Hoppa till innehållet
Choose language

Unga påverkar Göteborgs framtid

Den 7 december kommer Power to the Youth, som är en av Göteborgs stads demokratisatsningar, att delta i Mänskliga Rättighetsdagarna (MR-dagarna) med programpunkten ”Hur säkerställer vi att unga blir och känner sig hörda?”

Den unga expertgrupp som har arbetat fram en av Göteborgs stads programpunkter på MR-dagarna. Foto: Ingrid Dahlén.

Under seminariet lyfts de viktiga frågorna om ungas rätt att vara engagerade och att delta i samhället så att deras kompetenser och erfarenheter tas tillvara i samhällsutvecklingen. Panelsamtalet under MR-dagarna är baserade på en kartläggning av vilka frågor som är viktiga för ungdomar i Göteborg.

Ingrid Dahlén, samordnare av Power to the Youth på Göteborg & Co., är den som har gjort kartläggningen och organiserat workshops med unga från olika stadsdelar:

–Mitt uppdrag har varit att ungt inflytande ska genomsyra Göteborgs stads medverkan på MR-dagarna. Det är viktigt att på så många sätt som möjligt hitta vägar att kanalisera de ungas tankar kring demokrati och mänskliga rättigheter. Därför var det otroligt viktigt att prata med unga för att veta vilka frågor som de tycker är intressanta och relevanta att lyfta på temat. Tydligt är att det inte finns en enstaka fråga som engagerar alla, utan snarare en mångfald av ämnen: från rasism och diskriminering, transvård och rätten till mobilitet, till frågor som rör skolan, jämställdhet och HBTQI+.

Power to the Youth, som kommer att delta i programpunkten på Mänskliga rättighetsdagarna, bildades 2014 inför Göteborgs 400-årsjubileums fokusår ”Av och med unga”. Syftet med gruppen är att ge unga mer inflytande och delaktighet i utvecklingen av Göteborgs jubileumssatsningar, så att de projekt och processer som är knutna till Göteborgs 400-årsjubileum ska vara relevanta och attraktiva för de unga i staden. Gruppen består av 16 personer mellan 16–26 år från olika stadsdelar.

Göteborgs Stad delar värdskapet under MR−dagarna med Västra Götalandsregionen, Göteborgs Universitet och Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Information: Den 6-7 december 2021 arrangeras Mänskliga Rättighetsdagarna (Nordens största konferens för mänskliga rättigheter) under temat Demokrati + Mänskliga Rättigheter = sant! Konferensen har arrangerats sedan år 2000 och samlar upp till 5000 besökare, 80 utställare, 150 programarrangörer och 100 volontärer.