Hoppa till innehållet
Choose language
  • Hem
  • Nyheter
  • Internationella besökare ökar på göteborgsmöten

Internationella besökare ökar på göteborgsmöten

De stora kongresserna, konferenserna och mässorna är tillbaka i Göteborg. Hösten är högsäsong och det märks inte minst när det kommer till antalet deltagare. Nyligen hölls en stor kongress inom det aktuella ämnet immunbristsjukdomar, på Svenska Mässan. Som på flera andra kongresser under hösten var deltagarantalet högt. De internationella besökarna har hittat tillbaka till Göteborg.

Svenska Mässan. Foto: Peter Kvanström/Göteborg & Co.

Under Meeting of the European Society for Immunodeficiencies (ESID) som genomfördes under oktober, deltog närmare 2 000 specialister från 73 länder inom området primär immunbrist. Drivande bakom konferensen var Olov Ekwall, professor och seniorprofessor Anders Fasth, båda vid Göteborgs universitet och överläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Anders har även bidragit till att ESID hållits i Göteborg en gång tidigare, 1996.
Eftersom pandemin kom emellan, så var det nu tre år sedan som ESID hölls som ett fysiskt möte. Att träffas är något som Olov och Anders ser som viktigt när det gäller internationella samarbeten kollegor emellan.

– Det fanns ett uppdämt behov av att träffas fysiskt, och det i sig bidrog nog till att så många deltog. Medfödda immunologiska sjukdomar är ett speciellt område, där de flesta diagnoser är mycket ovanliga. Därför är man beroende av att diskutera forskning, diagnostik och behandling med andra. Nätverkandet med kollegor runt om i världen på en kongress blir därför väldigt viktig för att skapa kontakter inför framtida samarbeten, säger Olov.

– Eftersom det finns så mycket att diskutera kring forskningen, så skulle man vilja att nätverkandet tar ännu större plats framöver. Det behövs. Ofta räcker pauserna inte till för diskussionerna, avslutar Anders. 

Runt Korsvägen uppmärksammades ESID-kongressen med flaggbanér. Foto Lisa Ehn, Göteborg & Co.

Under hösten och vintern diskuteras fortsatt många intressanta ämnen av tusentals specialister och forskare. Bara de tre största mötena besöks av cirka 4 400 delegater.

Annika Hallman, chef för Göteborg & Co Möten, delar Olovs och Anders syn på att mötesdeltagare har sett fram emot att ses fysiskt, och att det i sin tur kan vara en anledning till att deltagandet är högt.

– Efter två år med pandemi då många möten fick hållas digitalt ser vi nu att det fysiska mötet åter står i centrum. Det har varit en fantastisk inledning av hösten med i princip fullbokade möteslokaler och deltagarantal som överträffar förväntningarna. Till skillnad från i våras har vi sett att fler internationella deltagare har hittat tillbaka, vilket såklart betyder mycket för forskningen, säger Annika.

Mötesdestinationen Göteborg är beroende av att framstående forskare, läkare och experter vill ta på sig uppgiften att försöka få möten till stan. Hos Anders och Olov fanns en stark drivkraft i att skapa ett givande möte ur vetenskaplig synvinkel. Möjligheten att sätta Göteborg på kartan i immunbristvärlden lockade också, samt att få hit ett stort antal specialister för att lära, diskutera och nätverka på plats. Anders menar att han tror att de kommer att kunna ”skörda frukterna” efter mötet en lång tid framöver, bland annat i form av kontakter, samarbeten och goodwill.

Mer information om vilka möten och mässor som kommer att hållas i Göteborg framöver, visas i möteskalendern.