Hoppa till innehållet
Choose language
  • Hem
  • Nyheter
  • Ungas engagemang viktigt för mötesstaden Göteborg

Ungas engagemang viktigt för mötesstaden Göteborg

Nyligen genomfördes Mänskliga Rättighetsdagarna (MR-dagarna) på Svenska Mässan i Göteborg. Det är tredje gången som kongressen arrangeras i staden. En viktig del i processen med möten är att involvera unga i genomförandet, för att kongresser ska ge en långsiktig positiv effekt i samhället. Inför MR-dagarna skapades en god möjlighet till detta.

Framsida programtidning MR-dagarna

Tack vare ett samarbete mellan Team Göteborg och Drottning Blankas gymnasium i Gårda fick elever möjlighet att praktisera som volontärer på MR-dagarna. Team Göteborg, som är en volontärverksamhet bestående av ungdomar och unga vuxna som är intresserade av att arbeta på evenemang, såg en möjlighet att utöka verksamheten. Genom att ge elever på hotell- och turismprogrammet inblick i kongresser och möten. På så sätt skapades en fristående grupp till den befintliga verksamheten. En grupp som enbart fokuserar på mötesverksamhet, utöver evenemang.

Porträttbild Åza Rydberg
Åza Rydberg, projektledare Team Göteborg, Göteborg & Co.

– En av de undervisande lärarna på Drottning Blankas gymnasium tog kontakt med mig och ville att jag skulle komma och prata om Team Göteborg, säger Åza Rydberg, projektledare Team Göteborg.

– Väl där pratade jag mycket om evenemang och chansen att vara med som volontär på till exempel Kulturkalaset, West Pride, Summerburst med mera. Men, när en elev plötsligt frågade om vi hade några kongresser som de kunde vara med på, blev jag förvånad, men glad. Värdar på kongresser är något som Göteborg & Co Möten erbjuder, men det har tidigare funnits ett ganska svalt intresse till just det. Självklart såg jag en möjlighet, som var svår att motstå! Nu hade jag plötsligt runt 30 ungdomar som ville vara med på kongresser som en del av sitt skolarbete.

Elever på hotell- och turismprogrammet, Drottning Blankas Gymnasieskola i Gårda. Foto: Drottning Blankas Gymnasieskola

Eleverna på MR-dagarna fick möjlighet att delta inom flera olika uppdrag. Bland annat fick de vara med i registreringen. Men även som rumsvärdar, entrévärdar och infovärdar. I framtiden vill de gärna vara med under en längre period, i hela processen från start för att sedan kunna arbeta under genomförandet.

– Att kunna erbjuda mötes- och kongressarrangörer hjälp i både planeringsarbete och genomförande, och samtidigt ge skoleleverna en möjlighet att få byta teoretisk kunskap mot praktisk, känns viktigt att pröva. Målsättningen är att detta blir en stående punkt i deras läroplan, berättar Åza om samarbetet.

– En del ungdomar tyckte att dagarna var långa, men det är också det som gör denna satsning så bra – att vara ute mitt i arbetet, och lära sig genom att göra!

I Göteborg & Co Mötens arbete läggs stor vikt i att bidra till samhället och skapa goda förutsättningar inför framtiden, som effekt av möten som genomförs i Göteborg. Ungas delaktighet, att engagera och skapa inblick i branschen hos unga, är en väg att gå.

– En annan ljus sida av detta tycker jag, är att kongresser och möten kan få in ungas perspektiv tidigt i processen. Särskilt om arrangemanget är till för unga, men också för att ge möjlighet att visa upp Göteborg ur ungas synvinkel, säger Åza och fortsätter om samarbetet:

– Vi har nu gjort ett första försök och eftersom alla verkar nöjda kommer vi att försöka få till ett längre uppdrag till våren, där eleverna kan få vara med tidigare i processen. Förhoppningen är sedan att kunna ha en stående praktikperiod där kongresser och möten kopplas ihop med skolan redan i början av höstterminen. Märker vi att detta ger gott resultat för både eleverna och kongressverksamhet ser vi gärna att fler skolor ansluter sig, säger Åza och avslutar:

– Detta är ju lärande i arbetslivet på riktigt!

Power to the Youth deltog också under MR-dagarna. I Göteborgs stads programpunkt som gick under namnet ”Hur säkerställer vi att unga blir och känner sig hörda?”, deltog gruppen i paneldebatt. Att få möjlighet att vara engagerad i samhällsutvecklingen som ung, för att skapa goda förutsättningar inför framtiden, var fokuset.

Power to the Youth bildades 2014 inför Göteborgs 400-årsjubileums fokusår ”Av och med unga”. Syftet med gruppen är att ge unga mer inflytande och delaktighet i utvecklingen av Göteborgs jubileumssatsningar.

Den 6-7 december 2021 arrangerades Mänskliga Rättighetsdagarna (Nordens största konferens för mänskliga rättigheter) under temat Demokrati + Mänskliga Rättigheter = sant! Konferensen har arrangerats sedan år 2000 och samlar upp till 5000 besökare, 80 utställare, 150 programarrangörer och 100 volontärer. MR-dagarna är en del av Göteborgs 400-årjubileum.

Göteborgs Stad delar värdskapet under MR−dagarna med Västra Götalandsregionen, Göteborgs Universitet och Länsstyrelsen i Västra Götaland.