Hoppa till innehållet
Choose language
  • Hem
  • Nyheter
  • Fyra vägar till framtiden – scenarier för turismens återhämtning i Göteborg

Fyra vägar till framtiden – scenarier för turismens återhämtning i Göteborg

Blir det en tilltagande återhämtning, ett avstannat resande liknande läget i april, eller någonstans mittemellan? Göteborg & Co beskriver i en ny rapport fyra möjliga scenarier för hur turismen till Göteborg kan utvecklas den närmsta tiden.

Foto: Anders Wester

– Besöksnäringen är mycket betydelsefull för att skapa ett levande och attraktivt Göteborg. Vår viktigaste uppgift är att locka fler besökare till destinationen, men också att omvärldsbevaka och analysera olika alternativ som underlättar för näringen att agera i en oviss omvärld, säger Peter Grönberg, vd på Göteborg & Co.

Besöksnäringen har påverkats kraftigt det senaste halvåret. För att näringen ska lyckas hantera situationen och hitta en framgångsrik väg till återhämtning är det många faktorer som måste tas med i beräkningen. Utvecklingen av pandemin och vilka restriktioner som gäller framöver. Nya beteendemönster hos besökare. Digitala möten, hemarbete och osäkerhet kring affärsresandet.

Rapporten ”Fyra möjliga scenarier för återhämtningen av efterfrågan av Göteborg som besöksmål” analyserar läget utifrån olika tänkbara förutsättningar. Den bygger på en rad undersökningar och statistik från flera källor som vägts samman för att ge en så tydlig bild som möjligt av besöksnäringens situation just nu, och tänkbara framtidsbilder.

Scenario 1 innebär att myndigheter utfärdat reserestriktioner (reseförbud) och en begränsning om 50 personer för alla typer av sammankomster. Det är ett sämsta-scenario för besöksnäringen där turismen och resandet i stort sett har avstannat och situationen är som den var i april.

Scenario 4 är ett bästa-läge där Liseberg fått öppna med begränsad kapacitet och även vissa idrotts- och kulturevenemang kan genomföras. En allmän återhämtning och en ökad attraktivitet för Göteborg som besöksmål syns i statistiken och märks i stadsbilden.

Scenario 2 och 3 ligger mittemellan med vissa lättnader i restriktioner och en långsam återhämtning för besöksnäringen. Gemensamt för alla fyra scenarier är att de är beroende av faktorer i omvärlden som ligger utanför besöksnäringens eller stadens kontroll.

Denna första rapport handlar till största del om läget i Göteborg. Kommande rapporter kommer tillföra nya och vidgade perspektiv.