Hoppa till innehållet

Gästnattsstatistik

Statistik från storstadsregionerna, riket samt destinationen Göteborg.

Om rapporten

Rapporten presenterar gästnattsstatistik som berör storstadsregionerna Stockholm, Göteborg, Malmö samt resten av riket. Data presenteras även på kommunnivå för Göteborgsregionens 13 kommuner (destinationen Göteborg).

Statistiken samlas in av SCB/Tillväxtverket och publiceras med två månaders eftersläpning.

Data för innevarande år är alltid preliminär. SCB/Tillväxtverket uppdaterar siffrorna löpande under året och den senaste uppdateringen publiceras en gång i månaden även i denna rapport. Den slutgiltiga statistiken publiceras under våren.

Analys: helår 2020 och december månad

Störst minskning av gästnätter i storstadsregionerna Stockholm och Göteborg 2020

Gästnattstatistiken för helåret 2020 visar att antalet övernattningar på Göteborgsregionens kommersiella boendeanläggningar mer än halverades. Antalet gästnätter på hotell, stugbyar och vandrarhem ligger på 2,45 miljoner för 2020 motsvarande en minskning med 52% jämfört med 2019. Detta kan jämföras med riket exklusive storstadsregioner där den relativa nedgången var 30% sammanlagt jämfört med året innan. Nedgången var störst i Stockholmsregionen följt av Göteborgsregionen under året som helhet.

Både Göteborgsregionen och Stockholmsregionen tappade marknadsandelar. Andelen övernattningar på hotell, stugbyar och vandrarhem utav alla gästnätter i Sverige brukar vanligtvis ligga på 11% för Göteborgsregionen och på 31% för Stockholmsregionen. Under 2020 minskade regionernas gästnattsandel till 9% respektive 24%.

Pandemin påverkar utländska övernattningar i större utsträckning

Minskningen av utländska gästnätter var betydligt högre än tillbakagången av svenska övernattningar under året i samtliga storstadsregioner. Göteborgsregionen tappade 74% av de utländska och 43% av de svenska gästnätterna exkl. camping jämfört med föregående år.

Storstadsregionerna som är mer beroende av det utländska resandet drabbades betydligt hårdare jämfört med resten av landet. Utländska övernattningar utgjorde enbart en bråkdel av det som normalt brukar noteras, dvs. knappt 16% av 2019 års gästnattsvolymer. Detta som en effekt av de olika reserestriktionerna samt nationella och regionala lockdown som infördes i hela världen under årets gång.

På marknadsnivå ser man att samtliga stora utlandsmarknader visar en liknande kraftig procentuell nedgång. Göteborgsregionens största volymstarka marknader Norge, Tyskland och Storbritannien visade en relativ nedgång på 83%, 75% och 71% under 2020 jämfört med 2019. Tittar man på regionens största närmarknader var minskningen på årsbasis lägst från Danmark (-63%).

Svenska övernattningar visade täcken på återhämtning under kvartal tre

Efter en tuff period under mars och april med kraftiga nedgångar under våren 2020 har den inhemska marknaden börjat visa täcken på en mindre återhämtning. Medan under årets andra kvartal (apr-juni) noterades enbart 29% av förra årets svenska gästnattsnivå, uppgick antalet svenska gästnätter under kvartal tre till 66% av volymerna som noterades under samma period 2019. Därefter visade siffrorna återigen en kraftig nedgång sedan november 2020 till följd av de skärpta restriktionerna i Sverige.

Nedgången av övernattningar fortsätter under december

Den kraftiga nedgången av övernattningar fortsätter under december. Det procentuella tappet under månaden var högst i Göteborgsregionen, -69%, jämförelsevis med storstadsregionerna Stockholm och Malmö.

Utländska övernattningar visade ytterligare minskningar jämfört med förra året från -80% i november till -84% i december. Den relativa nedgången av svenska gästnätter var dock något lägre under december i samtliga storstadsregioner jämfört med månaden innan. Svenska övernattningar minskade med 63% i Göteborgsregionen under december medan motsvarande siffra för november 2020 var en minskning med 68%.

Historiskt intäktsbortfall för Göteborgsregionens hotellnäring

2020 var ett tufft år för Göteborgsregionens hotellnäring. Den genomsnittliga beläggningsgraden minskade från 68,5% 2019 till 35% 2020 enligt den preliminära statistiken. Regionens beläggningsgrad var nästan 13% som lägst under april och 50% som högst under juli. Till följd av de skärpta restriktionerna minskade beläggningsgraden återigen till en nivå på 22% i november och 19% i december.

Snittpriset för ett hotellrum minskade med nästan 17% i Göteborgsregionen medan hotellens intjänandeförmåga (RevPar – Revenue per Available Room som räknas ut från snittpris x beläggningsgrad) visade en väldigt kraftig nedgång på -57% jämfört med 2019.

Om man tittar på hotellens logiintäkter visar siffrorna att Göteborgsregionens hotellnäring förlorade nästan 2 miljarder kronor under årets gång, detta motsvara ett bortfall på 60%.

*Inkvarteringsstatistiken för det aktuella året är preliminär. Statistiken uppdateras en gång i månaden även bakåt i tiden i samband med inläsning av den senaste statistiken.

Hör gärna av dig vid feedback och synpunkter kring användarvänlighet, förslag och frågor.

Bernadett Pakucs, Analytiker

Prenumerera på Göteborg & Co:s nyhetsbrev

Vill du ha kontinuerliga uppdateringar från Göteborg & Co i din mailkorg?

Registrera