Hoppa till innehållet
Choose language

Gästnattstatistik för juni 2021

Gästnattstatistik för juni 2021 som berör Göteborgsregionen, storstadsregionerna samt resten av landet finns nu tillgänglig på interaktiva sidan Gästnattstatistik. Där kan ni själva välja vilken statistik, period eller geografiskt område ni vill titta på, eller jämföra med. Dessutom kompletteras statistiken med en djupare analys av storstadsregioner, svenska övernattningar och internationella marknader.

Under försommaren 2021 bedöms pandemisituationen vara på väg att lätta. Även om risken för lokala utbrott och en tredje våg är högst reella sker vissa lättnader i de svenska restriktionerna. Internationella erfarenheter indikerar att risken för hospitalisering i en vaccinerad population är relativt låg, en tröst när flera länder åter ser något ökande smittotal under sommaren. Oro, restriktioner och rekommendationer decimerar fortsatt resande vilket slår hårt mot besöksnäringen samtidigt som många andra näringar upplever högkonjunktur. Det nationella resandet ökar successivt under sommaren och nyckeltalen för juni och så småningom juli och augusti (annan och preliminär källa) ser mycket positiva ut. Sedan april befinner vi oss över 2020 års kurva.

Se hela rapporten och interaktiva statistik på Gästnattstatistik.