Hoppa till innehållet
Choose language

Göteborg uppskattas som mötesstad

Varje år väljer Göteborg & Co att mäta nöjdheten hos nationella och internationella konferensdeltagare i Göteborg. Resultatet ger en indikation på om det finns förbättringsområden som staden, arrangörer och leverantörer kan arbeta med. Under 2019 genomfördes fyra undersökningar och totalt intervjuades strax över 640 delegater på plats under de utvalda kongresserna. Resultatet är positivt.

Utsikt över mässhall.
Svenska Mässan. Foto: Peter Kvarnström/Göteborg & Co.

Oberoende av målgrupper och kongressernas olika förutsättningar står sig Göteborg mycket bra som mötesstad. När Göteborg & Co väljer ut kongresser att mäta nöjdheten under så beaktas anläggning, ämnen, mötesarrangörer och vilken period på året kongressen hålls under. Detta för att få så stor spridning och så rättvist resultat som möjligt. Under 2019 års delegatundersökningar intervjuades delegater från Sverige, Europa och övriga världen.

Nöjdhetsgraden når över 90 procent i flertalet av kategorierna, såsom boende på hotell, kollektivtrafik, utbud av nöjen, restauranger och caféer. När det kommer till service och bemötande så ligger nöjdheten på hela 97 procent. På frågan om deltagare kan tänka sig att komma tillbaka till Göteborg för en ny konferens, så svarar 95 procent ja. Cirka 89 procent kan också tänka sig att rekommendera Göteborg till vänner, släktingar eller bekanta.

Totalt sett är en majoritet av de som intervjuades positiva till Göteborg som helhet. Den totala nöjdheten med Göteborg som destination är hela 98 procent och det är en liten ökning från 2018.