Hoppa till innehållet
Choose language

Gästnattstatistik januari 2021

Gästnattstatistik för januari 2021 som berör Göteborgsregionen, storstadsregionerna samt resten av landet finns nu tillgänglig på interaktiva sidan Gästnattskollen. Där kan ni själva välja vilken statistik, period eller geografiskt område ni vill titta på, eller jämföra med.

Det prekära pandemiläget som avslutade 2020 förstärktes den 10 januari när Sverige fick en ny pandemilag och nya restriktioner. Mycket av utfallsmönstren från slutet av 2020 följde med in i inledningen av 2021. Trots att vaccinationer kom igång under Q1 2021 brottas världen med en tredje pandemivåg, och nya varianter av Coronaviruset. Oro, restriktioner och rekommendationer decimerar fortsatt resande kraftigt vilket slår hårt mot hela besöksnäringen, inte minst hotellnäringen. Störst tapp i övernattningar härrör från i internationella besökare och besökare till större städer.

På nationell nivå har antalet övernattningar mer än halverats (-52%), internationella besökare har minskat med 74%, medan minskningen av svenska gästnätter är 46% under januari. Mönstret är i allt väsentligt en fortsättning av det vi upplevde november-december 2020. (Riket exkl storstadsregionerna: -40%; Göteborgsområdet: -71%; Stockholmsområdet: -62%; Malmöområdet: -66%)

Fortsatt kraftig nedgång av gästnätter

För Göteborgsregionens kommersiella boendeanläggningar innebär det mer precist att antal gästnätter på hotell, vandrarhem och stugbyar minskat med 71% under januari jämfört med samma period 2020. Svenska besökare -66%; utländska besökare -86%. Nedgången i Göteborgsregionen motsvarar nästan en kvarts miljon gästnätter i januari och på nationell nivå drygt 1,5 miljoner gästnätter.

Nedgången på kommunnivå ligger i spannet 50-60%, där Tjörn klarat sig bäst (-48%) medan Härryda (Landvetter flygplats) backar 74% och Göteborg -71%.

Hotellens beläggningsgrad

Januari var ännu en tuff månad för hotellnäringen. Beläggningsgraden ligger på 17%, motsvarande siffra för januari 2020 var 57%. Trots mindre förbättringar under andra halvan av månaden var hotellens beläggningsgrad, och därtill hörande nyckeltal, på en fortsatt låg nivå. Under januari har hotellen i Göteborg lyckats relativt bra med att hålla uppe priserna.

Statistiken kompletteras med en djupare analys av storstadsregioner, svenska övernattningar och internationella marknader.