Hoppa till innehållet
Choose language

Lägesbild september 2023

September – Från Jubileumshelg till Bokmässa med stark efterfrågan

Månaden inleddes med jubileumsfinal, Göteborg Marathon samt Kulturkalas och avslutades med Bokmässan som lockade hela 86 000 besök. Det var en bra månad med hög snittbeläggning.

Jubileumsparaden den 2 september lockade mängder av göteborgare som bland annat fick se den malmska valen rulla upp till Götaplatsen. Foto: Stefan Gadd

Sammanfattning:

Tvådimensionell blå illustration av en hand som håller en jordglob med en pin ikon ovanför
  • Genomsnittlig beläggning nära 80 procent på både måndag – torsdag och fredag – lördag.
  • Utlandet står för 28 procent av gästnätterna hittills i år med USA, Nederländerna och Danmark som ökat starkt.
  • Höstlovet bra bokat under helger men utrymme för fler på vardagar.
  • All-time-high för gästnätter i sikte om resten av året blir i nivå med 2019.

Bra efterfrågan på hotell i september

Med en snittbeläggning på 73 procent på destinationsnivå och en ökning med 5 procent i belagda hotellrum jämfört med förra årets rekordnivåer visade september en betydande efterfrågan på boende. Både privat- och affärssegmentet bidrog till utvecklingen. Göteborg uppvisade den tydligaste ökningen i sålda rum i jämförelse med Stockholm och Malmö.

Vissa tisdagar och onsdagar var det nära till full beläggning men även lördagar var det högt med över 80 procent i snitt. Oktober månader brukar vanligtvis visa ett liknande mönster.

Gemensamt engagemang för bättre besökarupplevelse

Oktober är en händelserik månad med mässor och konferenser varje vecka fram till höstlovet. Baserat på nuvarande bokningsläge kan vi förvänta oss hyfsat bra efterfrågan i början av oktober och under helgerna. Hösten är samtidigt en kritisk tid ur två avseenden.

Ett ökat fokus på pris kan ha negativ inverkan på både generell nöjdhets- och rekommendationsgrad. Svenskar som besöker destinationen under hösten är generellt mindre benägna att rekommendera destinationen till vänner och bekanta jämfört med andra tider på året. Detta gäller alla typer av besökare, men särskilt barnfamiljer som vanligtvis är de mest nöjda. Det är viktigt att gemensamt arbeta för att förbättra besökarupplevelsen under denna kritiska period.

Höstlov: Utrymme för fler bokningar under veckodagarna

Helgerna i samband med höstlovet ser lovande ut, men det finns utrymme för tillväxt under vardagar där bokningarna än så länge ligger på en lägre nivå vilket är ett vanligt mönster för oktober. Viktigt att notera är att förra årets tillväxt under höstlovet var svagare, särskilt jämfört med hela förra höstens utveckling inklusive helgerna. Färre besök noterades både från närregionen och andra svenska kommuner jämfört med höstlovet 2019, enligt flödesdata från Telia. All detta indikerar att mer kraft behöver läggas på att inspirera och locka potentiella besökare som ännu inte har bestämt sig.

Vanligtvis börjar höstlovsrelaterade sökningar på Google dyka upp mot slutet av september och början av oktober, men de flesta sökningar sker närmare höstlovet. Branschen vittnar också om bokningar med fortsatt kort framförhållning.

Valet av destination, reslängd, tidpunkt och budget påverkas av hushållens ekonomi. Särskilt för verksamheter som har barnfamiljer som primär målgrupp. Dessa är generellt mer priskänsliga, så attraktiva erbjudanden och paketeringar är viktiga.

Starkt intresse för resor trots ekonomiskt utmanande tider

Det positiva är att fler är intresserade av att resa utanför sommarsäsongen och att intresset för storstäder fortsatt är högt bland svenskar, enligt Visit Swedens senaste mätning. Detta tillsammans med nuvarande bokningsläge och svenskarnas intresse för att resa under kommande månader indikerar ändå en rimlig efterfrågan på hotellrum på kort sikt. Fokus ligger främst på avkoppling, men upplevelser och sevärdheter är lika viktiga oavsett typ av resa. Många svenskar vill också njuta av god mat och dryck.

Valutaeffekt lockar danskar

Under augusti noterades den mest påtagliga relativa tillväxten av övernattningar från USA jämfört med 2019 (+86 procent). Även Danmark visade en fortsatt stark utveckling som följd av en betydande valutaeffekt (+42 procent). Antalet danska övernattningar hittills i år är de historiskt högsta som har registrerats, med särskilt stark relativ utveckling under maj, juli och augusti. Det förväntas fortsätta under resten av året. Liknande stark utveckling märks i hela Sverige, där Malmöregionen givetvis lockar flest danskar.

Potentiellt rekordår om utvecklingen fortsätter

Om övernattningarna på destinationens hotell, stugor och vandrarhem under resten av året håller samma nivå som 2019 blir det nytt rekord i gästnätter i år. En ökning på cirka 3–4 procent jämfört med 2019. Det är dock viktigt att notera att efterfrågeutvecklingen just nu är svår att förutsäga. Externa faktorer som räntehöjningar, minskat sparande hos hushållen, en förväntad svagare arbetsmarknad, och relativt låga löneökningar kan få effekt när året närmar sig sitt slut och in i det första kvartalet. Dessa faktorer tros påverka försäljningen inom flertalet kundnära sektorer som restauranger, handel och entrébelagda attraktioner.

Fakta augusti & september:

  • Förra året var beläggningsgraden 64 procent i Göteborgsregionen under höstlovet, medan antalet sålda rum ökade 2 procent fredag till lördag jämfört med 2019.
  • Antalet belagda hotellrum ökade med 5 procent i Göteborg under september jämfört med samma månad 2022. Detta kan jämföras med -1 procent i Stockholm och +3 procent i Malmö. I en nordisk storstadsjämförelsen märktes den starkaste efterfrågan i Oslo med en ökning på 6 procent i antalet belagda rum.
  • Under jan-aug var det 3,7 miljoner övernattningar, en ökning på 8 procent jämfört med motsvarande period förra året och med 6 procent jämfört med 2019. Internationella gästnätter står för 28 procent av alla övernattningar i Göteborgsregionen.
  • Den starka utvecklingen som noterades under tidigare månader verkar stanna av under augusti. I juni var den svenska marknaden drivande (+15 procent jmf med 2019) medan utvecklingen drevs av utlandet i juli (+20 procent jmf med 2019). Under augusti märks något lägre gästnattsvolymer (-3 procent jämfört med 2019). Det är dock viktigt att tillägga att augusti 2019 visade rekordhöga volymer både från Sverige och utlandet med bland annat European Choir Games i början av månaden.
  • Destinationens marknadsmix är ungefär densamma med Norge som största utlandsmarknad avseende övernattningar. Ordningen har dock förändrats till följd av den starka utvecklingen från USA och Danmark. USA har klättrat upp från tredje till andra plats medan Danmark från en femte till en fjärde plats under perioden januari – augusti.
  • Den starka utvecklingen fortsätter från Nederländerna med dubbelt så många övernattningar under augusti jämfört med förra året, vilket innebär nästan lika många gästnätter som Danmark.
September2023+/- 23/22
Beläggningsgrad73%-3 pp
Snittpris1 303 kr-2%
RevPar957 kr-6%
Beläggning mån-tors79%-4 pp
Beläggning fre-lör78%-5 pp
Källa: Benchmarking Alliance, *pp – percentage points

Källor:

Mörkblå färgplatta med vit, tvådimensionell ikon av ett kuvert i en cirkel

Prenumerera på lägesbilden

Missa aldrig en lägesbild! Som prenumerant får du Lägesbilden direkt till din mejl.
Prenumerera på analysen

Mörkblå färgplatta med vit, tvådimensionell ikon av ett dokument i en cirkel

Gästnattstatistik

Få koll på hur många gästnätter en stad eller en kommun har i Sverige och hur beläggningen ser ut på Tillväxtverkets hemsida.