Hoppa till innehållet

Sök

Vad söker du efter?

International Continence Society Annual Meeting – ICS

Ökad forskningsaktivitet och lokal kompetensutveckling

Det multidisciplinära Göteborg Continence Research Centre (GCRC) är det första i sitt slag i Sverige. Centret samlar världsledande forskare från olika områden, såsom gynekologi, materialvetenskap, hälsoekonomi och vård- och omsorgsvetenskap. GCRC stod värd för International Continence Society Annual Meeting, ICS 2019, som en del av riktade insatser för att öka fokus på inkontinensforskning för att förbättra livskvaliteten för patienter och deras anhöriga. Två år efter mötet kunde konstateras att forskningsaktiviteten vid centret ökat markant samt att det skett en ökning av antalet forskare som valt att forska inom ämnet inkontinens. Värdskapet för mötet gjorde att centret kunde locka till sig nya forskare vilket gjort det möjligt att ytterligare bygga vidare på centrets forskning.

Västra Götalandsregionen, gav ekonomiskt stöd till lokalt vårdanställda att delta i ICS 2019. Detta gjordes i kompetensutvecklingssyfte, så att vården och patienternas upplevelser och vårdresultat förbättras.

Prenumerera på Göteborg & Co:s nyhetsbrev

Vill du ha kontinuerliga uppdateringar från Göteborg & Co i din mailkorg?

Registrera