Hoppa till innehållet
Choose language

Mvh Göteborg

Destinationen Göteborgs nya övergripande koncept.

Ett långlivat destinationskoncept

Destinationen Göteborg har tidigare kommunicerat mot sina målgrupper genom ett antal separata kampanjer och projekt (Höststaden, Julstaden, Sportlov etc.). Samtidigt har det saknats ett långlivat destinationskoncept som håller ihop kommunikationen över hela året. Ett destinationskoncept som tydligt kommunicerar destinationens position och kärnvärden, samtidigt som det paketerar destinationens reseanledningar.

Parametrarna för destinationskonceptet är att:

  • Det ska kunna sälja Göteborg här och nu, men även fungera långsiktigt
  • Det behöver vara övergripande för att kunna leva länge
  • Det behöver vara lättarbetat och konsekvent över tid
  • Det ska spegla den satta positionen i varumärkesplattformen ”Cool Place, warm people”.

Cool place, warm people

Destination har en definierad position i sin varumärkesplattform, ”Cool Place, warm people”. Göteborg är både och. Det är en plats som är både inbjudande och nytänkande med en personlighet som är både tillåtande och utmanande. Det ger förutsättningar för att i kommunikation arbete med en dualism – en cool destination och reseanledningar i kombination med det unika mänskliga bemötandet som en besökare, oavsett reseanledning, får i Göteborg.

Destinationskonceptet är inte bara tänkt att rikta sig mot besökare, utan är tänkt att kunna användas av alla som vill bidra till att stärka varumärket Göteborg. Det innefattar utöver besöksnäringen också akademin och näringslivet.

Mvh Göteborg / Best Wishes Gothenburg

Destinationskoncept ”Mvh Göteborg” omfamnar Göteborgs tydliga image och position som mänsklig. Oavsett vad det är för reseanledning som kommuniceras är det alltid med en varm hälsning från Göteborg.

Dualismen i ”Cool place, warm people” är genomgående i gestaltningen mellan ord och bild och visar på det progressiva och mänskliga Göteborg. I Sverige används ”Mvh Göteborg” och internationellt används ”Best Wishes Gothenburg” Destinationskonceptet börjar att rullas ut i samband med höstkampanj, julkampanj och inom ramen för projektet Lyft Göteborg med kommunikation.

Film generell

Engelsk version 90 sekunder
Svensk version 90 sekunder
Engelsk version 15 sekunder
Svensk version 15 sekunder

Hur får filmerna användas?
Läs våra användarvillkor

Film vykortshälsningar

Musikintresserad
Amerikanen
Näringslivspersonen
Studenten

Delta i kommunikationen!

Konceptet ska kunna delas av aktörer inom besöksnäringen och användbara verktyg kommer att publiceras.