Hoppa till innehållet

Gästnattsstatistik

Statistik från storstadsregionerna, riket samt destinationen Göteborg.

Om rapporten

Rapporten presenterar gästnattsstatistik som berör storstadsregionerna Stockholm, Göteborg, Malmö samt resten av riket. Data presenteras även på kommunnivå för Göteborgsregionens 13 kommuner (destinationen Göteborg).

Statistiken samlas in av SCB/Tillväxtverket och publiceras med två månaders eftersläpning.

Data för innevarande år är alltid preliminär. SCB/Tillväxtverket uppdaterar siffrorna löpande under året och den senaste uppdateringen publiceras en gång i månaden även i denna rapport. Den slutgiltiga statistiken publiceras under våren.

Analys: April 2021

Pandemiläget anses fortfarande allvarligt i april: Världen oroas av nya varianter av Coronaviruset och snarare av lokala utbrott än en tredje våg som hotade tidigare. Oro, restriktioner och rekommendationer decimerar fortsatt resande kraftigt vilket slår hårt mot hela besöksnäringen.

Samtidigt blir ljuspunkterna blir allt fler: Vaccinationerna är igång på riktigt i Sverige och från områden som var tidigt ute med vaccinationer (t ex Israel) sjunker nu smittotalen påtagligt. Vidare befinner vi oss på många sätt i en högkonjunktur även om besöksnäringen fortsatt har det mycket tufft med nyckeltal som RevPAR och Beläggningsgrad som är 30-40% av normalläget (jfr april 2019).

Totalt antal övernattningar i april 2021 jämfört med april 2019:

Riket exkl. storstadsregionerna: -32%

Göteborgsområdet: -61%

Stockholmsområdet: -60%

Malmöområdet: -56%

Hotellens beläggningsgrad:

Vid en jämförelse mellan april 2019 och april 2021 ligger vi just nu på en nivå som är 39% av 2019 års nivå, d v s förändringen är -61%.

Svenska besökare: -53%

Utländska besökare: -82%

Det blir en sorglig jämförelse när man jämför pandemi med icke-pandemi.

Däremot ökade gästnätterna i april med 15% jämfört med mars, så även om det går långsamt och från en låg nivå så är den positiva riktningen otvetydig.  April är tredje månaden i rad med positiv utveckling och prognosen säger att maj blir den fjärde.

Kommunnivå:

Bland kommunerna ligger antalet gästnätter april 2021 på 50-65% av nivån april 2019. Kungsbacka något över (71%) och Landvetternära Härryda klart under (35%).

Fördelningen privat/företags-kunder:

Utöver en radikal minskning av antalet gästnätter har det skett viss omfördelning mellan olika kundsegment. Utländska gäster, till exempel, lyser nästan helt med sin frånvaro (-82%).

SCB/Tillväxtverket delar upp kunderna i fyra segment:

Privat=Fritid+Gruppresor

Företagskunder=Affärsresor+Konferens

Vid en jämförelse mellan antalet kommersiella övernattningar april 2019 och april 2021 gäller följande (totalt 61% tapp):

Fritidsresor: -45%

Gruppresor: -94%

Privat (totalt): -52%

Affärsresor: -64%

Konferens: -90%

Företag (totalt): -68%

Hör gärna av dig vid feedback och synpunkter kring användarvänlighet, förslag och frågor.

Jonas Medin, Analytiker

Prenumerera på Göteborg & Co:s nyhetsbrev

Vill du ha kontinuerliga uppdateringar från Göteborg & Co i din mailkorg?

Registrera