Hoppa till innehållet
Choose language
  • Hem
  • Nyheter
  • Sex europeiska städer går samman i nytt nätverk för mötesdestinationer

Sex europeiska städer går samman i nytt nätverk för mötesdestinationer

Städerna Florens, Göteborg, Ljubljana, Lyon, Salzburg och Valencia har startat ett europeiskt samarbetsnätverk. Syftet med nätverket är att dela kunskap och erfarenheter samt att gemensamt visa upp sina styrkor som mötesdestinationer för potentiella kunder, men nätverket har också visat sig få andra möjligheter att stötta varandra.

Från vänster Tatjana Radovič – Ljubljana, Elisabeth Kassanits-Pfoess – Salzburg, Manuel Ferris – Valencia, Ulrika Scoliège – Göteborg, Ilenia Pasi – Florens, Faustine Maugat – Lyon Foto: Pitch Perfect

Initiativet till nätverket föddes 2019, då städernas kongressbyråer såg att ett samarbete skulle gynna dem. Även om städerna ibland konkurrerar om samma internationella organisationsmöten, finns det uppenbara fördelar med ett nära samarbete. Bland annat gemensamma aktiviteter, kunskaps- och erfarenhetsutbyte, konkreta affärinsikter och nyttjande av resurser på ett tids- och kostnadseffektivt sätt.
Som en första gemensam aktivitet bjöd nätverket in föreningar och organisationer till en nätverksträff i Bryssel i början av mars. Bryssel är ett viktigt nav där många internationella och europeiska organisationer har sitt säte. Intresset var stort bland organisationerna, som såg det som en fördel att få lära känna flera städer samtidigt.

En kort tid efter aktiviteten i Bryssel bröt coronapandemin ut med stor kraft och städerna sattes, precis som övriga världen, på prov i en helt ny situation.

– Förutsättningarna för planeringen av det fortsatta samarbetet förändrades radikalt, säger Ulrika Scoliège, Göteborg & Co Möten. Fokus för utbytet inom nätverket ligger nu på att dela med sig av strategier och god praxis för att mötesstäderna ska komma på fötter så fort som möjligt, så snart som omständigheterna tillåter.

Ulrika Scoliège, Göteborg och Fanny Senez, International Association of Young Lawyers. Foto: Pitch Perfect

Nätverket hoppas på att genom att arbeta tillsammans, kan de deltagande destinationerna stärka varandra i den globala konkurrensen om möten och fungera som en one-stop-shop för organisationer som letar efter städer att förlägga sina möten i.