Hoppa till innehållet
Choose language

Gästnattstatistik för helår 2020

Gästnattstatistik för hela 2020 som berör Göteborgsregionen, storstadsregionerna samt resten av landet finns nu tillgänglig på interaktiva sidan Gästnattskollen.

Antalet gästnätter på hotell, stugbyar och vandrarhem ligger på 2,45 miljoner för 2020 motsvarande en minskning med 52% jämfört med 2019.

På interaktiva verktyget Gästnattskollen kan ni själva välja vilken statistik, period eller geografiskt område ni vill titta på, eller jämföra med. Dessutom kompletteras statistiken med en djupare analys av storstadsregioner, svenska övernattningar och internationella marknader.

Störst minskning av gästnätter i storstadsregionerna men täcken på återhämtning under kvartal tre

Gästnattstatistiken för helåret 2020 visar att antalet övernattningar på Göteborgsregionens kommersiella boendeanläggningar mer än halverades. Antalet gästnätter på hotell, stugbyar och vandrarhem ligger på 2,45 miljoner för 2020 motsvarande en minskning med 52% jämfört med 2019. Detta kan jämföras med riket exklusive storstadsregioner där den relativa nedgången var 30% sammanlagt jämfört med året innan. Nedgången var störst i Stockholmsregionen följt av Göteborgsregionen under året som helhet.

Efter en tuff period under mars och april med kraftiga nedgångar under våren 2020 har den inhemska marknaden börjat visa täcken på en mindre återhämtning. Medan under årets andra kvartal (apr-juni) noterades enbart 29% av förra årets svenska gästnattsnivå, uppgick antalet svenska gästnätter under kvartal tre till 66% av volymerna som noterades under samma period 2019. Därefter visade siffrorna återigen en kraftig nedgång sedan november 2020 till följd av de skärpta restriktionerna i Sverige.