Hoppa till innehållet
Choose language
  • Hem
  • Nyheter
  • Henrik hjälper arrangörer att lämna avtryck i Göteborg

Henrik hjälper arrangörer att lämna avtryck i Göteborg

Legacy blir alltmer viktigt när det kommer till möten och evenemang. Det är också något som efterfrågas av föreningar mer i dag. Det handlar om det avtryck som ett arrangemang kan ge. Henrik Svensson arbetar som projektledare på Göteborg & Co med att utveckla och stärka Göteborgs arbete när det kommer till långsiktiga effekter för möten och evenemang. Det vill säga legacy.

Henrik Svensson. Foto: Linda Nordberg/Göteborg & Co.

Hej Henrik! Du är projektledare för att utveckla legacy på Göteborg & Co. Vad handlar det om?
I grunden handlar det om att skapa positiva samhällseffekter. Inte bara monetära och materiella effekter. Både evenemang och möten skapar redan stora positiva immateriella effekter. Insatsen med vårt arbete handlar om att förstärka detta genom att etablera ett mer strukturerat arbete med hjälp av olika strategier och skapa större effekter.

Vi blandar engelska och svenska begrepp. Vad är det som gäller?
Det handlar om att utveckla långsiktiga effekter av våra evenemang och möten. Både från årliga, men också av de som genomförs i Göteborg kanske endast en gång. Dessa ska resultera i ett arv, något som mötet eller evenemanget lämnar efter sig. På engelska säger vi att vi vill skapa outcomes utifrån målsättningar. Som i sin tur genererar ett impact som kan bli mer bestående, och då kallar vi det legacy.

Kan du ge exempel på vad legacy är?
En strategi för legacy innebär att man arbetar strukturerat före, under och efter genomförandet för att lämna spår. Vi har ett par goda exempel som till exempel Rymdforum, där arrangören riktade insatser mot unga, för att skapa intresse inom ämnet hos kommande generationer, speciellt hos tjejer. Under kongressen International Forum on Quality and Safety in Healthcare på Svenska Mässan arrangeras en publik aktivitet i Nordstan tillsammans med Göteborgs 400-årsjubileum inom ramen för Fokusår Hälsa. Aktiviteten vänder sig till göteborgare och går ut på att nå ut med hälsofrämjande aktiviteter till allmänheten, för att ge friskare befolkning helt enkelt. Och få invånarna att må bra i långa loppet. Ett äldre exempel är Euroskills som lever kvar i form av Future Skills, där unga får chansen att prata direkt med aktörer från näringslivet om framtiden, genom ett årligen återkommande evenemang. Det gemensamma är att alla dessa arrangemang har skapat målsättningar, satt upp indikatorer, genomfört aktiviteter som resulterat i långsiktiga effekter i många år efter genomförande.

Varför är legacy så viktigt?
I ett övergripande perspektiv så kan vi se det som att faktiskt förstärka stadens och regionens visioner och mål och därmed bidra mer till staden och dess invånare. Vi skapar en konkurrensfördel då legacy blir ett verktyg i vårt hållbarhetsarbete. Detta verktyg kan till exempel innebära att hållbarhetssatsningar påverkar i ett längre perspektiv. Samt att behålla en hög position i hållbarhetsmätningar, såsom GDS-Index, där vi är ledande i världen i dag.

Utöver detta så behöver vi också stärka vårt arbete och kunskap inom legacy. Detta för att våra kunder kräver det. Det blir vanligare att föreningarna vill bidra till långsiktiga effekter efter genomfört möte eller evenemang.

Hur kan man tänka om man vill arbeta långsiktigt med legacy när man arrangerar ett möte eller ett evenemang?
Kontakta oss, vi har en modell! Gothenburg Way to Legacy heter modellen vi har utvecklat. Den hjälper arrangörer till möten och evenemang att arbeta strukturerat. Den innehåller också verktyg för att kunna mäta och följa upp. Vi kan också stötta med idéer kring hur man som arrangör kan skapa aktiviteter kopplade till legacy.

För mer information, kontakta Henrik Svensson, Projektledare.