Hoppa till innehållet
Choose language
  • Hem
  • Nyheter
  • Göteborg bjöd in till nätverksträff i Bryssel

Göteborg bjöd in till nätverksträff i Bryssel

För första gången på ett och ett halvt år kunde representanter från EU CVB Network äntligen återvända till Bryssel för att arrangera en gemensam aktivitet. Europeiska och internationella bransch- och intresseföreningar hade bjudits in till nätverksträff. Syftet var att se om deras framtida möten skulle kunna vara aktuella att förläggas till någon eller några av medlemsstäderna i nätverket.

Gästerna hälsas välkomna. Foto: EU CVB Network

Bryssel är basen för flera betydelsefulla organisationer och föreningar som genomför stora möten och kongresser. 27 beslutsfattare inom vitt skilda områden såsom kirurgisk onkologi, juridik och förpackningsindustri, bjöds in till det lunchevent som nätverket stod värd för. Eventet hölls den 9 september på KBR Brussels, Belgiens kungliga bibliotek. Under lunchen gavs gästerna tillfälle att utbyta erfarenheter och delge varandra tankar om framtidens mötesformat. Gästerna fick även lära känna nätverket närmare genom de presentationer som hölls.

Stort intresse visades under de presentationer som hölls. Foto: EU CVB Network

Som ett led i arbetet med att bidra till lokalsamhället, hade EU CVB Network sedan tidigare tagit kontakt med den ideella organisationen Unless i Bryssel för att höra vad de kunde bidra med. Organisationen arbetar för att förse behövande och hemlösa invånare med mat och förnödenheter. Under träffen på plats i Bryssel kunde de olika medlemsländerna i nätverket räcka över lokala godsaker som efterfrågats av den ideella organisationen.

EU CVB Network visade sitt stöd till projektet från UNLESS och tog med kakor från hela Europa, till hemlösa i Bryssel. Foto: EU CVB Network

Besöket i Bryssel genererade redan på plats ett beslut om site visit i Göteborg. I början av nästa år besöker en onkologisk förening och dess PCO (professionell kongressorganisatör) staden, för att titta på möjligheter att förlägga sitt möte här.
Flera föreningar uttryckte också att det var värdefullt att träffa flera destinationer på en gång och såg potential att förlägga sina möten i flera av dem, däribland Göteborg. Uppföljning av dessa pågår.

För mer information om EU CVB Network, kontakta Ulrika Scoliège på Göteborg & Co Möten ulrika.scoliege@goteborg.com
LinkedIn: EU CVB Network

Göteborg & Co Möten (Gothenburg Convention Bureau) är en av grundarna till EU CVB Network – ett samverkansnätverk bestående av destinationer med en stark tro på att genom att samverka och generöst dela med sig av kunskap, erfarenheter och goda exempel, så gynnas både medlemsstäderna och föreningarna.
I samverkansnätverket ingår Göteborg, Florens, Ljubljana, Lyon, Rotterdam, Salzburg och Valencia.

Logo EU CVB