Hoppa till innehållet

Sök

Vad söker du efter?

Hållbarhet

Göteborg är världens mest hållbara destination. Det har vi varit sex år i rad enligt internationell rankning. Vi delar gärna med oss av hur man når framgång i sitt hållbarhetsarbete.

Logo för Global Destination Sustainability Index

Via samverkan med andra aktörer inom besöksnäringen bidrar Göteborg & Co till ett levande Göteborg med hållbara, attraktiva och unika upplevelser. Ett bevis för att vi är framgångsrika är att Göteborg sex år i rad har utsetts till världens mest hållbara destination av Global Destination Sustainability Index.

Göteborg & Co som bolag är miljödiplomerat enligt Svensk Miljöbas (giltig t.om 2023-05-18) och har en miljöplan med mål för 2022 som är i linje med stadens miljö- och klimatprogram. Läs mer om vårt hållbarhetsarbete.

Hållbarhetsstrategier

Göteborg & Co:s kärnvärden ska genomsyra det vi gör och hur vi bemöter varandra: Mänsklig – Pluralistisk – inspirerande. Vårt hållbarhetsarbete utgår från tre bolagsövergripande strategier som växelverkar och stärker varandra:

  1. Vi ska vara förebild och föregångare och visa vägen i det vi gör och har rådighet över.
  2. Vi ska uppmuntra och utmana destinationens aktörer och samarbetspartners att utvecklas i hållbar riktning.
  3. Vi ska inspirera och hjälpa till hållbar konsumtion av destinationens utbud.

Tre prioriterade områden

Göteborg & Co har identifierat fyra prioriterade hållbarhetsområden. Inom respektive område ryms viktiga hållbarhetsfrågor som verksamheten fokuserar på. Områdena och frågorna har identifierats och prioriterats utifrån intressenternas förväntningar samt verksamhetens faktiska påverkan.

Välkomnande och inkluderande destination

Alla som besöker eller lever i Göteborg ska känna att de är en del av staden och att utbudet är till för dem. Göteborg & Co arbetar för att alla ska kunna ta del av utbudet i Göteborg, oberoende av kön, tro, etnisk bakgrund, sexuell läggning, funktionsvariation, ålder och språk. Bolaget ska också bidra till trygga och säkra upplevelser.

Växande och välmående destination

Göteborg & Co verkar för att Göteborg ska vara en attraktiv och hållbar storstadsregion där idéer, verksamheter och människor växer tillsammans. Besöksnäringen skapar arbete och ekonomisk tillväxt i staden, och möjliggör att viktiga samhällsfrågor kan lyftas fram.

Klimat- och miljösmart destination

Göteborg är en grön stad, med parker, skog och vatten alldeles runt hörnet. Det är en liten storstad där det mesta ligger på gångavstånd. Turismens och Göteborg & Co:s verksamhet gör avtryck på klimatet och miljön. Bolaget ska genom sin verksamhet, beslut och handlingar minska påverkan från den egna verksamheten, och genom samarbete och kommunikation bidra till en hållbar destination.

Hållbarhetsredovisning

Göteborg & Co:s arbete ska leda till hållbar tillväxt och bidra till att stärka Göteborg som hållbar destination, så att alla som lever och verkar här gynnas av en växande besöksnäring.

Ladda ner års- och hållbarhetsredovisning 2022
Läs tidigare hållbarhetsredovisningar


Miljöpolicy

Göteborg & Co:s har uppdaterat sin lokala anvisning efter Göteborgs stads nya policy för den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling.

Ladda ner miljöpolicyn

Hållbarhetsramverk

Hållbarhetsramverket ska driva på utvecklingen och vägleda bolagets verksamhet och medarbetare. Ramverket fungerar även vägledande och stödjande för destinationens aktörer.

Ladda ner hållbarhetsramverketHållbarhetsredogörelsen

Hållbarhetsredogörelsen handlar om att uppnå vissa hållbarhetshåll.

Ladda ner hållbarhetsredogörelsen

Illustration

101 sustainable ideas

Ta del av idéer inom besöksnäringen från hela världen som för oss närmare FN:s globala hållbarhetsmål.

Uppföljning av hållbarhetsmål

Göteborg som stad och som destination har länge utmärkts och belönats med flera priser för sitt hållbarhetsarbete. Läget i omvärlden…

Göteborg & Co:s hållbarhetsarbete

Göteborg & Co jobbar hela tiden med hållbarhet. Miljömål har satts för året och flera andra hållbara initiativ för att…

Göteborg - Europas huvudstad för smart turism 2020

Tävlingen European Capital of Smart Tourism startades av EU-kommissionen för att belöna städer som utmärker sig för smarta, innovativa och…

Världens mest hållbara destination

För sjätte året i rad är Göteborg utvald till världens mest hållbara destination. Välj Göteborg och du tar ett steg…

Uppföljning av hållbarhetsmål

Göteborg som stad och som destination har länge utmärkts och belönats med flera priser för sitt hållbarhetsarbete. Läget i omvärlden…

Katarina Thorstensson

Hållbarhetsstrateg
+46 31 368 42 85

Prenumerera på Göteborg & Co:s nyhetsbrev

Vill du ha kontinuerliga uppdateringar från Göteborg & Co i din mailkorg?

Registrera