Hoppa till innehållet

Sök

Vad söker du efter?

Besöksnäringen i destinationen Göteborg och coronakrisen

Göteborg & Co har genomfört en undersökning av besöksnäringen i destinationen Göteborg, med anledning av coronakrisen. Undersökningen är en kartläggning av efterfrågan och utbud inför sommaren 2020 och genomfördes under maj månad.

Semesterplaner 2020

En kvantitativ undersökning som genomförts med syfte att få en uppfattning om hur privatpersoner i Göteborg och en 15-milsradie från Göteborg planerar årets sommarsemester och om planerna påverkats av coronakrisen. Undersökningen gjordes under vecka 19 och 20 som en webbenkät med totalt 1 013 deltagare.

Undersökningen hade två målgrupper, dels göteborgare (504 personer) och dels boende i Göteborgs närområde och max 15 mil från Göteborg (509 personer). Deltagare var ett representativt urval av vuxna personer i ålder 16 – 70 år och med en jämn fördelning på kön.

För perioden då undersökningen genomfördes var Folkhälsomyndighetens riktlinjer och rekommendationer bland annat: Folksamlingar om fler än 50 personer är ej tillåtet. Endast resa 1–2 timmar från hemmet är rekommenderat.

Läs rapporten här

Besöksnäringen och coronakrisen sommaren 2020

En kvalitativ undersökning som genomförts med syfte att få en uppfattning om hur besöksnäringen i destinationen Göteborg har påverkats av coronakrisen, hur planerna ser ut inför sommaren och hur näringens aktörer ser på framtiden.

I undersökningen, som genomfördes under maj månad, intervjuades 107 företag och organisationer från Göteborgs stad och kranskommunerna.

Läs rapporten här

Prenumerera på Göteborg & Co:s nyhetsbrev

Vill du ha kontinuerliga uppdateringar från Göteborg & Co i din mailkorg?

Registrera