Hoppa till innehållet
Choose language
  • Hem
  • Nyheter
  • Vad tycker världen om mötesstaden Göteborg?

Vad tycker världen om mötesstaden Göteborg?

Varje år genomförs fyra delegatundersökningar under kongresser som hålls i Göteborg. Resultatet ger en indikation för hur Göteborg upplevs ur ett besökarperspektiv. 2022 års undersökningar med närmare 600 intervjuer visar att nästan alla är nöjda med Göteborg som helhet. Men det finns utvecklingsområden.

International Forum 2022 var en av kongresserna där delegatundersökning gjordes. Foto: House of Vision/Göteborg & Co

Förra året mellan juni-oktober genomfördes totalt 567 fysiska intervjuer vid fyra kongresser på olika anläggningar i stan. Bland de svarande är 75 procent internationella deltagare.

I genomsnitt stannar mötesdelegater tre dagar i Göteborg vilket motsvarar kongressernas längd. Majoriteten av delegaterna övernattar och boendet är spritt på ett 30-tal hotell runt om i staden. De fyra kongresserna har totalt bidragit med 17 000 hotellnätter. 2022 har hotellvistelsen precis som tidigare år, ett högt betyg.

Ovisst om stadens utbud

De delegater som stannar längre än kongressens längd gör det oftast för att matcha flygtider. Endast enstaka delegater förlänger vistelsen och då för att besöka släkt och vänner.

Strax över 10 procent hade med sig medföljande. Trenden att ha med sig familj eller medföljande på sin resa vid kongress fortsätter dock att minska.

Utbudet av stadens restauranger och caféer får också högt betyg. Men på frågor om stadens utbud såsom attraktioner, skärgård och butiker, svarar däremot närmare hälften att de inte hunnit ta del av utbudet.

Intryck delegater tar med sig hem

Vitsorden för service och bemötande ligger högt. Göteborg upplevs som välkomnande och trivsam, med en vänlig lokalbefolkning som talar bra engelska.

Nästan alla som svarade på undersökningen känner sig trygga och säkra under sin vistelse i Göteborg. Staden har en närhet till allt och delegater upplever att det är lätt att ta sig runt. Samtidigt finns kommentarer att deltagare känner sig i vägen för cyklar och att lokaltrafiksystemet kunde vara mer lättbegripligt. Information och skyltning på engelska är ett annat förbättringsområde som delegaterna uttryckt.

I princip alla mötesdeltagarna är nöjda med Göteborg som helhet och nästan lika många kan tänka sig att komma tillbaka till en ny kongress i staden. 74 procent kan tänka sig att komma tillbaka privat. Svenska delegater är mer benägna att komma tillbaka än internationella. Troligtvis beror denna skillnad på kännedom kring attraktioner och att Göteborg, i svenska mått, är en storstad och en turistdestination.

Trots att Göteborg utnämnts till världens mest hållbara stad sex gånger i rad, är det en stor andel delegater som inte vet om de instämmer i att Göteborg är en hållbar stad. Det finns därmed anledning för destinationen och dess aktörer att synliggöra hur Göteborg arbetar med hållbarhet.

Göteborg & Co genomför årligen ett antal undersökningar i samband med kongresser och evenemang och bland turister samt invånare i Göteborg. Delegatundersökningarna görs i form av personliga intervjuer under pågående kongress. Syftet är att ge en bild över vem besökaren är, mäta deltagarnas intryck av Göteborg och identifiera utvecklingsområden. Resultatet ger en bra fingervisning om hur Göteborg står sig som mötesstad.

Detaljerad information:

Mer information om besöksnäringen i Göteborg

Vy över Hisingsbron ur ett grodpesepektiv, stenar och vatten i förgrunden

Kunskap och statistik

Djupdyk i fakta om destinationen Göteborg. Här hittar du rapporter och analyser, men också omvärldsspaningar och trender. Med bra underlag…