Hoppa till innehållet

Gästnattsstatistik

Statistik från storstadsregionerna, riket samt destinationen Göteborg.

Om rapporten

Rapporten presenterar gästnattsstatistik som berör storstadsregionerna Stockholm, Göteborg, Malmö samt resten av riket. Data presenteras även på kommunnivå för Göteborgsregionens 13 kommuner (destinationen Göteborg).

Statistiken samlas in av SCB/Tillväxtverket och publiceras med två månaders eftersläpning.

Data för innevarande år är alltid preliminär. SCB/Tillväxtverket uppdaterar siffrorna löpande under året och den senaste uppdateringen publiceras en gång i månaden även i denna rapport. Den slutgiltiga statistiken publiceras under våren.

Analys: Februari 2021

Det prekära pandemiläget som avslutade 2020 förstärktes den 10 januari när Sverige fick en ny pandemilag och nya restriktioner. Mycket av utfallsmönstren från slutet av 2020 följde med in till  2021. Men februari bjuder på en viss uppgång av svenska privatresenärer på hotellen i Göteborg jämfört med januari.

Trots att vaccinationer kom igång under Q1 2021 har denna utrullning inneburit vissa problem och hastigheten är i många fall lägre än förväntat. Dessutom brottas världen med en tredje pandemivåg och nya varianter av Coronaviruset. Oro, restriktioner och rekommendationer decimerar fortsatt resande kraftigt vilket slår hårt mot hela besöksnäringen, inte minst hotellnäringen. Störst tapp i övernattningar härrör från i internationella besökare och besökare till större städer.

På nationell nivå har antalet övernattningar nästan halverats (-47%) om man jämför februari 2021 med februari 2020. Internationella besökare har minskat med 74%, medan minskningen av svenska gästnätter är 39%. Väldigt negativa siffror, men klart bättre siffror än i januari. De svenska gästnätterna i februari är t ex 25% fler jämfört med januari 2021.

(Totalt antal övernattningar i februari 2021 jämfört med februari 2020: Riket exkl. storstadsregionerna: -36%; Göteborgsområdet: -62%; Stockholmsområdet: -61%; Malmöområdet: -62%)

Fortsatt på pandeminivå, men februari bjuder på viss uppgång.

För Göteborgsregionens kommersiella boendeanläggningar innebär det mer precist att antal gästnätter på hotell, vandrarhem och stugbyar minskat med 62% under januari jämfört med samma period 2020. Svenska besökare -54%; utländska besökare -84%.

Nedgången i Göteborgsregionen motsvarar knappt 200 ooo gästnätter i februari och på nationell nivå ca 1,55 miljoner gästnätter.

Mellan januari och februari händer det något positivt där det normalt brukar vara några procents nedgång. Antalet övernattningar ökar med 26% (till 120 300) främst på grund av att svenska övernattningar ökar med 29% (till 108 200). Det är privatresandet som står för största delen av ökningen.

Hotellens beläggningsgrad

Februari var ännu en tuff månad för hotellnäringen i Göteborg. Beläggningsgraden var 23%, motsvarande siffra för januari 2020 var 57%, men det innebär ändå en ansenlig uppgång jämfört med januari då beläggningsgraden var 17%. Trots vissa förbättringar av hotellens beläggningsgrad, och därtill hörande nyckeltal, ligger den på en fortsatt låg nivå.

Hör gärna av dig vid feedback och synpunkter kring användarvänlighet, förslag och frågor.

Jonas Medin, Analytiker

Prenumerera på Göteborg & Co:s nyhetsbrev

Vill du ha kontinuerliga uppdateringar från Göteborg & Co i din mailkorg?

Registrera