Hoppa till innehållet
Choose language

Fokus på forskning om hälsosamt åldrande

2019 satte AgeCap fokus på åldrande och ålderism i hela Göteborg och Västsverige. I samband att de stod värd för en kongress om gerontologi och geriatrik arrangerades utställningar och seminarier för att folkbilda om åldrande.

2019 stod AgeCap värd för European Congress of Gerontology and Geriatrics (IAGG-ER) 2019, en kongress om studiet av åldrandets processer och medicinska specialiteten som fokuserar på diagnos och vård av äldre. I maj kom cirka 1 500 äldreforskare från hela världen till Göteborg för att delta i kongressen.

Visionen: förbättra livskvaliteten för äldre personer

AgeCap är Centrum för åldrande och hälsa vid Göteborgs universitet. De arbetar för att förbättra livskvaliteten för äldre personer, genom att använda och sprida forskning på området. Visionen är ett inkluderande samhälle där åldrandet värderas för dess potential. Där äldre vuxna respekteras och där samhället gör det möjligt för oss att vara aktiva aktörer i våra egna liv, oberoende av ålder och andra faktorer.

AgeCap, Centrum för åldrande och hälsa, Göteborgs universitet (gu.se)

Ambition att sprida forskningen till allmänheten under mötet

Som lokal värd för kongressen ville AgeCap fokusera på hälsosamt åldrande i Göteborg och Västsverige och utbilda allmänheten för att motverka ålderism. De ville också öka medvetenheten om den egna verksamheten och presentera forskning kopplad till AgeCap samt svensk och nordisk forskning i allmänhet.

Göteborg & Co träffade IAGG-ER:s generalsekreterare tillsammans med AgeCap för att dela erfarenheter och diskutera hur de kunde säkerställa att kongressen skulle bidra till AgeCaps vision. Den verkställande kommittén enades om:

  • målet att få in omvärlden i kongressen
  • målet att sprida information om kongressämnet till allmänheten.
  • Gruppen träffades också för att diskutera samhälls- och mediaengagemang.

Aktiviteter som satte fokus på åldrande

Fotoutställningen Årsrika visades upp i en centralt belägen park, som en del av det publika programmet.

Fotoutställningen Årsrika visar upp 78- till 95 åringar med olika bakgrund och erfarenheter som berättar om livslust, sorg, kärlek, njutning och död. Utställningen arrangerades för att vidga den snäva syn på den äldre generationen. Utställning Livet med tiden är en hyllning till de äldre och den livserfarenhet som åren ger. Utställningarna gick att se på Stadsbiblioteket, i två stadsparker och i utvalda stadsområden.

Två nya utställningar på Hela stadens galleri i vår (goteborg2023.com)

1. Seminarium

Gratis offentligt seminarium på stadsbiblioteket om åldrande och ålderism., Konsten att åldras och 70 är det nya 20.

2. Pris till forskare

Carin Mannheimer-priset delades ut på Stadsbiblioteket, ett som ges pris till unga forskare om fältet åldrande.

3. Kör på mötet

En blandad kör med barn och äldre vuxna uppträdde på utställningen för att få in omvärlden i kongressen.

Efter kongressen och konstaterade att man hade uppnått målen. En andra uppföljning ska ske under 2022.

Äldrevården deltog på kongressen

Göteborgs stad, Varbergs stad och Västra Götalandsregionen sponsrade dagsbiljetter till kongressen för anställda inom äldreomsorgen. Detta gjordes i kompetensutvecklingssyfte för att förbättra vården, patientupplevelser och vårdresultat.

Du kanske även är intresserad av:

Hälsa
Legacy/Impact
Möte/Kongress

Inkontinensmötet i Göteborg som satte forskningen i rörelse

Efter att Göteborg Continence Research Centre stod värd för ett möte 2019 har forskningen på centret ökat och fler forskare…

Hälsosammare befolkning

När Göteborg stod värd för International Forum on Quality and Safety in Healthcare 2022, nyttjade staden, arrangörerna och deras strategiska…

Mötesdestinationen Göteborg i fokus på Association World Congress & Expo - AWC

Dela bästa praxis inom hållbarhet Göteborg stod värd för Association World Congress & Expo (AWC) 2019. Det gav möjlighet att…