Hoppa till innehållet
Choose language

Lägesbild september 2022

September blev ännu en stark månad för besöksnäringen med resultat i nivå med 2019. Stort tryck med företagsbokningar, möten och konferenser. Kunderna har generellt blivit mer hållbarhetsbenägna. Personalbristen kvarstår och bokningar sker med mycket kort varsel vilket ökar osäkerheten.

Högre snittpris på helger i september – tvärt om mot tidigare år

Hög beläggningsgrad och fortsatt ökning i antal sålda hotellrum visar att efterfrågan varit fortsatt hög i Göteborgsregionen under september. Helgbeläggningen var i nivå med 2019, 84 procent. Beläggningen på vardagar var lika hög som på helgerna, men något lägre jämfört med innan pandemin (2022: 83 procent, 2019:89 procent).

Ett bord på bokmässan med staplar av böcker
Bokmässan på Svenska Mässan sätter igång hösten i Göteborg.
Foto: Peter Kvarnström/Göteborg & Co.

Prisutvecklingen och RevPar visar generellt inte lika hög volatilitet som vi såg under månaderna innan jämfört med 2019 (snittpris: +10 procent sept., +41 procent aug., +27 procent i juli jämfört med motsvarande månader 2019). Det som skiljer är högre snittpris och RevPar på helgerna jämfört med vardagarna. Det brukar vanligtvis vara tvärtom under september.

Övernattningarna på Göteborgsregionens hotell, stugor och vandrarhem har återhämtat sig bra

Det nuvarande bokningsläget indikerar en hyfsat bra efterfrågan även under oktober med 48 procent av hotellrummen bokade. Regionens snittbeläggning var 59 procent under oktober 2021 och 76 procent under oktober 2019. Bokningsnivåerna för november och december är dock snarlika 2021, vilket indikerar att efterfrågan för hotellrum kan ligga minst på nivåerna som noterades i fjol.

Övernattningarna på Göteborgsregionens hotell, stugor och vandrarhem har återhämtat sig bra enligt statistik från SCB/Tillväxtverket. Antalet gästnätter januari – augusti ligger på 3,46 miljoner, nästan i nivå med 2019 (3,51 miljoner). Utvecklingen drevs främst av sommarens uppåtgående tillväxttrend generellt och av den svenska marknaden som ökade med 5 procent. Antalet övernattningar från två av regionens största utlandsmarknader var all-time high under mätperioden (Norge +15 procent och Tyskland +3 procent).

Göteborg passerade 2019 års nivåer under sommaren

Av de tre storstadsregionerna var det bara Göteborg som i sommar passerade 2019 års nivå. (Juni – Augusti: Göteborg +7 procent, Stockholm -3 procent, Malmö -6 procent). Göteborgsregionen har aldrig noterat så höga svenska gästnattsvolymer någon tidigare sommar. Nästan 1,4 miljoner övernattningar genererades av svenska besökare till regionens hotell, stugor & vandrarhem.

Norska gäster har kommit tillbaka stort i sommar med en ökning på +23 procent jämfört med 2019. Även Tyskland har ökat bra (+8 procent). Däremot har Storbritannien haft en sämre utveckling (-53 procent jämfört med augusti 2019).

Snabbfakta och siffror från september

  • Snittpriset var 10 procent högre på helgerna (fredag-lördag) under september jämfört med vardagarna (2019 sept. -8 procent helg vs. vardag).
  • Den svenska marknaden visar en ökning med 16 procent sammanlagt under sommaren avseende gästnätter.
  • Nästan 90 procent av de utländska övernattningarna var tillbaka under sommaren jämfört med 2019.
  • Hotellens genomsnittliga beläggningsgrad under sommaren var högst i Göteborgsregionen (77 procent) jämfört med de övriga storstadsregionerna enlig SCB data.
  • Hotellens genomsnittliga beläggningsgrad under sommaren var på nästan samma nivå som innan pandemin (78 procent sommar 2019) och var högst i Göteborgsregionen (77 procent) jämfört med de övriga storstadsregionerna.
September20222019+/-
Beläggning77%79%-2 pp*
Snittpris1 335 kr1 217 kr+10 %
RevPar1 217 kr960 kr+7 %
Källa: Benchmarking Alliance, *percentage point (procentenheter)
Mörkblå färgplatta med vit, tvådimensionell ikon av ett kuvert i en cirkel

Prenumerera på lägesbilden

Missa aldrig en lägesbild! Som prenumerant får du Lägesbilden direkt till din mejl.
Prenumerera på analysen

Mörkblå färgplatta med vit, tvådimensionell ikon av ett dokument i en cirkel

Gästnattstatistik

Få koll på hur många gästnätter en stad eller en kommun har i Sverige och hur beläggningen ser ut på Tillväxtverkets hemsida.

Kontakta gärna

Bernadett Pakucs

Analytiker
+46 31 368 40 08