Hoppa till innehållet
Choose language

Gästnattstatistik september 2021

Gästnattstatistik för september 2021 som berör Göteborgsregionen, storstadsregionerna samt resten av landet finns nu tillgänglig på interaktiva sidan Gästnattstatistik. Där kan ni själva välja vilken statistik, period eller geografiskt område ni vill titta på, eller jämföra med. Dessutom kompletteras statistiken med en djupare analys av storstadsregioner, svenska övernattningar och internationella marknader.

Efter en sommar med besöksrekord i svenska besökare kommer hösten och vardag. För att de hotellnyckeltal vi följer skall hållas uppe krävs bättre affärsresande än vad läget tillåter september 2021. Förhoppningen är att restriktionslättnaderna i slutet av september skall innebära bättre tider för besöksnäringen i allmänhet, men kanske affärsresandet i synnerhet. Så småningom hoppas vi även att internationellt resande skall återkomma, men indikationerna kring detta pekar på en klart långsammare återhämtning.

I skrivande stund och utifrån data om liknande nyckeltal som vi får från andra källor än SCB (som släpper sin data med två månaders eftersläp) vet vi att höst/läslovsveckan nästan nådde samma nivåer som toppen i juli/augusti, samt att lördagarna sedan restriktionerna släppte varit de bästa sedan pandemin drabbade oss.

I september 2021 hade vi i Göteborgsregionen 324 440 övernattningar varav 275 500 var svenska besökare. 15% utländska gästnätter är en nedgång från sommarens notering (16-17%).

Med vardagens återinträde spelar affärsresande en större roll och utvecklingen går i negativ riktning i Göteborg & Malmö, medan Stockholm går mot strömmen dels i att man attraherar lite fler internationella besökare och dels att man tar ikapp sedan tidigare förlorad mark (legat längt långt efter Malmö och Gbg). Områdena utanför storstäderna fortsätter utvecklas positivt och har alltså fler övernattningar nu än innan pandemin.

I Göteborg har svenska besökare minskat med 6%, och utländska besökare minskat med 58% jämfört med september 2019.

Läs mer på Gästnattstatistik.