Hoppa till innehållet

Gästnattsstatistik

Statistik från storstadsregionerna, riket samt destinationen Göteborg.

Om rapporten

Rapporten presenterar gästnattsstatistik som berör storstadsregionerna Stockholm, Göteborg, Malmö samt resten av riket. Data presenteras även på kommunnivå för Göteborgsregionens 13 kommuner (destinationen Göteborg).

Statistiken samlas in av SCB/Tillväxtverket och publiceras med två månaders eftersläpning.

Data för innevarande år är alltid preliminär. SCB/Tillväxtverket uppdaterar siffrorna löpande under året och den senaste uppdateringen publiceras en gång i månaden även i denna rapport. Den slutgiltiga statistiken publiceras under våren.

Analys: november månad

Den senaste gästnattstatistiken* visar på en tuff period för Göteborgsregionens kommersiella boendeanläggningar som en följd av de skärpta restriktionerna som regeringen införde i slutet av oktober. Under november såg man en kraftig nedgång av gästnätterna på Göteborgsregionens hotell, stugbyar och vandrarhem, – 71% jämfört med samma månad föregående år.

Samma negativa mönster ser man i hela landet. De tre storstadsregionerna drabbades dock fortsatt hårdare jämfört med resten av landet. Den procentuella nedgången var högst i Göteborgsregionen under november.

Göteborgsregionens gästnattsutfall hittills i år visar en halvering av antalet övernattningar jämfört med samma period föregående år.

Kraftig nedgång av både svenska och utländska gästnätter

Antalet svenska övernattningar i Göteborgsregionen minskade med 68% medan nedgången av utländska gästnätter var 80% under november jämfört med 2019. Antalet utländska övernattningar har mer än halverats under november jämfört med förra månadens redan låga gästnattsantal. Detta är en tydlig effekt av de skärpta restriktionerna som en reaktion på den ökande smittspridningen i hela Europa.

Om man tittar på fördelningen av gästnätterna på marknadsnivå ser man att samtliga stora närmarknader visade en liknande kraftig nedgång jämfört med förra året. Vilka länder som har toppat listan av utländska övernattningar har aldrig tidigare varierat så mycket månad för månad.

Under november noterades i Göteborgsregionen antalsmässigt flest övernattningar från Storbritannien. Norge toppar vanligtvis listan med antalet utländska övernattningar under hela hösten.  I de övriga kommunerna i Göteborgsregionen exkl. Göteborgs stad noterades de flesta utländska övernattningar från våra nordiska grannländer Norge, Danmark och Finland. Volymerna är dock små.

Hotellens beläggningsgrad

November var en tuff månad för hotellnäringen. Efter tydliga förbättringar under perioden juli-oktober minskade hotellens beläggningsgrad drastiskt i Göteborgsregionen från 45,5% i oktober till 22% i november. Även snittpriset var 9% lägre jämfört med oktober och 28% lägre jämförelsevis med november 2019. Detta ihop med den låga beläggningsgraden har kraftigt påverkat hotellens intjänandeförmåga. Helgturismen minskade i något högre utsträckning. Den genomsnittliga beläggningsgraden var 20,8% på helgerna, fredag-söndag.

*Inkvarteringsstatistiken för det aktuella året är preliminär. Statistiken uppdateras en gång i månaden även bakåt i tiden i samband med inläsning av den senaste statistiken.

Hör gärna av dig vid feedback och synpunkter kring användarvänlighet, förslag och frågor.

Bernadett Pakucs, Analytiker

Prenumerera på Göteborg & Co:s nyhetsbrev

Vill du ha kontinuerliga uppdateringar från Göteborg & Co i din mailkorg?

Registrera