Hoppa till innehållet
Choose language
  • Hem
  • Goda exempel
  • Inkontinensmötet i Göteborg som satte forskningen i rörelse

Inkontinensmötet i Göteborg som satte forskningen i rörelse

Efter att Göteborg Continence Research Centre stod värd för ett möte 2019 har forskningen på centret ökat och fler forskare väljer att forska inom inkontinens.

2019 stod Gothenburg Continence Research Centre (GCRC) värd för mötet International Continence Society Annual Meeting (ICS). Centret är det första i sitt slag i Sverige och samlar världsledande forskare från olika områden, såsom gynekologi, materialvetenskap, hälsoekonomi och vård- och omsorgsvetenskap.

Mötet var en av många insatser för att öka fokus på inkontinensforskning för att förbättra livskvaliteten för patienter och deras anhöriga.

Forskningsaktiviteten ökade

Två år efter att mötet hållits i Göteborg kunde man se två saker:

  • Forskningsaktiviteten vid centret har ökat.
  • Fler forskare har valt att forska inom ämnet inkontinens.

Centret kunde locka till sig nya forskare efter att de stått värd för mötet, vilket gjort det möjligt att ytterligare bygga vidare på centrets forskning.

Kompetensutveckling av vårdanställda

Det finns många möjligheter att utnyttja att ett möte äger rum i Göteborg. Exempelvis gav Västra Götalandsregionen ekonomiskt stöd för att lokalt vårdanställda skulle delta på ICS mötet. Detta gjordes i kompetensutvecklingssyfte, så att vården och patienternas upplevelser och vårdresultat förbättras.

Ian Milsom, är en av grundarna till Gothenburg Continence Research Centre och aktiv inom inkontinensforskning.
På ICS träffas delegater från hela världen för att sätta fokus på kontinensfrågor.

Om mötet: International Continence Society Annual Meeting 2019

”The ICS annual meeting brings together the most renowned international experts in the research and the treatment of LUTS, incontinence and pelvic floor disorders. The meeting is multidisciplinary and welcomes urologists, gynaecologists, neurologists, physiotherapists, nurses, midwives and basic scientists. Sweden has a long scientific tradition in continence research and many prominent scientists have been engaged in the ICS and its important work.”

Läs mer om mötet 2019 i Göteborg på ICS hemsida: ICS 2019

Du kanske även är intresserad av:

Hälsa
Legacy/Impact
Möte/Kongress

Fokus på forskning om hälsosamt åldrande

2019 satte AgeCap fokus på åldrande och ålderism i hela Göteborg och Västsverige. I samband att de stod värd för…

Hälsosammare befolkning

När Göteborg stod värd för International Forum on Quality and Safety in Healthcare 2022, nyttjade staden, arrangörerna och deras strategiska…

Mötesdestinationen Göteborg i fokus på Association World Congress & Expo - AWC

Dela bästa praxis inom hållbarhet Göteborg stod värd för Association World Congress & Expo (AWC) 2019. Det gav möjlighet att…