Hoppa till innehållet
Choose language
  • Hem
  • Nyheter
  • Utbildning och utveckling av unik metod stärker hybridupplevelserna i Göteborg

Utbildning och utveckling av unik metod stärker hybridupplevelserna i Göteborg

Vitalis 2021. Foto: Emmy Jonsson, Svenska Mässan

Arbetet med att positionera Göteborg som en av de ledande destinationerna inom hybridupplevelser är i full gång och under våren har projektet bland annat startat upp arbetet med en unik metod för planering av hybrida möten och evenemang. Projektet har också genomfört workshops som har genererat en utbildning för att höja den tekniska kompetensen hos arrangörer.

Projektet hybridupplevelsedestinationen har sedan start genomfört fyra workshops tillsammans med anläggningar, årliga evenemang, professionella kongressorganisationer – PCO:er och teknikleverantörer med syfte att lyssna av behovet av teknisk kunskap från branschen. Arbetet med dessa workshops har skapat god samverkan mellan alla inblandade, men har också visat att det behövs mer kompetens inom området. Därför har Göteborg & Co tillsammans med Göteborgsregionens Kompetensnav nyligen skickat ut en inbjudan till utbildning inom teknisk projektledning gällande hybridupplevelser. Den riktar sig framför allt till verksamma inom möten och evenemang i Göteborgsregionen och inbjudan har gått ut till arrangörer av evenemang, hotell och mötesanläggningar. Innehållet i utbildningen ska leda till att bli bättre beställare av teknik, plattformar och teknisk personal. För en anläggning kan det till exempel handla om att kunna möta kundens behov och ge råd i samband med digitala produktioner.

De workshops som genomfördes under våren resulterade också i starten av utveckling av en trestegs-modell för möten och evenemang som vill ta steget mot ett nytt mer digitalt format. Metoden används i tre steg i projektarbetet med att planera digitala möten tillsammans med Göteborg & Co. Metoden kommer att vara vägledande när arrangörer beslutar och planerar för ett hybridmöte eller ett evenemang med hänsyn till förutsättningar, syfte och mål, målgrupper, affärsmodell och tekniska möjligheter.

− Både mötes- och evenemangsarrangörer står nu inför en omställning där de måste anpassa sig till sin målgrupp och hitta sitt format. Metoden är ett unikt hjälpmedel som vägleder dessa arrangörer. Metoden innebär därmed att det blir enklare med hela planeringen från budget och riskanalys till den nya formen för mötet eller evenemanget, säger Henrik Svensson, projektledare för hybridupplevelsedestinationen på Göteborg & Co.

Projektet med Göteborg som hybridupplevelsedestination är en del är del av Göteborgs Stads satsning för att underlätta besöksnäringens återhämtning efter pandemin och kommer att involvera anläggningar, arenor, arrangörer, attraktioner och andra som är delar av besöksnäringen och upplevelseindustrin. Projektet genomförs av Göteborg & Co och delfinansieras av Tillväxtverket.

För mer information om arbetet med hybridupplevelsedestinationen, kontakta Henrik Svensson, projektledare på Göteborg & Co.