Hoppa till innehållet
Choose language

Lägesbild mars 2024

Mars 2024: Försiktig inledning av våren och nyheter som lockar besökare

Mars månad speglade totalt sett föregående års rekordhöga hotellefterfrågan. I denna månadsrapport uppmärksammar vi även Göteborgs framstående hållbarhetsarbete, som både engagerar besöksnäringens intressenter brett och skapar medial uppmärksamhet internationellt.

Även om vintern gjorde comeback senaste veckan så ser det snart så här vårligt ut i Brunnsparken. Foto: Peter Kvarnström
Tvådimensionell blå illustration av en hand som håller en jordglob med en pin ikon ovanför

Stabil efterfrågan med stark påskhelg

Fram till den 24 mars var efterfrågan något högre än förra årets rekordhöga nivåer i antal belagda hotellrum (+3 procent). Snittpriset nära fjolårets, men något lägre beläggning och RevPAR. Detta beror delvis på tillkomsten av fler hotellrum senaste året. Veckan före påskhelgen minskade antal sålda rum vilket beror på den stora kongressen om demenssjukdomar som ökade efterfrågan rejält motsvarande vecka 2023. Vecka 11 däremot visar ett uppsving i hotellefterfrågan tack vare Underhållsmässan som i år fokuserade på hållbarhet. Den lockade betydligt fler besökare och utställare jämfört med tidigare år.

Tidig påsk med påsklovet efter helgen i år gör marsjämförelsen något utmanande. Trots dessa kalenderskillnader visar påskhelgsveckan 2024 (vecka 13) en anmärkningsvärd ökning på 10 procent i antalet sålda hotellrum jämfört med motsvarande vecka förra året (vecka 14), driven av stark efterfrågan under helgen. Beläggningen nådde höga nivåer, med 77 procent på långfredagen och 80 procent på påskafton, vilket placerade Göteborg före Stockholm och Malmö avseende hotellbeläggning.

Vårens nyheter väntas locka till besök

Våren bygger upp förväntningar inför den viktiga sommarsäsongen. April är månaden då Liseberg öppnar nöjesparken och World of Volvo invigs. Föreställningarna av den hyllade musikalen Wicked på GöteborgsOperan under april månad är nästan utsålda.

I mitten av maj slår också Feskekörka upp portarna efter flera års omfattande renovering och blir ett efterlängtat tillskott i mat- och restaurangutbudet i Göteborg. Bokningsläget i april och maj ser hyfsat bra ut medan det är betydligt mer ledig kapacitet i juni och juli under perioderna då de stora konserterna ägde rum förra året och besökarna bokade långt i förväg.

”Wicked, som hade premiär i höstas har setts av 60 000 personer hittills med en för oss stor andel internationella besökare”

Christina Björklund, vd för GöteborgsOperan (som utsetts till världens mest hållbara operahus av juryn i International Opera Award)

Göteborg lyfts fram av BBC som hållbar destination

Varje år vid den här tiden sammanställs underlaget till Global Destination Sustainability Index (GDSI) där Göteborg placerats i topp sedan starten 2016. Göteborg & Co ansvarar för insamlingen som är ett gediget lagarbete där många är med och bidrar, besöksnäringen såväl som Staden och delar av näringslivet. Detta har genom åren skapat mycket uppmärksamhet i internationell media. Häromdagen publicerade brittiska BBC artikeln: Five standout cities making the world a better place där Göteborg lyfts fram som den mest hållbara av destinationer.

Ett nytt krav i GDSI i år är att destinationen ska visa att en betydande andel av de tio mest besökt attraktionerna erhåller en tredjepartcertifiering inom miljö eller hållbarhet. Svenska Mässan, GöteborgsOperan och Liseberg, som alla mottagit internationellt erkännande för sitt framstående hållbarhetsarbete, framträder som pionjärer även inom detta område. De erhåller en tredjepartscertifiering enligt ISO standarden, vilket är ett kvitto på deras engagemang i att kontinuerligt och systematiskt minska verksamhetens miljö- och klimatpåverkan.

Hållbarhetsmedvetna besökare mer benägna att rekommendera destinationen

Nästan hälften av svenska besökare ser Göteborg som en hållbar destination. De uppskattar destinationens utbud och rekommenderar destinationen i högre utsträckning än andra. Bland dem finns fler kvinnor, fler yngre samt fler från Västsverige. Den andra hälften är mer osäkra på Göteborgs hållbarhetsstatus, särskilt besökare från Stockholm samt besökare i åldersgruppen 41–60 år. Det är vanligare att de kommer under lågsäsong.

Många konsumenter eftersträvar hållbar konsumtion generellt, men det möts ofta av upplevda hinder i form av bristfällig information, ekonomiska utmaningar eller att hållbart agerande kräver särskilda ansträngningar från besökaren. Andelen svenska besökare som anser att det är enkelt att konsumera hållbart i Göteborg är lägre jämfört med de som uppfattar oss som en hållbar destination (30 procent vs. 46 procent). Det verkar finnas ett behov av bättre kommunikation kring hållbara valmöjligheter.

Fakta februari & mars:

  • Under februari 2024 ökade antalet gästnätter med tre procent jämfört med förra året, vilket var nytt gästnattsrekord för en enskild februarimånad.
  • Övernattningar från utlandet steg med 24 procent i Göteborgsregionen jämfört med samma månad föregående år, med en särskilt stark tillväxt från USA och Danmark, som båda uppnådde rekordnivåer.
  • Utvecklingen av utländska övernattningar i Göteborg står sig starkt i jämförelse med Stor-Stockholm (+16 procent) och Stor-Malmö (+6 procent).
  • Den svenska marknaden visade en mindre nedgång jämfört med föregående år (-2 procent), men men en betydande ökning jämfört med februari 2019 (+18 procent).
  • Det totala besöksantalet till Göteborgs Konstmuseum, Röhsska och Stadsmuseet under det första kvartalet 2024 ligger strax under förra årets nivå, med en marginell minskning på 1,5 procent.
Mars2024+/- 24/23
Beläggningsgrad58%-4 pp
Snittpris1 058 kr-6 %
RevPar614 kr-6 %
Beläggning mån-tors63%-10 pp
Beläggning fre-lör63% 0 pp
Källa: Benchmarking Alliance, *pp – percentage points

Källor:

Det finns en grupp besökare som ofta glöms bort trots att de utgör omkring en fjärdedel av alla svenska övernattande besökare på destinationen. Vi talar såklart om släkt och vän-besökarna.

Läs mer

Mörkblå färgplatta med vit, tvådimensionell ikon av ett kuvert i en cirkel

Prenumerera på lägesbilden

Missa aldrig en lägesbild! Som prenumerant får du Lägesbilden direkt till din mejl.
Prenumerera på analysen

Mörkblå färgplatta med vit, tvådimensionell ikon av ett dokument i en cirkel

Gästnattstatistik

Få koll på hur många gästnätter en stad eller en kommun har i Sverige och hur beläggningen ser ut på Tillväxtverkets hemsida.