Evenemangs- och destinationskampanjer

Här hittar du information om och material till destinationskampanjer och kampanjer för större evenemang. Verktygslådan innehåller exempelvis logotyper, bilder och filmer och texter. Detta material är fritt för destinationsaktörer att använda i information till besökare. Materialet kan användas både  digitala- som analoga kanaler i exempelvis nyhetsbrev, hemsida, sociala kanaler eller varför inte trycka en flyer och distribuera på hotellrummet?

Innehållet i dessa verktygslådor kan variera beroende på vad evenemanget har för rättigheter att dela med sig av tex logotyper, bilder och film.

Vid frågor kontakta Peter Kvarnström.
E-post: peter.kvarnstrom@goteborg.com