Hoppa till innehållet

Sök

Vad söker du efter?

Verktygslåda

Toolbox

Verktygslådan används för att skapa skräddarsydda mötesaktiviteter som bidrar till din organisations långsiktiga mål. Den innehåller också koncept utvecklade av lokala intressenter samt inspirerande fallstudier. Verktygen integreras i mötets planering och taktiska aktiviteter för att skapa effekt på kort till medellång sikt. Göteborg & Co hjälper dig med idéer och sätter dig i kontakt med relevanta intressenter.

Legacyguide

Göteborg & Co har tagit fram en guide om hur möten kan nyttjas för att möta samhällsutmaningar och skapa långsiktiga effekter. Guiden är till mötesarrangörer och föreningar som är intresserade av att arbeta strategiskt med långsiktiga effekter, även kallat legacy. Beställ guiden här.

Att finansiera eventuella kostnader 

Hur kan en arrangör finansiera aktiviteter i samband med en process med långsiktiga effekter? En insats kan också komma att behöva finansiering för att mäta effekter. En process för att skapa långsiktiga effekter är en del av mötets hållbarhetsarbete och därmed går det att ansöka om olika hållbarhets bidrag. Göteborg & Co är också en aktör som i vissa fall ger stöd till hållbarhetsprojet i samband med möten. Vi kan även vägleda till andra finansieringsmöjligheter såsom lokala och nationella stiftelser och myndighetsutlysningar. En annan möjlighet är att involvera industrin i sitt ämnesområde och få hjälp att ta kostnader för aktiviteter och undersökningar.  

Koncept

Lokal kompetensutveckling – medicinska möten

Internationella medicinska möten som genomförs i Göteborg ger möjlighet till vidareutbildning för de cirka 48 000 sjukvårdsanställda i Västra Götalandsregionen. Vårdpersonal uppmuntras att delta, vilket bidrar till kompetensutveckling och bättre vård samt resultat för patienterna. Samtidigt bidrar det också till högre delegatantal och ekonomisk hållbarhet för föreningen.


Nå ut till allmänheten

Att sprida forskningen och ämnesområdet utanför konferenslokalen ökar medias och allmänhetens medvetenhet. Det kan göras genom bland annat reklamkampanjer, offentliga föreläsningar, besök på skolor och universitet, samt att använda befintliga evenemang.


Universeum – hållbar matlagning

Vetenskapscentret Universeum erbjuder ett ”prova och lär”-koncept om hållbar matlagning. Tanken är att inspirera till hållbar matlagning. De olika koncepten innefattar nya sätt att använda hela råvaran, även den del som vanligtvis hamnar i komposten. De visar och använder nya råvaror som lever och växer under havsytan. Dessa begrepp förmedlar kunskap genom korta föreläsningar för att visa nya sätt att ta tillvara andra proteiner än vad vi normalt förknippar med mat. Tillsammans med forskare och innovativa kockar får gruppen idéer och kunskap om framtidens hållbara matlagning.

Idéer och exempel på aktiviteter:

 • Aktiviteter för en eller flera små grupper. Börja med en kort föreläsning om hållbart fiske, som övergår i samtal och ifrågasättande. Forskare från Göteborgs universitet, entreprenörer inom ostron- och musselodling och företag som skördar tång. I konceptet gör vi provningar av alternativ mat.
 • Mindre middagskoncept för flera grupper samtidigt. Samtal medan du provar skaldjur och insekter. Universeum lagar Street Food-middag som kan ätas på olika ställen i huset. Lokalen öppnar science center för inspiration både vad gäller kunskap och nyfiken matlagning.

Initiativ för att investera i en hållbar utveckling av flyget

Detta klimatreducerande koncept öppnar upp för investeringar i hållbart flygbränsle och forskning och marknadsutveckling. Istället för att klimatkompensera i olika klimatkompensationsprojekt är ett förslag att investera i faktisk klimatminskning genom att köpa hållbart flygbränsle.

Vi gör detta tillsammans med Fly Green Fund och vi hjälper dig gärna. Detta är en kort beskrivning av konceptet:

 1. Välj strategi:
  a) Full minskning – uppskatta antalet flygkilometer och kompensera fullt ut.
  b) Delreduktion – sätt ett pris på koldioxidutsläpp och beräkna/uppskatta utsläpp.
  c) Fast belopp/kostnad per flygkategori – inrikes, inom Europa, över hela världen.
 2. Beräkna utsläppen av delegater som flyger till kongressen. Ett grovt antagande är bättre än ingenting.
  a) Kartlägga/identifiera flyg för delegater – rutter och antal flygningar.
  b) Om du inte vet den exakta rutten, räkna från huvudstaden i landet till Göteborg. Exempel på miniräknare:
  https://www.atmosfair.de/en/standards/emissions_calculation/emissions_calculator/
  https://travelandclimate.org/
  https://flygreenfund.se/sv/klimat-reducera/
  c) Eller – Kartlägg/identifiera var delegaterna kommer ifrån och uppskatta flygningar per kategori – inrikes, inom Europa, över hela världen.
 3. Ställ in ditt ”kolpris”.
  a) Göteborgs Stad har ett internpris på växthusgaser: 1,5 kr per kg COx
  b) Eller – Ställ in ett pris på flygkategorier. Exempel: inrikes – 150 SEK, inom Europa – 300 SEK, globalt – 600 SEK.
 4. Beräkna ditt klimatreduktionsbidrag.
  a) Mängd utsläpp x kolpris
  b) Antal flygningar per kategori x kategoripris

Vetenskapsfestivalen

Vetenskapsfestivalen är en mötesplats för kunskap, inspiration och nya perspektiv. Under drygt en vecka varje år presenteras vetenskap på kreativa och oväntade sätt. Målgrupperna för festivalen är främst grundskoleelever och grundskolelärare i Sverige. Om en vetenskaplig kongress vill nå ut till elever eller lärare så finns det möjlighet att bjuda in Vetenskapsfestivalens besökare till en publik föreläsning eller workshop i samband med kongressen. Detta är en unik möjlighet att sprida kunskap om den senaste forskningen och samtidigt inspirera till yrkesvägval.


Stiftelsen Håll Sverige Rent

Bli en kusträddare!

Rädda havet genom att plocka skräp längs kusten, vid en sjö eller annat vattendrag. Denna aktivitet kan aktivera alla storlekar på möten och andra typer av event. Deltagarna transporteras till en plats vid vattnet för att göra en insats för naturen.

I samband med aktiviteten får alla deltagare ta del av en teorilektion som ger kunskap om skräpet kopplat till hav, sjöar och åar.

Alla deltagare får möjlighet att gå med i organisationen Håll Sverige Rent. När du går med och registrerar dig så håller du dig uppdaterad om vad det finns för möjligheter att göra skillnad och hålla Sverige rent.

Städa och samla in viktig data om skräp i fågelholkar!

När våren närmar sig och naturen börjar långsamt vakna till liv. Fåglarna börjar göra sig redo för att häcka och lägga ägg – och vi hoppas såklart på att de kan mötas av skräpfria fågelbon och holkar.

Tillsammans med BirdLife Sverige har Håll Sverige Rent därför startat upp ett projekt som handlar om att dels städa och förbereda fågelholkar inför fåglarnas häckningssäsong, dels att undersöka om och i så fall vilket typ av skräp som finns i holkarna. Genom att ta hjälp av alla fågelentusiaster runt om i landet hoppas vi också kunna få en bild av hur utbrett det är med skräp i fågelholkar. Du kan vara med och hjälpa oss att samla in viktig data! 

I samband med aktiviteten får alla deltagare ta del av en teorilektion som ger kunskap om skräpet kopplat till fågellivet.

Alla deltagare får möjlighet att gå med i organisationen Håll Sverige Rent. När du går med och registrerar dig så håller du dig uppdaterad om vad det finns för möjligheter att göra skillnad och hålla Sverige rent.

Magnetfiska

Vill du bidra med att plocka skräp från botten av våra åar och sjöar? Aktiviteten aktivera alla storlekar på möten. Med hjälp av magnetfiskeutrustning så kan ett möte involvera alla deltagare samtidigt alternativt turas om i mindre grupper. Tillsammans kan deltagarna rensa utvalda platser på metallskrot. Dessutom hjälper aktiviteten till att öka kunskapen om hur mycket skräp som finns under ytan, vilken typ av skräp det är och var det kommer ifrån. På så sätt får vi ledtrådar om vilka åtgärder som behövs för att skräpet ska minska!

I samband med aktiviteten får alla deltagare ta del av en teorilektion som ger kunskap om skräpet som finns under ytan.

Alla deltagare får möjlighet att gå med i organisationen Håll Sverige Rent. När du går med och registrerar dig så håller du dig uppdaterad om vad det finns för möjligheter att göra skillnad och hålla Sverige rent.

Delegaterna på European Stroke Organisations konferens 2018 bjöds in att delta i Göteborgsvarvet i Västra Götalandsregionens startgrupp ’’Run FAST Against Stroke’’, med kopplingen löpning som ett sätt att motverka stroke

Fallstudier

Inspireras av några av Göteborgs framgångsrika möten med exempel på koncept och aktiviteter som kan appliceras på möten för att skapa en positiv påverkan på lokalsamhället och föreningen.

”Gothenburg Way to Legacy” inkluderar en metod, en verktygslåda och ett nätverk av ideella organisationer.

Prenumerera på Göteborg & Co:s nyhetsbrev

Vill du ha kontinuerliga uppdateringar från Göteborg & Co i din mailkorg?

Registrera