Hoppa till innehållet

Sök

Vad söker du efter?

European Congress of Gerontology and Geriatrics – IAGG-ER

IAGG-ER 2019 – allmänhetens kännedom och lokal kompetensutveckling

AgeCap – Centrum för åldrande och hälsa vid Göteborgs universitet – använder och sprider forskningsresultat för att förbättra livskvaliteten för äldre personer. Visionen är ett inkluderande samhälle där åldrandet värderas för dess potential och äldre vuxna respekteras i ett samhälle som gör det möjligt för oss att vara aktiva aktörer i våra egna liv, oberoende av ålder och andra faktorer.

Som lokal värd för European Congress of Gerontology and Geriatrics (IAGG-ER) 2019 önskade AgeCap fokusera på hälsosamt åldrande i Göteborg och Västsverige och utbilda allmänheten för att motverka ålderism. De ville också öka medvetenheten om den egna verksamheten och presentera forskning kopplad till AgeCap samt svensk och nordisk forskning i allmänhet.

Fotoutställningen Årsrika visades upp i en centralt belägen park, som en del av det publika programmet.

Göteborg & Co träffade IAGG-ER:s generalsekreterare och AgeCap för att dela erfarenheter och diskutera hur de kunde säkerställa att kongressen skulle bidra till AgeCaps vision. Den verkställande kommittén enades om målet att få in omvärlden i kongressen och att sprida information om kongressämnet till allmänheten. Gruppen träffades också för att diskutera samhälls- och mediaengagemang. Vid uppföljningsmötet, efter genomförd kongress, konstaterades att målet hade uppnåtts. En andra uppföljning ska ske under 2022.

Göteborgs stad, Varbergs stad och Västra Götalandsregionen sponsrade dagsbiljetter till kongressen för anställda inom äldreomsorgen. Detta gjordes i kompetensutvecklingssyfte för att förbättra vården, patientupplevelser och vårdresultat.

Exempel på aktiviteter under mötet:

  • Fotoutställningen Årsrika arrangerades för att påverka och vidga dagens snäva syn på den äldre generationen. Utställningen ägde rum på Stadsbiblioteket, i två stadsparker och i utvalda stadsområden.
  • Gratis offentligt seminarium på stadsbiblioteket om åldrande och ålderism.
  • Carin Mannheimer-prisceremoni på Stadsbiblioteket, ett erkännande av unga forskare om åldrande.
  • En blandad kör med barn och äldre vuxna uppträdde på utställningen för att få in omvärlden i kongressen.
För att få in omvärlden i kongressen uppträdde en blandad kör med barn och äldre vuxna på utställningen .

Prenumerera på Göteborg & Co:s nyhetsbrev

Vill du ha kontinuerliga uppdateringar från Göteborg & Co i din mailkorg?

Registrera