Evenemang- och destinationskampanjer

Här hittar du material till destinationskampanjer och större evenemang. Verktygslådan innehåller exempelvis logotyper, bilder och filmer och texter till Julstaden eller Höststaden. Detta material är fritt för er som destinationsaktörer att använda i informationen till era gäster. Materialet kan användas både i era digitala- som analoga kanaler i exempelvis nyhetsbrev, hemsida, sociala kanaler eller varför inte trycka en flyer och distribuera på hotellrummet?

Innehållet i dessa verktygslådor kan variera beroende på vad evenemanget har för rättigheter att dela med sig av tex logotyper, bilder och film.

Vid frågor kontakta Peter Kvarnström.
E-post: peter.kvarnstrom@goteborg.com