Hoppa till innehållet
Choose language

Gästnattstatistik mars 2021

Gästnattstatistik för mars 2021 som berör Göteborgsregionen, storstadsregionerna samt resten av landet finns nu tillgänglig på interaktiva sidan Gästnattskollen. Där kan ni själva välja vilken statistik, period eller geografiskt område ni vill titta på, eller jämföra med.

Fortsatt prekärt läge med smittspridning, oro och restriktioner. Därav fortsatt mycket låga nyckeltal i hotellbranschen. Vid en internationell jämförelse råder inte lockdown i Sverige, men det finns tydliga restriktioner för att minska smittan: arbeta hemma om man kan, träffa och möt så få människor som möjligt, i princip alla fysiska evenemang genomförs istället digitalt.

Vaccinationer genomförs och rampas upp i Sverige, men avsaknad av stabil tillgång till vaccin gör att Sverige och de flesta andra EU-länder ligger efter t ex Israel, USA och Storbritannien som framgångsrikt prioriterat, upphandlat och distribuerat vaccin på egen hand.

Störst tapp i övernattningar i Sverige härrör från i internationella besökare, affärsresor och besökare till större städer, dessa gäller även för GR-området.

Det var under mars månad 2020, vår referensmånad, som Covid-19 hade sitt starka genomslag. Detta kan göra att det blir missvisande att jämföra med fjolåret varför vi fr o m denna analys primärt gör jämförelser med 2019.

I Göteborgsområdet minskade antalet övernattningar med 62% jämfört med mars 2019.  Internationella besökare har minskat med 82%, medan minskningen av svenska gästnätter är 56%. Med utgångspunkt i låga resultat förbättras resultaten månad för månad under 2021. Mars var 3% bättre än februari, som i sin tur var 25% bättre än januari.

(Totalt antal övernattningar i mars 2021 jämfört med mars 2019: Riket exkl. storstadsregionerna: -35%; Göteborgsområdet: -62%; Stockholmsområdet: -60%; Malmöområdet: -61%)

Hotellens beläggningsgrad:

Mars blev ännu en tuff månad för hotellnäringen, inte minst i Göteborg. Beläggningsgraden var 23%, motsvarande siffra för mars 2019 var 62%, men det innebär ändå en uppgång jämfört med januari 2021 då beläggningsgraden var 17%.

Kommunnivå:

Bland kommunerna ligger antalet gästnätter mars 2021 på ca 50-60% av nivån mars 2019. Kungsbacka något över (71%) och Landvetternära Härryda något under (35%).