Hoppa till innehållet
Choose language
  • Hem
  • Nyheter
  • Stor undersökning om göteborgarnas sommarplaner

Stor undersökning om göteborgarnas sommarplaner

Majoriteten av göteborgare och boende i närregionen väljer att stanna hemma i sommar. Det visar en undersökning av invånarnas semesterplaner som Göteborg & Co har gjort. Samtidigt har över 100 av besöksnäringens aktörer intervjuats om läget inför sommaren.

Foto: Frida Winter/Göteborg & Co

– Göteborg är traditionellt en stark sommardestination där de stora evenemangen och Liseberg har enorm betydelse. I år kommer vi få se nya rese- och turismmönster i krisens spår som vi tillsammans med besöksnäringen behöver förbereda oss för, säger Peter Grönberg vd på Göteborg & Co.

För att bättre förstå hur Coronakrisen påverkar Göteborgs besöksnäring så bestämde Göteborg & Co att göra en kartläggning dels av hur privatpersoners semesterplaner ser ut och dels hur näringen ser på sommaren och den närmsta framtiden.

Undersökningen gjordes i mitten av maj som en enkät till drygt 1 000 personer där hälften bor i Göteborg och närområdet och hälften på maximalt 15 mils avstånd. De har fått svara på frågor om sin semester och hur förutsättningarna under coronakrisen har påverkat planeringen.

Nästan två tredjedelar svarar att krisen har påverkat var de kommer att tillbringa sin sommarledighet och en majoritet kommer tillbringa semestern på hemorten, på landsbygden eller vid kusten. Resultatet stämmer väl med liknande undersökningar som gjorts på Sverigenivå nyligen.

På frågan om de kommer att tillbringa mer eller mindre tid i Göteborg jämfört med tidigare år så svarade 52 procent av göteborgarna att de kommer tillbringa mer tid medan 41 procent av dem utanför närområdet svarade mindre tid. De flesta svarade också att de kommer prioritera aktiviteter i naturen eller hemmavid och undvika platser med många människor.

Samtidigt har djupintervjuer gjorts med 107 företag och organisationer i Göteborgsregionen inom hotell, handel, restauranger och attraktioner. Där har den pågående krisen haft stora ekonomiska konsekvenser. Enligt Besöksnäringskollen så hade omsättningen för besöksnäringen minskat med cirka 80 procent och hotellbeläggningen lika mycket vid slutet av maj.

– Företagen är i ett mycket svårt läge och sommaren är den period när många i besöksnäringen har intäkter som ska räcka resten av året. Man försöker ställa om och det finns flera exempel på innovativa lösningar i en väldigt besvärlig situation, säger Peter Grönberg.

Rapporter från båda undersökningarna finns här.

Fakta: Undersökningen av göteborgarnas sommarplaner gjordes under vecka 19 och 20 som en webbenkät med totalt 1 013 deltagare. Undersökningen hade två målgrupper, dels göteborgare (504 personer) och dels boende i Göteborgs närområde och max 15 mil från Göteborg (509 personer). Deltagare var ett representativt urval av vuxna personer i ålder 16 – 70 år och med en jämn fördelning på kön. För perioden då undersökningen genomfördes var Folkhälsomyndighetens riktlinjer och rekommendationer bland annat: Folksamlingar om fler än 50 personer är ej tillåtet. Endast resa 1–2 timmar från hemmet är rekommenderat.