hög och i nivå med tidigare mätningar. Majoriteten deltagare är nöjda och kommer gärna tillbaka för en ny kongress.

Kongressen AD/PD (International Conference on Alzheimer’s and Parkinson’s Diseases and related neurological disorders) som pågick 28 mars till 1 april på Svenska Mässan, var en av kongresserna där delegatundersökning gjordes. Foto: House of Vision/Göteborg & Co.

I år, under fyra större kongresser, har nära 800 delegater tillfrågats om sina upplevelser i Göteborg. Perioden för kongresserna sträcker sig från mars till oktober. 85% av de tillfrågade är internationella deltagare från ett 50-tal länder runt om i världen. Många är långväga ifrån.

Större kongresser

Noterbart är att årets kongresser i snitt ökade från tre till fem dagar, att mötesdelegaterna var betydligt fler och att de stannade längre än under föregående år. Det speglas i den turistekonomiska omsättningen som i år är långt högre än 2022.

Hotell och upplevelser

I princip alla är nöjda med sin upplevelse i Göteborg (96%). Service och bemötande får högst betyg (99%). De allra flesta bor på hotell, och även där är nöjdheten hög (91%). Vanligast är hotellbokningar via Internet (bokningssajt), även om bokningar via kongressernas hemsidor har ökat jämfört med 2022. 90% av de tillfrågade kan tänka sig att komma tillbaka till Göteborg för en ny konferens.

Trevlig atmosfär och vänliga människor, liksom välorganiserat och gångavstånd till allt, är återkommande svar på frågan vad som har varit det bästa med Göteborg. En hög andel delegater känner sig trygga och säkra under sin vistelse.

Tydligare om hållbarhet

Resultatet visar också att vi som destination ännu bättre behöver synliggöra hur vi jobbar med hållbarhet. Detta för att få alla deltagare att utan tvekan instämma i upplevelsen av Göteborg som en hållbar destination.

Källa: Research One.
Göteborg & Co genomför årligen ett antal undersökningar vid kongresser och evenemang i Göteborg. Delegatundersökningarna görs i form av personliga intervjuer under pågående kongress. Syftet är att kartlägga deltagarnas profil, mäta intrycken av Göteborg och identifiera utvecklingsområden. Resultatet ger en fingervisning om hur Göteborg står sig som mötesstad.

Detaljerad information: