Hoppa till innehållet

Gästnattsstatistik

Statistik från storstadsregionerna, riket samt destinationen Göteborg.

Om rapporten

Rapporten presenterar gästnattsstatistik som berör storstadsregionerna Stockholm, Göteborg, Malmö samt resten av riket. Data presenteras även på kommunnivå för Göteborgsregionens 13 kommuner (destinationen Göteborg).

Statistiken samlas in av SCB/Tillväxtverket och publiceras med två månaders eftersläpning.

Data för innevarande år är alltid preliminär. SCB/Tillväxtverket uppdaterar siffrorna löpande under året och den senaste uppdateringen publiceras en gång i månaden även i denna rapport. Den slutgiltiga statistiken publiceras under våren.

Analys: Augusti 2021

Rekordmånaden juli 2021 (rekord i svenska övernattningar på kommersiella boenden i Göteborg) följs upp av tidernas bästa augusti (svenska övernattningar).

Den samlade pandemisituationen (vaccinering, spridning, hospitalisering, oro etc) förbättrades under sommaren 2021 så att beslut togs om väsentligt lättade restriktioner. Sedan den 29e september får vi inom landet agera nästan ”som vanligt”, medan det finns en hel del olika restriktioner för resor mellan länder.

SCB-datan som Gästnattsstatistiken bygger på kommer med visst eftersläp och här redovisas data till och med augusti 2021.

Juli 2021 var 7% bättre än juli 2019 för svenska gästnätter. Augusti 2021 slår motsvarande månad 2019 med 11% för svenska gästnätter, 415 300 st. Andelen utländska gästnätter ökar något, till 17% i augusti (oftast legat på 10-12% under första halvåret).

Prognosen för september pekar på en nivå ganska nära utfallet för september 2019.

Övernattningar:

Totalt antal övernattningar i kommersiella boendeanläggningar i augusti 2021 jämfört med augusti 2019:

Göteborgsområdet: -10% (juni: -14%)

Stockholmsområdet: -36% (juni: -30%)

Malmöområdet: -20% (juni: -17%)

Riket exkl. storstadsregionerna: +3% (juni: +1%)

SUMMA SVERIGE: -11% (juni: -9%)

Fortsatt förbättring i områdena Göteborg och Riket, medan det är negativ utveckling i Stockholm och Malmö. Göteborg klarar sig bättre än andra storstäder i Sverige (och Norden).

I Göteborg har svenska besökare ökat med 11%, och utländska besökare minskat med 54% jämfört med augusti 2019.

Kommunnivå:

De kommersiella boendeanläggningarna i de mindre kommunerna går även dom mycket bättre nu. Trots viss intern variation var juli 2019 jämförbart med juli 2021 (+1%), men augusti 2021 gick 7% bättre än motsvarande månad 2019. Plusresultat för samtliga kommuner utom Härryda. Kungsbacka ligger 20% bättre än aug 2021, Mölndal & Öckerö/Kungälv ligger på ca +12%. Landvetternära Härryda går sämst (-14%).

Hör gärna av dig vid feedback och synpunkter kring användarvänlighet, förslag och frågor.

Jonas Medin, Analytiker

Prenumerera på Göteborg & Co:s nyhetsbrev

Vill du ha kontinuerliga uppdateringar från Göteborg & Co i din mailkorg?

Registrera